• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.080,01 +43,73/+4,22%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.080,01   +43,73/+4,22%  |   HNX-INDEX   215,96   +4,96/+2,35%  |   UPCOM-INDEX   72,21   +0,80/+1,12%  |   VN30   1.092,99   +50,35/+4,83%  |   HNX30   363,71   +16,36/+4,71%
04 Tháng Mười Hai 2022 7:57:15 CH - Mở cửa
CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT : HOSE)
Cập nhật ngày 02/12/2022
3:05:04 CH
70,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+2,00 (+2,94%)
Tham chiếu
68,00
Mở cửa
68,00
Cao nhất
70,00
Thấp nhất
66,30
Khối lượng
1.111.800
KLTB 10 ngày
1.346.920
Cao nhất 52 tuần
175,00
Thấp nhất 52 tuần
55,70
Giá đóng cửa ngày 04/02/2021
26,80 +0,95/+3,68%
Mở cửa 26,40
Cao nhất 27,45
Thấp nhất 26,00
Khối lượng 1.648.100
Giá điều chỉnh 17,80
Giá quá khứ của FRT
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
04/02/2021 +0,95 / +3,68% 26,40 27,45 26,00 26,80 26,88 17,80 1.648.100
03/02/2021 +1,65 / +6,82% 25,00 25,85 24,20 25,85 25,12 17,17 1.187.500
02/02/2021 -0,20 / -0,82% 23,05 25,00 22,75 24,20 23,24 16,07 2.015.200
01/02/2021 -1,80 / -6,87% 26,05 26,50 24,40 24,40 25,18 16,21 2.543.500
29/01/2021 -0,25 / -0,95% 24,60 27,50 24,60 26,20 25,40 17,40 2.478.800
28/01/2021 -1,95 / -6,87% 26,45 26,45 26,45 26,45 26,45 17,57 675.200
27/01/2021 -2,10 / -6,89% 30,30 30,50 28,40 28,40 29,10 18,86 2.225.200
26/01/2021 -2,20 / -6,73% 32,60 32,60 30,45 30,50 31,18 20,26 1.818.900
25/01/2021 0,00 / 0,00% 32,70 33,65 32,15 32,70 32,37 21,72 1.131.500
22/01/2021 -0,20 / -0,61% 32,90 33,80 32,05 32,70 32,96 21,72 1.475.400
21/01/2021 +1,60 / +5,11% 32,00 33,30 31,20 32,90 32,06 21,85 1.604.900
20/01/2021 -0,65 / -2,03% 32,00 32,50 29,75 31,30 30,65 20,79 1.924.400
19/01/2021 -2,40 / -6,99% 34,35 35,40 31,95 31,95 33,34 21,22 2.406.400
18/01/2021 +0,45 / +1,33% 34,00 35,50 32,90 34,35 33,86 22,82 3.107.300
15/01/2021 -0,35 / -1,02% 34,25 34,90 33,90 33,90 34,39 22,52 1.573.900
14/01/2021 -0,05 / -0,15% 34,80 34,90 34,00 34,25 34,34 22,75 1.277.200
13/01/2021 +0,10 / +0,29% 34,75 35,25 34,20 34,30 34,57 22,78 2.459.600
12/01/2021 +0,05 / +0,15% 34,15 34,25 33,50 34,20 33,94 22,72 1.629.000
11/01/2021 +0,20 / +0,59% 33,95 34,45 33,50 34,15 33,71 22,68 1.875.400
08/01/2021 -0,35 / -1,02% 34,30 34,50 33,60 33,95 34,06 22,55 2.531.800
07/01/2021 +1,80 / +5,54% 32,50 34,35 32,05 34,30 33,21 22,78 3.163.300
06/01/2021 -0,20 / -0,61% 33,10 33,30 32,40 32,50 32,76 21,59 2.525.900
05/01/2021 +0,40 / +1,24% 32,00 33,80 31,90 32,70 33,07 21,72 2.391.600
04/01/2021 +0,30 / +0,94% 32,20 32,90 32,20 32,30 32,61 21,45 1.591.800
31/12/2020 0,00 / 0,00% 32,00 32,70 31,70 32,00 32,11 21,25 1.780.550
30/12/2020 -0,60 / -1,84% 32,25 33,15 31,60 32,00 32,24 21,25 3.619.030
29/12/2020 -0,30 / -0,91% 32,70 33,30 32,00 32,60 32,81 21,65 1.924.500
28/12/2020 +1,55 / +4,94% 32,50 33,30 31,35 32,90 32,26 21,85 3.126.960
25/12/2020 +2,05 / +7,00% 29,50 31,35 29,45 31,35 30,81 20,82 4.318.930
24/12/2020 +0,10 / +0,34% 29,20 29,80 27,50 29,30 28,68 19,46 2.844.200