• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.384,77 -9,03/-0,65%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.384,77   -9,03/-0,65%  |   HNX-INDEX   388,45   +0,16/+0,04%  |   UPCOM-INDEX   99,77   +0,09/+0,09%  |   VN30   1.489,26   -15,77/-1,05%  |   HNX30   606,97   +0,04/+0,01%
21 Tháng Mười 2021 10:48:34 CH - Mở cửa
CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT : HOSE)
Cập nhật ngày 21/10/2021
2:53:37 CH
47,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,40 (+3,04%)
Tham chiếu
46,00
Mở cửa
46,00
Cao nhất
47,40
Thấp nhất
45,60
Khối lượng
1.273.100
KLTB 10 ngày
1.425.190
Cao nhất 52 tuần
49,00
Thấp nhất 52 tuần
20,65
FRT - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
03/09/2021 Trịnh Hoa Giang Thành viên HĐQT Bán 160.000 Biểu đồ
05/08/2021 Trịnh Hoa Giang Thành viên HĐQT Đăng ký bán 200.000 Biểu đồ
28/06/2021 Nguyễn Việt Anh Phó Tổng giám đốc Mua 104.300 Biểu đồ
31/05/2021 Nguyễn Việt Anh Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua 200.000 Biểu đồ
21/05/2021 Nguyễn Việt Anh Phó Tổng giám đốc Mua 143.100 Biểu đồ
22/04/2021 Nguyễn Việt Anh Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua 200.000 Biểu đồ
11/03/2021 VOF Investment Ltd --- Bán 500.000 Biểu đồ
05/03/2021 VOF Investment Ltd --- Bán 436.000 Biểu đồ
03/03/2021 VOF Investment Ltd --- Bán 283.500 Biểu đồ
03/03/2021 Vietnam Investment Property Holdings Ltd --- Bán 16.500 Biểu đồ
17/12/2020 Amersham Industries Ltd --- Bán 380.000 Biểu đồ
17/12/2020 Wareham Group Ltd --- Bán 1.260.000 Biểu đồ
16/12/2020 Wareham Group Ltd --- Bán 1.500.000 Biểu đồ
14/12/2020 Vietnam Enterprise Investments Ltd --- Bán 269.970 Biểu đồ
04/12/2020 Vietnam Enterprise Investments Ltd --- Bán 215.030 Biểu đồ
04/12/2020 Hanoi Investments Holdings Ltd --- Bán 31.000 Biểu đồ
04/12/2020 KB Vietnam Focus Balanced Fund --- Bán 18.900 Biểu đồ
04/12/2020 DC Developing Markets Strategies Public Limited Company --- Bán 43.400 Biểu đồ
03/12/2020 KB Vietnam Focus Balanced Fund --- Bán 100.000 Biểu đồ
03/12/2020 DC Developing Markets Strategies Public Limited Company --- Bán 190.000 Biểu đồ