• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.270,75 +2,32/+0,18%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 10:54:59 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.270,75   +2,32/+0,18%  |   HNX-INDEX   313,68   -1,23/-0,39%  |   UPCOM-INDEX   95,01   +0,23/+0,24%  |   VN30   1.310,79   +0,09/+0,01%  |   HNX30   565,54   -2,27/-0,40%
26 Tháng Năm 2022 10:57:49 SA - Mở cửa
CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT : HOSE)
Cập nhật ngày 26/05/2022
10:55:01 SA
125,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+3,50 (+2,87%)
Tham chiếu
121,80
Mở cửa
124,00
Cao nhất
127,50
Thấp nhất
123,50
Khối lượng
645.000
KLTB 10 ngày
1.171.120
Cao nhất 52 tuần
175,00
Thấp nhất 52 tuần
24,00
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
26/05/2022 +3,50/+2,87% 124,00 127,50 123,50 125,30 125,82 125,30 645.000
25/05/2022 +7,90/+6,94% 114,50 121,80 113,50 121,80 118,70 121,80 1.066.700
24/05/2022 +2,40/+2,15% 113,00 113,90 108,00 113,90 111,29 113,90 863.100
23/05/2022 +3,00/+2,76% 110,50 114,90 107,80 111,50 111,85 111,50 1.032.600
20/05/2022 -1,50/-1,36% 109,80 111,90 107,50 108,50 109,36 108,50 1.279.100
19/05/2022 -3,50/-3,08% 105,60 111,00 105,60 110,00 108,53 110,00 1.077.830
18/05/2022 +4,80/+4,42% 110,70 114,00 109,00 113,50 111,66 113,50 1.177.800
17/05/2022 +7,10/+6,99% 94,50 108,70 94,50 108,70 97,64 108,70 2.326.200
16/05/2022 -7,60/-6,96% 110,00 114,00 101,60 101,60 104,84 101,60 1.241.400
13/05/2022 -8,20/-6,98% 109,20 111,90 109,20 109,20 109,30 109,20 1.353.700
12/05/2022 -8,80/-6,97% 125,60 126,00 117,40 117,40 118,88 117,40 1.044.700
11/05/2022 +3,20/+2,60% 124,20 128,70 123,00 126,20 125,35 126,20 566.100
10/05/2022 -9,00/-6,82% 122,80 130,00 122,80 123,00 123,68 123,00 2.124.400
09/05/2022 -9,90/-6,98% 136,50 138,90 132,00 132,00 132,44 132,00 1.227.600
06/05/2022 -10,60/-6,95% 148,00 150,90 141,90 141,90 146,57 141,90 949.800
05/05/2022 -5,20/-3,30% 158,10 159,50 149,30 152,50 154,52 152,50 996.240
04/05/2022 +1,20/+0,77% 155,00 159,50 154,30 157,70 157,58 157,70 975.400
29/04/2022 +7,20/+4,82% 147,00 158,00 146,80 156,50 152,63 156,50 735.400
28/04/2022 +3,30/+2,26% 146,50 153,00 146,00 149,30 149,66 149,30 504.500
27/04/2022 +1,00/+0,69% 142,00 148,00 136,20 146,00 141,89 146,00 586.500