• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,96 +8,20/+0,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,96   +8,20/+0,56%  |   HNX-INDEX   416,73   +5,46/+1,33%  |   UPCOM-INDEX   109,69   +0,96/+0,88%  |   VN30   1.532,24   +15,67/+1,03%  |   HNX30   734,63   +6,60/+0,91%
29 Tháng Giêng 2022 8:13:01 CH - Mở cửa
CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT : HOSE)
Cập nhật ngày 28/01/2022
3:05:02 CH
87,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+4,70 (+5,66%)
Tham chiếu
83,00
Mở cửa
83,20
Cao nhất
88,10
Thấp nhất
83,20
Khối lượng
1.194.100
KLTB 10 ngày
795.910
Cao nhất 52 tuần
107,50
Thấp nhất 52 tuần
22,75
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)  
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
28/01/2022 23.133.782 228.200 43.400 184.800 19.802.180 3.761.760 16.040.420
27/01/2022 23.221.682 169.600 20.300 149.300 14.063.420 1.628.150 12.435.270
26/01/2022 23.347.982 16.200 47.800 -31.600 1.290.350 3.805.170 -2.514.820
25/01/2022 23.321.382 50.500 140.300 -89.800 3.967.310 10.954.680 -6.987.370
24/01/2022 23.266.282 25.100 43.300 -18.200 1.997.350 3.476.030 -1.478.680
21/01/2022 23.272.682 10.600 42.800 -32.200 879.930 3.547.050 -2.667.120
20/01/2022 23.251.482 4.800 105.600 -100.800 396.770 8.715.880 -8.319.110
19/01/2022 23.105.982 118.900 18.700 100.200 9.268.700 1.486.940 7.781.760
18/01/2022 23.145.282 116.600 31.800 84.800 9.057.360 2.455.390 6.601.970
17/01/2022 23.222.282 38.200 150.300 -112.100 3.206.930 12.782.250 -9.575.320
14/01/2022 23.232.282 22.300 79.600 -57.300 1.876.080 6.969.330 -5.093.250
13/01/2022 23.229.082 30.200 39.600 -9.400 2.472.210 3.188.260 -716.050
12/01/2022 23.168.082 246.200 28.200 218.000 18.812.230 2.173.650 16.638.580
11/01/2022 23.249.482 198.400 25.500 172.900 16.233.180 2.111.150 14.122.030
10/01/2022 23.172.382 108.200 91.200 17.000 9.500.065 8.007.448 1.492.616
07/01/2022 23.178.982 250.800 164.800 86.000 21.362.060 13.952.350 7.409.710
06/01/2022 23.172.482 248.400 275.500 -27.100 22.181.770 24.513.620 -2.331.850
05/01/2022 23.359.882 133.600 101.600 32.000 12.727.960 9.642.170 3.085.790
04/01/2022 23.379.582 361.200 257.300 103.900 34.999.680 25.013.860 9.985.820
31/12/2021 23.615.882 100.900 61.000 39.900 9.980.790 6.124.410 3.856.380