• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.126,07 -17,55/-1,53%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.126,07   -17,55/-1,53%  |   HNX-INDEX   249,41   -2,94/-1,17%  |   UPCOM-INDEX   85,22   -0,62/-0,72%  |   VN30   1.147,44   -13,22/-1,14%  |   HNX30   424,33   -7,17/-1,66%
30 Tháng Chín 2022 1:26:42 SA - Mở cửa
CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT : HOSE)
Cập nhật ngày 29/09/2022
3:05:02 CH
71,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-2,20 (-3,01%)
Tham chiếu
73,20
Mở cửa
75,00
Cao nhất
75,60
Thấp nhất
70,50
Khối lượng
1.636.900
KLTB 10 ngày
1.843.080
Cao nhất 52 tuần
175,00
Thấp nhất 52 tuần
45,30
FRT - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
30/03/2022 Nguyễn Việt Anh Phó Tổng giám đốc Mua 31.200 Biểu đồ
01/03/2022 Nguyễn Việt Anh Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua 200.000 Biểu đồ
17/02/2022 Nguyễn Việt Anh Phó Tổng giám đốc Mua 97.200 Biểu đồ
19/01/2022 Nguyễn Việt Anh Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua 200.000 Biểu đồ
03/09/2021 Trịnh Hoa Giang Thành viên HĐQT Bán 160.000 Biểu đồ
05/08/2021 Trịnh Hoa Giang Thành viên HĐQT Đăng ký bán 200.000 Biểu đồ
28/06/2021 Nguyễn Việt Anh Phó Tổng giám đốc Mua 104.300 Biểu đồ
31/05/2021 Nguyễn Việt Anh Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua 200.000 Biểu đồ
21/05/2021 Nguyễn Việt Anh Phó Tổng giám đốc Mua 143.100 Biểu đồ
22/04/2021 Nguyễn Việt Anh Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua 200.000 Biểu đồ
11/03/2021 VOF Investment Ltd --- Bán 500.000 Biểu đồ
05/03/2021 VOF Investment Ltd --- Bán 436.000 Biểu đồ
03/03/2021 VOF Investment Ltd --- Bán 283.500 Biểu đồ
03/03/2021 Vietnam Investment Property Holdings Ltd --- Bán 16.500 Biểu đồ
17/12/2020 Amersham Industries Ltd --- Bán 380.000 Biểu đồ
17/12/2020 Wareham Group Ltd --- Bán 1.260.000 Biểu đồ
16/12/2020 Wareham Group Ltd --- Bán 1.500.000 Biểu đồ
14/12/2020 Vietnam Enterprise Investments Ltd --- Bán 269.970 Biểu đồ
04/12/2020 Vietnam Enterprise Investments Ltd --- Bán 215.030 Biểu đồ
04/12/2020 DC Developing Markets Strategies Public Limited Company --- Bán 43.400 Biểu đồ