• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.063,15 +6,82/+0,65%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 12:35:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.063,15   +6,82/+0,65%  |   HNX-INDEX   206,64   +1,05/+0,51%  |   UPCOM-INDEX   76,56   -0,17/-0,22%  |   VN30   1.070,10   +8,65/+0,81%  |   HNX30   369,87   +3,75/+1,02%
30 Tháng Ba 2023 12:44:53 CH - Mở cửa
CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT : HOSE)
Cập nhật ngày 30/03/2023
12:35:01 CH
62,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,70 (-1,11%)
Tham chiếu
63,30
Mở cửa
63,60
Cao nhất
64,00
Thấp nhất
61,00
Khối lượng
1.110.900
KLTB 10 ngày
1.025.060
Cao nhất 52 tuần
175,00
Thấp nhất 52 tuần
55,70
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Bạch Điệp
Thành viên HĐQT Trịnh Hoa Giang
Thành viên HĐQT Lê Hồng Việt
Thành viên HĐQT Hoàng Trung Kiên
Thành viên HĐQT Nguyễn Đắc Việt Dũng
Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Đình Hùng
Thành viên Ban kiểm soát Ngô Minh Huệ
Thành viên Ban kiểm soát Trần Khương
Tổng giám đốc Hoàng Trung Kiên
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Việt Anh
Giám đốc Nguyễn Đỗ Quyên
Giám đốc tài chính Phạm Duy Hoàng Nam
Kế toán trưởng Trần Thị Nga
Đại diện công bố thông tin Phạm Duy Hoàng Nam