• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.077,15 -0,44/-0,04%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.077,15   -0,44/-0,04%  |   HNX-INDEX   215,28   -0,03/-0,01%  |   UPCOM-INDEX   75,54   +0,66/+0,88%  |   VN30   1.085,70   -7,78/-0,71%  |   HNX30   366,88   +1,05/+0,29%
05 Tháng Hai 2023 12:56:12 SA - Mở cửa
CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT : HOSE)
Cập nhật ngày 03/02/2023
3:05:02 CH
71,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,80 (+1,13%)
Tham chiếu
70,60
Mở cửa
71,40
Cao nhất
71,40
Thấp nhất
70,00
Khối lượng
1.259.500
KLTB 10 ngày
949.390
Cao nhất 52 tuần
175,00
Thấp nhất 52 tuần
55,70
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
03/02/2023 +0,80/+1,13% 71,40 71,40 70,00 71,40 70,85 71,40 1.259.500
02/02/2023 +0,30/+0,43% 70,70 71,50 69,90 70,60 70,44 70,60 529.100
01/02/2023 -3,50/-4,74% 74,50 74,50 70,00 70,30 72,65 70,30 1.292.900
31/01/2023 -0,30/-0,40% 73,50 74,20 72,50 73,80 73,41 73,80 797.100
30/01/2023 +1,10/+1,51% 74,00 75,40 73,00 74,10 74,47 74,10 1.348.300
27/01/2023 +3,50/+5,04% 69,80 73,40 69,80 73,00 72,26 73,00 1.677.100
19/01/2023 +0,90/+1,31% 67,80 69,50 67,70 69,50 68,75 69,50 777.100
18/01/2023 +2,60/+3,94% 66,00 69,30 66,00 68,60 68,08 68,60 837.300
17/01/2023 +2,00/+3,13% 64,00 66,00 64,00 66,00 65,13 66,00 398.400
16/01/2023 -1,50/-2,29% 65,50 65,50 64,00 64,00 64,45 64,00 629.100
13/01/2023 -0,50/-0,76% 66,00 66,60 65,50 65,50 65,96 65,50 490.100
12/01/2023 -0,20/-0,30% 67,10 67,10 65,80 66,00 66,19 66,00 377.600
11/01/2023 -1,00/-1,49% 67,50 67,80 66,20 66,20 67,07 66,20 661.000
10/01/2023 +0,20/+0,30% 67,40 68,10 66,80 67,20 67,11 67,20 315.300
09/01/2023 -2,00/-2,90% 70,00 70,00 67,00 67,00 67,90 67,00 702.000
06/01/2023 -0,90/-1,29% 69,90 70,50 68,60 69,00 69,76 69,00 416.700
05/01/2023 +0,50/+0,72% 69,40 70,90 69,20 69,90 69,89 69,90 284.500
04/01/2023 -1,20/-1,70% 70,60 70,80 69,40 69,40 70,04 69,40 337.000
03/01/2023 +1,60/+2,32% 69,00 70,70 68,20 70,60 69,62 70,60 909.500
30/12/2022 +0,50/+0,73% 69,30 69,30 67,60 69,00 68,56 69,00 345.300