• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.064,64 +5,20/+0,49%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.064,64   +5,20/+0,49%  |   HNX-INDEX   207,50   +1,55/+0,75%  |   UPCOM-INDEX   76,76   +0,27/+0,35%  |   VN30   1.073,68   +6,44/+0,60%  |   HNX30   372,76   +4,72/+1,28%
02 Tháng Tư 2023 9:45:27 SA - Mở cửa
CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT : HOSE)
Cập nhật ngày 31/03/2023
3:05:02 CH
61,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,70 (-1,13%)
Tham chiếu
61,70
Mở cửa
61,70
Cao nhất
62,50
Thấp nhất
61,00
Khối lượng
858.300
KLTB 10 ngày
1.095.460
Cao nhất 52 tuần
175,00
Thấp nhất 52 tuần
55,70
Giá đóng cửa ngày 13/04/2021
30,50 -1,40/-4,39%
Mở cửa 32,05
Cao nhất 32,05
Thấp nhất 30,50
Khối lượng 2.111.500
Giá điều chỉnh 20,26
Giá quá khứ của FRT
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
13/04/2021 -1,40 / -4,39% 32,05 32,05 30,50 30,50 31,18 20,26 2.111.500
12/04/2021 -0,40 / -1,24% 32,00 32,30 31,50 31,90 31,76 21,19 2.217.300
09/04/2021 -0,20 / -0,62% 32,00 32,45 31,95 32,30 32,11 21,45 1.601.800
08/04/2021 0,00 / 0,00% 32,50 32,80 31,80 32,50 32,50 21,59 1.396.200
07/04/2021 +1,15 / +3,67% 31,65 32,60 31,55 32,50 32,28 21,59 2.913.400
06/04/2021 +0,45 / +1,46% 30,90 31,90 30,50 31,35 31,12 20,82 2.362.700
05/04/2021 0,00 / 0,00% 31,10 31,20 30,60 30,90 30,80 20,52 1.408.000
02/04/2021 +0,15 / +0,49% 31,30 31,50 30,70 30,90 31,05 20,52 1.759.100
01/04/2021 +0,30 / +0,99% 30,60 31,10 30,40 30,75 30,74 20,42 2.036.400
31/03/2021 +0,20 / +0,66% 30,00 31,30 30,00 30,45 30,25 20,22 1.673.400
30/03/2021 -0,25 / -0,82% 30,50 30,70 29,95 30,25 30,15 20,09 1.460.500
29/03/2021 +0,50 / +1,67% 30,00 30,60 29,75 30,50 30,13 20,26 1.971.000
26/03/2021 -1,15 / -3,69% 30,40 31,00 29,00 30,00 29,80 19,93 3.237.300
25/03/2021 -0,35 / -1,11% 32,25 32,35 30,80 31,15 31,63 20,69 2.080.100
24/03/2021 +0,65 / +2,11% 30,30 32,50 30,00 31,50 31,47 20,92 4.331.100
23/03/2021 +0,60 / +1,98% 30,20 31,90 29,90 30,85 30,68 20,49 3.562.500
22/03/2021 -0,15 / -0,49% 30,20 30,90 30,00 30,25 30,39 20,09 2.277.200
19/03/2021 0,00 / 0,00% 30,40 30,90 30,00 30,40 30,35 20,19 1.563.100
18/03/2021 +0,15 / +0,50% 31,25 31,50 30,35 30,40 31,02 20,19 2.447.300
17/03/2021 +1,95 / +6,89% 28,85 30,25 28,70 30,25 30,25 20,09 5.490.300
16/03/2021 -0,25 / -0,88% 28,55 28,55 28,00 28,30 28,23 18,80 1.237.600
15/03/2021 -0,35 / -1,21% 29,00 29,10 28,45 28,55 28,66 18,96 1.808.700
12/03/2021 0,00 / 0,00% 29,10 29,40 28,50 28,90 28,96 19,20 1.482.700
11/03/2021 +0,70 / +2,48% 28,90 29,15 28,45 28,90 28,84 19,20 1.944.100
10/03/2021 +0,60 / +2,17% 27,60 28,50 27,50 28,20 28,09 18,73 1.692.900
09/03/2021 -0,20 / -0,72% 27,65 28,00 27,25 27,60 27,80 18,33 1.236.000
08/03/2021 +0,10 / +0,36% 28,50 28,50 27,70 27,80 27,95 18,46 1.346.700
05/03/2021 -0,10 / -0,36% 27,50 27,90 26,90 27,70 27,35 18,40 1.268.900
04/03/2021 -0,90 / -3,14% 28,80 28,90 27,50 27,80 28,70 18,46 1.403.100
03/03/2021 -0,30 / -1,03% 29,00 29,05 28,50 28,70 28,70 19,06 1.346.400