• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.102,80 +7,37/+0,67%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.102,80   +7,37/+0,67%  |   HNX-INDEX   227,03   +2,64/+1,18%  |   UPCOM-INDEX   85,04   +0,39/+0,46%  |   VN30   1.093,16   +4,65/+0,43%  |   HNX30   479,11   +8,52/+1,81%
30 Tháng Mười Một 2023 5:58:57 SA - Mở cửa
CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT : HOSE)
Cập nhật ngày 29/11/2023
3:04:59 CH
99,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,00 (+1,01%)
Tham chiếu
98,80
Mở cửa
98,60
Cao nhất
100,90
Thấp nhất
98,00
Khối lượng
221.300
KLTB 10 ngày
352.540
Cao nhất 52 tuần
106,90
Thấp nhất 52 tuần
56,60
Doanh thu
    2020 2021 2022 2023
Quý 1
4.092,97 tỷ 4.664,99 tỷ 7.785,64 tỷ 7.752,87 tỷ
Quý 2
3.204,21 tỷ 4.359,30 tỷ 6.213,20 tỷ 7.170,81 tỷ
Quý 3
3.432,17 tỷ 4.993,26 tỷ 7.709,15 tỷ 8.235,95 tỷ
Quý 4
3.937,22 tỷ 8.477,42 tỷ 8.457,82 tỷ ---
Tổng
14.666,57 tỷ 22.494,96 tỷ 30.165,80 tỷ 23.159,63 tỷ
Lợi nhuận
    2020 2021 2022 2023
Quý 1
35,62 tỷ 30,93 tỷ 169,35 tỷ 2,07 tỷ
Quý 2
-19,75 tỷ 30,24 tỷ 46,78 tỷ -214,75 tỷ
Quý 3
-6,67 tỷ 47,24 tỷ 85,27 tỷ -21,09 tỷ
Quý 4
1,02 tỷ 335,49 tỷ 96,67 tỷ ---
Tổng
10,22 tỷ 443,90 tỷ 398,07 tỷ -233,77 tỷ
Tăng trưởng (Dữ liệu tính tới quý 2/2023)
  Quý gần nhất Quý gần nhì 4 quý gần nhất 1 Năm 3 Năm
Doanh thu 15,41% -0,42% 13,18% 8,73% 15,41%
Lợi nhuận -559,07% -98,78% -105,13% -41,38% 6,09%
EPS cơ bản -507,16% -102,06% -105,11% -42,77% -35,62%
EPS pha loãng -507,16% -102,06% -106,53% -47,26% -35,62%
Tổng tài sản -8,38% -12,45% -2,57% 27,60% 14,42%
Chỉ tiêu tài chính