• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.339,27 -11,21/-0,83%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 9:45:02 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.339,27   -11,21/-0,83%  |   HNX-INDEX   356,90   -1,97/-0,55%  |   UPCOM-INDEX   96,58   -0,87/-0,89%  |   VN30   1.448,60   -10,06/-0,69%  |   HNX30   578,40   -4,24/-0,73%
21 Tháng Chín 2021 9:54:14 SA - Mở cửa
CTCP FPT (FPT : HOSE)
Cập nhật ngày 21/09/2021
9:45:01 SA
93,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,10 (-1,17%)
Tham chiếu
94,40
Mở cửa
93,40
Cao nhất
94,00
Thấp nhất
93,00
Khối lượng
573.500
KLTB 10 ngày
1.845.090
Cao nhất 52 tuần
98,40
Thấp nhất 52 tuần
49,00
FPT - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
21/05/2021 KB Vietnam Focus Balanced Fund --- Bán 30.000 Biểu đồ
21/05/2021 Hanoi Investments Holdings Ltd --- Mua 120.000 Biểu đồ
21/05/2021 DC Developing Markets Strategies Public Limited Company --- Bán 20.000 Biểu đồ
21/05/2021 Amersham Industries Ltd --- Mua 434.700 Biểu đồ
21/05/2021 CTBC Vietnam Equity Fund --- Mua 770.000 Biểu đồ
21/05/2021 Wareham Group Ltd --- Mua 1.095.000 Biểu đồ
21/05/2021 Saigon Investments Ltd --- Mua 25.000 Biểu đồ
25/03/2021 CTCP Đầu tư và Thương mại BDM --- Bán 581.700 Biểu đồ
05/03/2021 Amersham Industries Ltd --- Bán 3.573.800 Biểu đồ
05/03/2021 KB Vietnam Focus Balanced Fund --- Bán 200.000 Biểu đồ
25/02/2021 CTCP Đầu tư và Thương mại BDM --- Đăng ký bán 581.700 Biểu đồ
24/02/2021 CTBC Vietnam Equity Fund --- Mua 665.800 Biểu đồ
24/02/2021 Norges Bank --- Mua 250.000 Biểu đồ
17/02/2021 Norges Bank --- Bán 1.000.000 Biểu đồ
09/02/2021 Nguyễn Việt Thắng Trưởng ban kiểm soát Bán 60.000 Biểu đồ
20/01/2021 Hoàng Việt Anh Phó Tổng giám đốc Bán 115.000 Biểu đồ
20/01/2021 Hoàng Việt Anh Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 115.000 Biểu đồ
20/01/2021 Bùi Quang Ngọc Phó Chủ tịch HĐQT Mua 235.000 Biểu đồ
20/01/2021 Bùi Quang Ngọc Phó Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 235.000 Biểu đồ
20/01/2021 Hoàng Hữu Chiến Kế toán trưởng Bán 120.000 Biểu đồ