• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.198,90 +1,30/+0,11%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.198,90   +1,30/+0,11%  |   HNX-INDEX   278,88   +1,20/+0,43%  |   UPCOM-INDEX   88,18   -0,40/-0,45%  |   VN30   1.252,24   +3,32/+0,27%  |   HNX30   494,09   +4,85/+0,99%
01 Tháng Bảy 2022 5:31:14 CH - Mở cửa
CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT : HOSE)
Cập nhật ngày 01/07/2022
3:05:02 CH
88,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-2,40 (-2,63%)
Tham chiếu
91,20
Mở cửa
90,30
Cao nhất
90,90
Thấp nhất
84,90
Khối lượng
1.912.900
KLTB 10 ngày
1.610.550
Cao nhất 52 tuần
175,00
Thấp nhất 52 tuần
27,10
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)  
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
01/07/2022 23.878.292 42.900 83.300 -40.400 3.713.100 7.179.800 -3.466.700
30/06/2022 23.891.492 34.700 6.000 28.700 3.186.220 550.100 2.636.120
29/06/2022 23.906.192 9.200 67.200 -58.000 831.880 6.076.530 -5.244.650
28/06/2022 23.709.092 272.100 29.700 242.400 25.245.860 2.758.300 22.487.560
27/06/2022 23.967.292 9.200 20.000 -10.800 827.840 1.802.700 -974.860
24/06/2022 23.924.392 111.800 206.300 -94.500 10.264.720 18.811.200 -8.546.480
23/06/2022 23.990.892 10.100 13.900 -3.800 840.740 1.184.960 -344.220
22/06/2022 23.919.292 27.500 52.100 -24.600 2.381.030 4.463.490 -2.082.460
21/06/2022 23.820.092 6.700 45.300 -38.600 627.920 4.308.650 -3.680.730
20/06/2022 23.792.992 80.100 81.700 -1.600 7.954.900 8.239.290 -284.390
17/06/2022 23.725.892 22.200 126.700 -104.500 2.161.850 12.097.650 -9.935.800
16/06/2022 23.607.492 14.700 33.800 -19.100 1.401.820 3.229.040 -1.827.220
15/06/2022 23.569.292 15.600 147.200 -131.600 1.439.350 13.394.900 -11.955.550
14/06/2022 23.489.792 70.500 140.600 -70.100 6.284.790 12.519.380 -6.234.590
13/06/2022 23.400.792 15.400 52.900 -37.500 1.443.000 4.965.790 -3.522.790
10/06/2022 23.199.592 177.900 95.100 82.800 18.094.590 9.654.730 8.439.860
09/06/2022 23.055.792 20.400 159.500 -139.100 2.054.980 16.113.270 -14.058.290
08/06/2022 23.029.292 214.700 216.600 -1.900 21.817.680 22.003.400 -185.720
07/06/2022 23.205.892 14.100 321.700 -307.600 1.320.560 30.328.240 -29.007.680
06/06/2022 23.116.292 131.600 46.900 84.700 18.105.510 6.436.550 11.668.960