• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.269,18 -4,48/-0,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.269,18   -4,48/-0,35%  |   HNX-INDEX   297,94   -3,25/-1,08%  |   UPCOM-INDEX   92,77   -0,08/-0,09%  |   VN30   1.294,93   -5,00/-0,38%  |   HNX30   545,87   -9,37/-1,69%
19 Tháng Tám 2022 5:42:29 CH - Mở cửa
CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT : HOSE)
Cập nhật ngày 19/08/2022
3:05:04 CH
86,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,70 (+0,82%)
Tham chiếu
85,40
Mở cửa
85,90
Cao nhất
88,10
Thấp nhất
85,00
Khối lượng
1.945.900
KLTB 10 ngày
2.001.470
Cao nhất 52 tuần
175,00
Thấp nhất 52 tuần
37,50
Giá đóng cửa ngày 03/08/2021
37,90 +0,10/+0,26%
Mở cửa 37,65
Cao nhất 38,40
Thấp nhất 37,25
Khối lượng 3.300.400
Giá điều chỉnh 25,17
Giá quá khứ của FRT
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
03/08/2021 +0,10 / +0,26% 37,65 38,40 37,25 37,90 37,71 25,17 3.300.400
02/08/2021 +0,35 / +0,93% 37,00 38,70 36,55 37,80 37,69 25,11 3.804.500
30/07/2021 0,00 / 0,00% 37,90 38,50 37,45 37,45 37,97 24,87 3.453.800
29/07/2021 +2,45 / +7,00% 35,20 37,45 34,85 37,45 36,74 24,87 4.458.800
28/07/2021 -1,15 / -3,18% 35,65 36,00 34,80 35,00 35,34 23,25 4.231.000
27/07/2021 0,00 / 0,00% 36,80 37,20 35,60 36,15 36,25 24,01 5.080.400
26/07/2021 +2,35 / +6,95% 34,10 36,15 33,80 36,15 35,08 24,01 5.466.800
23/07/2021 +0,30 / +0,90% 33,30 34,85 32,50 33,80 33,70 22,45 3.779.200
22/07/2021 +1,35 / +4,20% 32,40 33,95 32,20 33,50 33,39 22,25 3.807.700
21/07/2021 +1,80 / +5,93% 30,40 32,45 30,20 32,15 31,60 21,35 4.276.800
20/07/2021 -0,35 / -1,14% 31,30 31,30 30,30 30,35 30,69 20,16 2.082.800
19/07/2021 +0,30 / +0,99% 29,60 31,50 29,60 30,70 30,97 20,39 4.585.000
16/07/2021 +0,90 / +3,05% 29,60 30,75 29,30 30,40 30,11 20,19 3.133.600
15/07/2021 0,00 / 0,00% 29,00 30,20 29,00 29,50 29,58 19,59 1.839.100
14/07/2021 -1,45 / -4,68% 30,50 31,00 28,90 29,50 30,00 19,59 2.669.000
13/07/2021 +0,80 / +2,65% 31,00 31,30 30,30 30,95 30,87 20,56 2.130.500
12/07/2021 +1,05 / +3,61% 29,40 30,75 28,80 30,15 29,62 20,03 4.518.900
09/07/2021 +0,20 / +0,69% 28,50 30,25 28,50 29,10 29,68 19,33 3.576.300
08/07/2021 -0,35 / -1,20% 29,90 29,90 28,80 28,90 29,44 19,20 2.538.600
07/07/2021 +1,90 / +6,95% 28,00 29,25 27,10 29,25 28,26 19,43 1.871.400
06/07/2021 -2,05 / -6,97% 30,20 30,50 27,35 27,35 29,66 18,17 2.503.400
05/07/2021 +1,90 / +6,91% 27,80 29,40 27,80 29,40 29,03 19,53 4.190.200
02/07/2021 -0,05 / -0,18% 27,55 27,75 27,40 27,50 27,60 18,27 1.061.800
01/07/2021 +0,45 / +1,66% 27,10 27,70 27,00 27,55 27,34 18,30 874.300
30/06/2021 -0,40 / -1,45% 27,60 27,60 27,00 27,10 27,22 18,00 436.400
29/06/2021 -0,15 / -0,54% 27,80 27,90 27,45 27,50 27,65 18,27 934.200
28/06/2021 +0,75 / +2,79% 26,80 27,95 26,40 27,65 27,12 18,37 1.210.700
25/06/2021 +0,25 / +0,94% 26,60 27,50 26,60 26,90 26,83 17,87 460.100
24/06/2021 -0,55 / -2,02% 27,00 27,20 26,55 26,65 26,91 17,70 951.900
23/06/2021 -0,70 / -2,51% 28,00 28,00 27,05 27,20 27,41 18,07 1.517.900