• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,96 +8,20/+0,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,96   +8,20/+0,56%  |   HNX-INDEX   416,73   +5,46/+1,33%  |   UPCOM-INDEX   109,69   +0,96/+0,88%  |   VN30   1.532,24   +15,67/+1,03%  |   HNX30   734,63   +6,60/+0,91%
29 Tháng Giêng 2022 3:11:01 CH - Mở cửa
CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT : HOSE)
Cập nhật ngày 28/01/2022
3:05:02 CH
87,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+4,70 (+5,66%)
Tham chiếu
83,00
Mở cửa
83,20
Cao nhất
88,10
Thấp nhất
83,20
Khối lượng
1.194.100
KLTB 10 ngày
795.910
Cao nhất 52 tuần
107,50
Thấp nhất 52 tuần
22,75
Giá đóng cửa ngày 02/12/2020
24,05 -0,25/-1,03%
Mở cửa 24,30
Cao nhất 24,70
Thấp nhất 24,00
Khối lượng 988.630
Giá điều chỉnh 24,05
Giá quá khứ của FRT
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
02/12/2020 -0,25 / -1,03% 24,30 24,70 24,00 24,05 24,21 24,05 988.630
01/12/2020 +0,55 / +2,32% 24,40 25,10 24,15 24,30 24,63 24,30 3.089.250
30/11/2020 +1,55 / +6,98% 22,40 23,75 22,40 23,75 23,26 23,75 3.842.830
27/11/2020 0,00 / 0,00% 22,30 22,40 22,20 22,20 22,26 22,20 392.140
26/11/2020 0,00 / 0,00% 22,35 22,45 22,15 22,20 22,24 22,20 429.540
25/11/2020 -0,20 / -0,89% 22,70 22,70 22,20 22,20 22,32 22,20 561.330
24/11/2020 0,00 / 0,00% 22,40 22,80 22,25 22,40 22,44 22,40 1.216.220
23/11/2020 -0,30 / -1,32% 22,65 22,90 22,35 22,40 22,45 22,40 517.710
20/11/2020 +0,10 / +0,44% 22,80 22,95 22,40 22,70 22,68 22,70 351.500
19/11/2020 +0,40 / +1,80% 22,20 22,70 22,05 22,60 22,43 22,60 554.890
18/11/2020 -0,25 / -1,11% 22,45 22,55 22,05 22,20 22,22 22,20 507.300
17/11/2020 +0,35 / +1,58% 22,30 22,50 22,10 22,45 22,27 22,45 416.370
16/11/2020 -0,85 / -3,70% 22,95 23,20 21,35 22,10 22,36 22,10 758.280
13/11/2020 -0,20 / -0,86% 23,40 23,40 22,90 22,95 23,08 22,95 284.390
12/11/2020 +0,65 / +2,89% 22,80 23,40 22,50 23,15 22,97 23,15 496.510
11/11/2020 +0,10 / +0,45% 22,40 22,65 22,25 22,50 22,47 22,50 195.520
10/11/2020 -0,20 / -0,88% 22,75 22,90 22,40 22,40 22,60 22,40 236.010
09/11/2020 +0,35 / +1,57% 22,25 22,75 22,25 22,60 22,58 22,60 247.520
06/11/2020 -0,15 / -0,67% 22,00 22,40 22,00 22,25 22,12 22,25 142.010
05/11/2020 +0,10 / +0,45% 22,30 22,50 21,95 22,40 22,23 22,40 423.050
04/11/2020 +0,30 / +1,36% 22,00 22,50 22,00 22,30 22,37 22,30 219.590
03/11/2020 +1,00 / +4,76% 21,50 22,10 21,15 22,00 21,53 22,00 318.620
02/11/2020 +0,15 / +0,72% 20,80 21,00 20,80 21,00 20,88 21,00 157.280
30/10/2020 -0,35 / -1,65% 21,20 21,20 20,75 20,85 20,87 20,85 377.080
29/10/2020 +0,10 / +0,47% 20,70 21,45 20,65 21,20 20,91 21,20 476.710
28/10/2020 -1,00 / -4,52% 21,50 22,20 21,00 21,10 21,49 21,10 594.300
27/10/2020 -0,80 / -3,49% 22,90 22,95 22,10 22,10 22,46 22,10 538.110
26/10/2020 -0,50 / -2,14% 23,50 23,50 22,90 22,90 23,19 22,90 391.240
23/10/2020 +0,30 / +1,30% 23,20 23,45 23,20 23,40 23,33 23,40 323.350
22/10/2020 +0,05 / +0,22% 23,10 23,30 23,00 23,10 23,11 23,10 139.600