• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.132,11 +6,04/+0,54%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.132,11   +6,04/+0,54%  |   HNX-INDEX   250,25   +0,84/+0,34%  |   UPCOM-INDEX   84,96   -0,26/-0,31%  |   VN30   1.152,01   +4,57/+0,40%  |   HNX30   425,17   +0,84/+0,20%
01 Tháng Mười 2022 10:26:22 CH - Mở cửa
CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT : HOSE)
Cập nhật ngày 30/09/2022
3:05:04 CH
73,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+2,30 (+3,24%)
Tham chiếu
71,00
Mở cửa
70,00
Cao nhất
73,50
Thấp nhất
66,30
Khối lượng
2.790.800
KLTB 10 ngày
1.892.030
Cao nhất 52 tuần
175,00
Thấp nhất 52 tuần
45,30
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Bạch Điệp
Thành viên HĐQT Lê Hồng Việt
Thành viên HĐQT Hoàng Trung Kiên
Thành viên HĐQT Nguyễn Đắc Việt Dũng
Thành viên HĐQT Trịnh Hoa Giang
Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Đình Hùng
Thành viên Ban kiểm soát Ngô Minh Huệ
Thành viên Ban kiểm soát Trần Khương
Tổng giám đốc Hoàng Trung Kiên
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Việt Anh
Giám đốc Nguyễn Đỗ Quyên
Giám đốc tài chính Phạm Duy Hoàng Nam
Kế toán trưởng Trần Thị Nga
Đại diện công bố thông tin Phạm Duy Hoàng Nam