• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.350,48 -2,16/-0,16%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.350,48   -2,16/-0,16%  |   HNX-INDEX   358,87   +0,90/+0,25%  |   UPCOM-INDEX   97,45   +0,05/+0,05%  |   VN30   1.458,66   +3,07/+0,21%  |   HNX30   582,64   -2,41/-0,41%
21 Tháng Chín 2021 8:25:10 SA - Mở cửa
CTCP FPT (FPT : HOSE)
Cập nhật ngày 20/09/2021
2:56:18 CH
94,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,30 (-1,36%)
Tham chiếu
95,70
Mở cửa
96,00
Cao nhất
96,20
Thấp nhất
94,10
Khối lượng
2.764.400
KLTB 10 ngày
2.016.800
Cao nhất 52 tuần
98,40
Thấp nhất 52 tuần
49,00
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
20/09/2021 -1,30/-1,36% 96,00 96,20 94,10 94,40 95,01 94,40 2.764.400
17/09/2021 +1,00/+1,06% 95,50 97,00 95,40 95,70 96,06 95,70 4.569.300
16/09/2021 +0,60/+0,64% 94,40 95,00 94,20 94,70 94,57 94,70 2.428.700
15/09/2021 +0,30/+0,32% 93,80 94,40 93,30 94,10 93,93 94,10 2.137.100
14/09/2021 +0,80/+0,86% 93,30 94,70 93,00 93,80 93,77 93,80 2.743.300
13/09/2021 -0,50/-0,53% 93,60 94,00 92,90 93,00 93,22 93,00 1.800.000
10/09/2021 +0,30/+0,32% 93,40 94,40 93,40 93,50 93,76 93,50 1.480.100
09/09/2021 +0,10/+0,11% 93,10 93,90 92,80 93,20 93,12 93,20 1.493.700
08/09/2021 -0,40/-0,43% 93,50 94,20 92,80 93,10 93,40 93,10 1.623.800
07/09/2021 -1,40/-1,48% 95,30 95,30 93,50 93,50 94,33 93,50 2.570.600
06/09/2021 +2,50/+2,71% 92,40 94,90 92,30 94,90 93,24 94,90 3.175.000
01/09/2021 0,00 / 0,00% 92,10 93,00 92,10 92,40 92,61 92,40 1.593.300
31/08/2021 +0,20/+0,22% 92,30 93,20 92,00 92,40 92,49 92,40 2.377.500
30/08/2021 +0,20/+0,22% 93,00 93,00 92,10 92,20 92,37 92,20 1.660.867
27/08/2021 +0,60/+0,66% 91,00 92,00 90,60 92,00 91,42 92,00 2.345.800
26/08/2021 -0,50/-0,54% 92,00 92,90 91,20 91,40 92,09 91,40 1.998.700
25/08/2021 0,00 / 0,00% 92,40 92,40 91,00 91,90 91,62 91,90 1.984.700
24/08/2021 +0,90/+0,99% 91,50 92,00 89,90 91,90 90,82 91,90 5.209.965
23/08/2021 -1,80/-1,94% 92,50 92,50 91,00 91,00 91,59 91,00 4.631.200
20/08/2021 -1,70/-1,80% 94,50 94,70 91,10 92,80 93,22 92,80 5.406.200