• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.063,15 +6,82/+0,65%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:35:01 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.063,15   +6,82/+0,65%  |   HNX-INDEX   206,64   +1,05/+0,51%  |   UPCOM-INDEX   76,56   -0,17/-0,22%  |   VN30   1.070,10   +8,65/+0,81%  |   HNX30   369,87   +3,75/+1,02%
30 Tháng Ba 2023 11:42:39 SA - Mở cửa
CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT : HOSE)
Cập nhật ngày 30/03/2023
11:35:01 SA
62,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,70 (-1,11%)
Tham chiếu
63,30
Mở cửa
63,60
Cao nhất
64,00
Thấp nhất
61,00
Khối lượng
1.110.900
KLTB 10 ngày
1.025.060
Cao nhất 52 tuần
175,00
Thấp nhất 52 tuần
55,70
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)  
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
30/03/2023 23.771.202 8.195 116.500 -108.305 510.724 7.260.438 -6.749.715
29/03/2023 23.755.297 4.910 16.000 -11.090 316.620 1.030.000 -713.380
28/03/2023 23.685.207 12.100 70.700 -58.600 793.880 4.603.300 -3.809.420
27/03/2023 23.506.657 5.200 24.100 -18.900 339.050 1.574.670 -1.235.620
24/03/2023 23.372.707 76.210 75.000 1.210 4.948.240 4.867.550 80.690
23/03/2023 23.408.317 2.200 190.650 -188.450 141.790 12.360.320 -12.218.530
22/03/2023 23.299.202 33.300 139.150 -105.850 2.195.440 9.165.120 -6.969.680
21/03/2023 23.221.302 109.310 40.600 68.710 7.238.390 2.684.610 4.553.780
20/03/2023 23.300.612 21.100 111.315 -90.215 1.426.850 7.512.220 -6.085.370
17/03/2023 23.221.712 62.000 111.200 -49.200 4.351.980 7.720.930 -3.368.950
16/03/2023 23.263.497 112.000 30.000 82.000 7.860.470 2.104.960 5.755.510
15/03/2023 23.315.996 70.400 100.000 -29.600 5.012.120 7.133.250 -2.121.130
14/03/2023 23.382.767 142.100 20.215 121.885 9.950.660 1.417.110 8.533.550
13/03/2023 23.482.567 115.600 59.501 56.099 8.224.380 4.233.980 3.990.400
10/03/2023 23.577.795 95.200 3.629 91.571 6.872.240 262.260 6.609.980
09/03/2023 23.632.607 47.500 42.300 5.200 3.444.870 3.068.130 376.740
08/03/2023 23.642.507 391.900 20.372 371.528 27.952.720 1.435.600 26.517.120
07/03/2023 23.966.807 111.950 40.388 71.562 7.843.960 2.829.270 5.014.690
06/03/2023 24.028.657 55.500 37.600 17.900 3.922.090 2.662.230 1.259.860
03/03/2023 24.072.657 150.100 67.600 82.500 10.538.260 4.783.390 5.754.870