• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.077,15 -0,44/-0,04%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.077,15   -0,44/-0,04%  |   HNX-INDEX   215,28   -0,03/-0,01%  |   UPCOM-INDEX   75,54   +0,66/+0,88%  |   VN30   1.085,70   -7,78/-0,71%  |   HNX30   366,88   +1,05/+0,29%
05 Tháng Hai 2023 1:05:39 SA - Mở cửa
CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT : HOSE)
Cập nhật ngày 03/02/2023
3:05:02 CH
71,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,80 (+1,13%)
Tham chiếu
70,60
Mở cửa
71,40
Cao nhất
71,40
Thấp nhất
70,00
Khối lượng
1.259.500
KLTB 10 ngày
949.390
Cao nhất 52 tuần
175,00
Thấp nhất 52 tuần
55,70
Giá đóng cửa ngày 04/06/2021
26,00 +0,30/+1,17%
Mở cửa 26,00
Cao nhất 26,50
Thấp nhất 25,90
Khối lượng 1.157.200
Giá điều chỉnh 17,27
Giá quá khứ của FRT
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
04/06/2021 +0,30 / +1,17% 26,00 26,50 25,90 26,00 26,17 17,27 1.157.200
03/06/2021 +0,65 / +2,59% 25,50 26,00 25,35 25,70 25,58 17,07 1.240.300
02/06/2021 +0,45 / +1,83% 24,65 25,40 24,65 25,05 25,04 16,64 865.100
01/06/2021 -0,30 / -1,20% 24,85 24,85 24,00 24,60 24,53 16,34 858.900
31/05/2021 -0,20 / -0,80% 25,10 25,30 24,80 24,90 24,95 16,54 874.600
28/05/2021 0,00 / 0,00% 25,10 25,30 24,80 25,10 25,00 16,67 1.069.700
27/05/2021 -0,65 / -2,52% 25,75 26,00 24,90 25,10 25,49 16,67 1.006.200
26/05/2021 -0,25 / -0,96% 25,90 26,00 25,40 25,75 25,77 17,10 930.400
25/05/2021 +0,15 / +0,58% 25,70 26,20 25,30 26,00 25,93 17,27 941.800
24/05/2021 +0,05 / +0,19% 25,80 26,50 25,60 25,85 25,80 17,17 776.800
21/05/2021 +1,50 / +6,17% 24,30 26,00 24,05 25,80 25,33 17,14 1.126.500
20/05/2021 -0,85 / -3,38% 24,95 25,20 24,15 24,30 25,15 16,14 1.427.600
19/05/2021 -0,75 / -2,90% 25,60 25,95 25,05 25,15 25,25 16,70 1.234.700
18/05/2021 -0,65 / -2,45% 26,80 26,80 25,75 25,90 25,75 17,20 1.280.400
17/05/2021 -0,40 / -1,48% 26,90 26,95 26,50 26,55 26,50 17,63 818.900
14/05/2021 +0,10 / +0,37% 26,85 27,15 26,80 26,95 26,93 17,90 830.400
13/05/2021 -0,45 / -1,65% 27,30 27,30 26,85 26,85 27,06 17,83 852.600
12/05/2021 +0,30 / +1,11% 27,00 27,50 27,00 27,30 27,25 18,13 506.200
11/05/2021 +0,35 / +1,31% 26,70 27,60 26,65 27,00 27,02 17,93 841.500
10/05/2021 -0,45 / -1,66% 26,10 26,80 26,10 26,65 26,50 17,70 1.113.100
07/05/2021 -0,50 / -1,81% 27,15 27,65 27,10 27,10 27,28 18,00 956.200
06/05/2021 -0,45 / -1,60% 28,00 28,50 27,50 27,60 27,88 18,33 691.200
05/05/2021 +1,15 / +4,28% 27,00 28,60 27,00 28,05 27,79 18,63 1.067.800
04/05/2021 -0,10 / -0,37% 26,50 27,00 26,00 26,90 26,59 17,87 855.800
29/04/2021 -0,25 / -0,92% 27,40 27,80 27,00 27,00 27,45 17,93 592.000
28/04/2021 +0,45 / +1,68% 26,95 27,70 26,95 27,25 27,27 18,10 507.500
27/04/2021 0,00 / 0,00% 26,80 27,45 26,50 26,80 26,98 17,80 899.800
26/04/2021 -1,50 / -5,30% 28,35 28,45 26,80 26,80 27,40 17,80 1.719.100
23/04/2021 +0,30 / +1,07% 27,80 28,30 27,00 28,30 27,68 18,80 1.063.300
22/04/2021 -1,40 / -4,76% 29,30 29,30 28,00 28,00 28,70 18,60 1.394.400