• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,43 +35,05/+2,84%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,43   +35,05/+2,84%  |   HNX-INDEX   314,91   +8,95/+2,93%  |   UPCOM-INDEX   94,78   +1,66/+1,78%  |   VN30   1.310,70   +37,99/+2,98%  |   HNX30   567,81   +22,00/+4,03%
26 Tháng Năm 2022 6:29:45 SA - Mở cửa
CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT : HOSE)
Cập nhật ngày 25/05/2022
3:05:02 CH
121,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+7,90 (+6,94%)
Tham chiếu
113,90
Mở cửa
114,50
Cao nhất
121,80
Thấp nhất
113,50
Khối lượng
1.066.700
KLTB 10 ngày
1.207.290
Cao nhất 52 tuần
175,00
Thấp nhất 52 tuần
24,00
Giá đóng cửa ngày 06/10/2020
24,45 +0,40/+1,66%
Mở cửa 24,10
Cao nhất 24,45
Thấp nhất 24,00
Khối lượng 630.260
Giá điều chỉnh 24,45
Giá quá khứ của FRT
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
06/10/2020 +0,40 / +1,66% 24,10 24,45 24,00 24,45 24,23 24,45 630.260
05/10/2020 -0,05 / -0,21% 24,40 24,40 23,95 24,05 24,08 24,05 434.310
02/10/2020 -0,10 / -0,41% 24,30 24,55 23,60 24,10 24,20 24,10 644.280
01/10/2020 +0,20 / +0,83% 24,00 24,35 24,00 24,20 24,19 24,20 292.600
30/09/2020 +0,20 / +0,84% 23,80 24,00 23,60 24,00 23,74 24,00 560.360
29/09/2020 -0,55 / -2,26% 24,35 24,50 23,80 23,80 24,15 23,80 768.700
28/09/2020 -0,05 / -0,20% 24,70 24,75 24,25 24,35 24,36 24,35 480.890
25/09/2020 -0,25 / -1,01% 24,75 24,90 24,25 24,40 24,44 24,40 756.710
24/09/2020 -0,65 / -2,57% 25,00 25,40 24,60 24,65 24,93 24,65 1.116.140
23/09/2020 0,00 / 0,00% 25,30 25,80 25,30 25,30 25,47 25,30 493.470
22/09/2020 0,00 / 0,00% 24,95 25,50 24,95 25,30 25,26 25,30 807.490
21/09/2020 +0,40 / +1,61% 25,05 26,00 25,00 25,30 25,64 25,30 1.352.890
18/09/2020 0,00 / 0,00% 24,80 24,95 24,80 24,90 24,86 24,90 374.600
17/09/2020 -0,20 / -0,80% 25,15 25,15 24,45 24,90 24,82 24,90 863.830
16/09/2020 +0,30 / +1,21% 25,00 25,20 24,80 25,10 25,08 25,10 630.940
15/09/2020 -0,30 / -1,20% 25,10 25,30 24,55 24,80 24,94 24,80 773.140
14/09/2020 +1,00 / +4,15% 24,10 25,25 24,10 25,10 24,85 25,10 1.407.980
11/09/2020 -0,35 / -1,43% 24,45 24,50 24,10 24,10 24,30 24,10 482.110
10/09/2020 +0,95 / +4,04% 24,00 24,60 23,70 24,45 24,28 24,45 1.759.610
09/09/2020 +0,15 / +0,64% 23,00 23,50 23,00 23,50 23,21 23,50 225.680
08/09/2020 +0,35 / +1,52% 23,00 23,35 22,75 23,35 23,03 23,35 482.070
07/09/2020 -0,40 / -1,71% 23,40 23,65 23,00 23,00 23,33 23,00 644.170
04/09/2020 -0,40 / -1,68% 23,00 23,80 23,00 23,40 23,53 23,40 673.930
03/09/2020 -0,15 / -0,63% 24,00 24,15 23,75 23,80 23,89 23,80 528.970
01/09/2020 +0,15 / +0,63% 23,60 24,20 23,50 23,95 23,88 23,95 703.490
31/08/2020 -0,30 / -1,24% 24,10 24,50 23,60 23,80 23,86 23,80 593.490
28/08/2020 +0,45 / +1,90% 23,95 24,50 23,70 24,10 24,06 24,10 956.100
27/08/2020 -0,75 / -3,07% 23,90 23,90 23,40 23,65 23,62 23,65 657.700
26/08/2020 -0,10 / -0,41% 24,50 24,50 24,00 24,40 24,30 23,40 731.230
25/08/2020 -0,15 / -0,61% 24,75 25,30 24,40 24,50 24,77 23,50 722.290