• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 971,46 +23,75/+2,51%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    971,46   +23,75/+2,51%  |   HNX-INDEX   196,77   +5,55/+2,90%  |   UPCOM-INDEX   68,41   +0,90/+1,33%  |   VN30   967,49   +26,73/+2,84%  |   HNX30   316,55   +14,47/+4,79%
27 Tháng Mười Một 2022 12:18:35 CH - Mở cửa
CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT : HOSE)
Cập nhật ngày 25/11/2022
3:05:03 CH
59,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,20 (+2,08%)
Tham chiếu
57,80
Mở cửa
57,80
Cao nhất
59,10
Thấp nhất
56,60
Khối lượng
1.191.200
KLTB 10 ngày
1.449.030
Cao nhất 52 tuần
175,00
Thấp nhất 52 tuần
55,70
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)  
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
25/11/2022 28.831.679 17.400 13.200 4.200 999.150 765.430 233.720
24/11/2022 28.757.079 122.630 235.300 -112.670 7.099.970 13.739.550 -6.639.580
23/11/2022 28.851.009 9.950 1.000 8.950 625.620 63.800 561.820
22/11/2022 28.856.859 250.500 92.000 158.500 15.789.370 5.794.820 9.994.550
21/11/2022 29.104.657 21.750 28.700 -6.950 1.388.600 1.851.050 -462.450
18/11/2022 28.940.107 277.229 4.100 273.129 17.868.280 259.500 17.608.780
17/11/2022 29.188.636 171.300 2.702 168.598 11.284.060 176.480 11.107.580
16/11/2022 29.302.536 237.730 186.300 51.430 14.640.830 10.921.000 3.719.830
15/11/2022 29.535.404 18.709 28.700 -9.991 1.118.820 1.716.800 -597.980
14/11/2022 29.547.313 382.600 57.400 325.200 24.667.340 3.703.040 20.964.300
11/11/2022 29.915.338 235.750 4.862 230.888 16.703.330 346.820 16.356.510
10/11/2022 30.146.793 228.050 6.800 221.250 16.446.070 486.330 15.959.740
09/11/2022 30.374.443 356.900 14.575 342.325 26.737.060 1.089.090 25.647.970
08/11/2022 30.699.143 67.450 4.295 63.155 4.889.600 313.810 4.575.790
07/11/2022 30.736.493 178.206 400 177.806 13.073.910 29.370 13.044.540
04/11/2022 30.894.599 45.100 32.200 12.900 3.296.320 2.358.030 938.290
03/11/2022 30.792.790 190.500 30.100 160.400 14.875.230 2.347.990 12.527.240
02/11/2022 30.872.531 211.920 20.100 191.820 16.664.420 1.589.740 15.074.680
01/11/2022 30.938.994 324.600 146.909 177.691 26.941.610 12.180.520 14.761.090
31/10/2022 31.205.094 305.580 110.759 194.821 24.707.890 8.754.470 15.953.420