• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 925,47 +6,39/+0,70%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:10:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    925,47   +6,39/+0,70%  |   HNX-INDEX   135,34   +0,97/+0,73%  |   UPCOM-INDEX   62,85   +0,11/+0,18%  |   VN30   892,55   +5,87/+0,66%  |   HNX30   247,71   +1,41/+0,57%
31 Tháng Mười 2020 4:40:42 SA - Mở cửa
CTCP FPT (FPT : HOSE)
Cập nhật ngày 30/10/2020
3:10:14 CH
51,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,60 (+1,18%)
Tham chiếu
50,90
Mở cửa
51,40
Cao nhất
51,50
Thấp nhất
50,50
Khối lượng
1.469.970
KLTB 10 ngày
2.734.490
Cao nhất 52 tuần
61,30
Thấp nhất 52 tuần
40,10
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
30/10/2020 +0,60/+1,18% 51,40 51,50 50,50 51,50 51,07 51,50 1.469.970
29/10/2020 +0,20/+0,39% 50,40 51,30 50,20 50,90 50,61 50,90 2.719.690
28/10/2020 -1,40/-2,69% 52,00 52,40 50,70 50,70 51,55 50,70 3.596.230
27/10/2020 -0,70/-1,33% 52,90 53,20 52,10 52,10 52,68 52,10 4.498.810
26/10/2020 -1,10/-2,04% 53,90 54,50 52,80 52,80 53,83 52,80 3.852.510
23/10/2020 -0,10/-0,19% 54,20 54,50 53,50 53,90 54,01 53,90 2.646.310
22/10/2020 +1,20/+2,27% 52,80 54,00 52,60 54,00 53,25 54,00 2.386.540
21/10/2020 -0,40/-0,75% 53,20 54,50 52,80 52,80 53,61 52,80 3.305.010
20/10/2020 -0,10/-0,19% 53,10 53,30 52,50 53,20 52,91 53,20 3.265.227
19/10/2020 +0,10/+0,19% 53,60 53,80 53,00 53,30 53,34 53,30 4.613.151
16/10/2020 +2,00/+3,91% 51,20 53,90 50,90 53,20 52,82 53,20 5.769.540
15/10/2020 +0,20/+0,39% 51,20 51,40 50,70 51,20 51,03 51,20 2.162.910
14/10/2020 +0,30/+0,59% 50,80 51,40 50,40 51,00 50,96 51,00 2.409.760
13/10/2020 -0,20/-0,39% 50,90 51,00 50,50 50,70 50,70 50,70 1.263.681
12/10/2020 +0,10/+0,20% 50,90 51,40 50,60 50,90 50,98 50,90 1.550.680
09/10/2020 -0,30/-0,59% 51,00 51,20 50,80 50,80 50,96 50,80 1.173.500
08/10/2020 +0,70/+1,39% 50,50 51,50 50,30 51,10 50,97 51,10 3.105.232
07/10/2020 -0,10/-0,20% 50,20 50,70 50,20 50,40 50,45 50,40 1.493.710
06/10/2020 0,00 / 0,00% 50,80 50,90 50,30 50,50 50,60 50,50 1.520.290
05/10/2020 +0,20/+0,40% 50,40 50,80 49,90 50,50 50,22 50,50 1.498.360