• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.270,58 +2,15/+0,17%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 1:05:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.270,58   +2,15/+0,17%  |   HNX-INDEX   313,50   -1,41/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   95,03   +0,25/+0,26%  |   VN30   1.311,94   +1,24/+0,09%  |   HNX30   565,14   -2,67/-0,47%
26 Tháng Năm 2022 1:06:39 CH - Mở cửa
CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT : HOSE)
Cập nhật ngày 26/05/2022
1:05:01 CH
125,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+3,60 (+2,96%)
Tham chiếu
121,80
Mở cửa
124,00
Cao nhất
127,50
Thấp nhất
123,50
Khối lượng
753.100
KLTB 10 ngày
1.181.930
Cao nhất 52 tuần
175,00
Thấp nhất 52 tuần
24,00
Doanh thu
    2018 2019 2020 2021
Quý 1
3.884,31 tỷ 4.017,65 tỷ 4.092,97 tỷ 4.664,99 tỷ
Quý 2
3.563,85 tỷ 3.985,18 tỷ 3.204,21 tỷ 4.359,30 tỷ
Quý 3
3.552,67 tỷ 4.424,25 tỷ 3.432,17 tỷ 4.993,26 tỷ
Quý 4
4.265,80 tỷ 4.206,88 tỷ 3.937,22 tỷ 8.477,42 tỷ
Tổng
15.266,62 tỷ 16.633,96 tỷ 14.666,57 tỷ 22.494,96 tỷ
Lợi nhuận
    2018 2019 2020 2021
Quý 1
63,88 tỷ 63,97 tỷ 35,62 tỷ 30,93 tỷ
Quý 2
82,65 tỷ 94,09 tỷ -19,75 tỷ 30,24 tỷ
Quý 3
80,88 tỷ 71,82 tỷ -6,67 tỷ 47,24 tỷ
Quý 4
120,33 tỷ -26,23 tỷ 1,02 tỷ 335,49 tỷ
Tổng
347,75 tỷ 203,65 tỷ 10,22 tỷ 443,90 tỷ
Tăng trưởng (Dữ liệu tính tới quý 4/2021)
  Quý gần nhất Quý gần nhì 4 quý gần nhất 1 Năm 3 Năm
Doanh thu 115,32% 45,48% 53,38% 8,73% 15,41%
Lợi nhuận 32845,95% 808,59% 4244,82% -41,38% 6,09%
EPS cơ bản 5717,15% 20225,70% 1695,13% -42,77% -35,62%
EPS pha loãng 5717,15% 20225,70% 1695,13% -47,26% -35,62%
Tổng tài sản 99,26% 78,83% 65,08% 27,60% 14,42%
Chỉ tiêu tài chính