• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 925,47 +6,39/+0,70%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:10:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    925,47   +6,39/+0,70%  |   HNX-INDEX   135,34   +0,97/+0,73%  |   UPCOM-INDEX   62,85   +0,11/+0,18%  |   VN30   892,55   +5,87/+0,66%  |   HNX30   247,71   +1,41/+0,57%
31 Tháng Mười 2020 6:05:09 SA - Mở cửa
CTCP FPT (FPT : HOSE)
Cập nhật ngày 30/10/2020
3:10:14 CH
51,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,60 (+1,18%)
Tham chiếu
50,90
Mở cửa
51,40
Cao nhất
51,50
Thấp nhất
50,50
Khối lượng
1.469.970
KLTB 10 ngày
2.734.490
Cao nhất 52 tuần
61,30
Thấp nhất 52 tuần
40,10
FPT - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
07/09/2020 Bùi Quang Ngọc Phó Chủ tịch HĐQT Bán 2.300.000 Biểu đồ
03/09/2020 Bùi Quang Ngọc Phó Chủ tịch HĐQT Đăng ký bán 2.300.000 Biểu đồ
14/08/2020 Macquarie Bank Ltd --- Bán 709.480 Biểu đồ
11/08/2020 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund --- Mua 862.500 Biểu đồ
11/08/2020 Truck Capital Master Fund, Ltd --- Bán 1.004.520 Biểu đồ
06/08/2020 Aberdeen Frontier Markets Investment Company Ltd --- Bán 645.135 Biểu đồ
06/08/2020 Keyrock Capital Master Fund Ltd --- Mua 1.465.135 Biểu đồ
06/08/2020 Macquarie Bank Ltd --- Bán 820.000 Biểu đồ
28/07/2020 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund --- Mua 678.730 Biểu đồ
28/07/2020 NTasian Emerging Leaders Master Fund --- Bán 678.730 Biểu đồ
21/07/2020 Vietnam Holding Ltd --- Bán 1.500.000 Biểu đồ
21/07/2020 Vietnam Growth Stock Income Mother Fund --- Mua 1.500.000 Biểu đồ
20/07/2020 Eschaton Opportunities Fund II LP --- Mua 690.000 Biểu đồ
20/07/2020 Aberdeen Frontier Markets Investment Company Ltd --- Bán 690.000 Biểu đồ
17/07/2020 CTCP Đầu tư và Thương mại BDM --- Bán 500.000 Biểu đồ
17/07/2020 CTCP Đầu tư và Thương mại BDM --- Mua 10.000 Biểu đồ
17/07/2020 Đỗ Thị Ngọc Mai --- Mua 110.000 Biểu đồ
17/07/2020 Đỗ Bảo Dương --- Mua 200.000 Biểu đồ
15/07/2020 Macquarie Bank Ltd --- Mua 2.915.750 Biểu đồ
10/07/2020 Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity --- Bán 172.500 Biểu đồ