• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.096,95 +6,11/+0,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:15:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.096,95   +6,11/+0,56%  |   HNX-INDEX   226,26   +0,23/+0,10%  |   UPCOM-INDEX   83,90   -0,06/-0,07%  |   VN30   1.090,83   +3,87/+0,36%  |   HNX30   417,60   -2,08/-0,50%
05 Tháng Sáu 2023 2:15:37 CH - Mở cửa
CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT : HOSE)
Cập nhật ngày 05/06/2023
2:15:03 CH
66,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
66,00
Mở cửa
67,50
Cao nhất
67,50
Thấp nhất
66,00
Khối lượng
814.900
KLTB 10 ngày
666.820
Cao nhất 52 tuần
103,90
Thấp nhất 52 tuần
55,70
Giá đóng cửa ngày 17/02/2021
27,95 +1,65/+6,27%
Mở cửa 26,40
Cao nhất 27,95
Thấp nhất 26,40
Khối lượng 1.211.100
Giá điều chỉnh 18,56
Giá quá khứ của FRT
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
17/02/2021 +1,65 / +6,27% 26,40 27,95 26,40 27,95 27,36 18,56 1.211.100
09/02/2021 +0,40 / +1,54% 25,90 26,50 24,90 26,30 25,83 17,47 1.217.600
08/02/2021 -1,10 / -4,07% 27,10 27,15 25,15 25,90 26,14 17,20 1.833.600
05/02/2021 +0,20 / +0,75% 26,80 27,50 26,40 27,00 26,90 17,93 938.100
04/02/2021 +0,95 / +3,68% 26,40 27,45 26,00 26,80 26,88 17,80 1.648.100
03/02/2021 +1,65 / +6,82% 25,00 25,85 24,20 25,85 25,12 17,17 1.187.500
02/02/2021 -0,20 / -0,82% 23,05 25,00 22,75 24,20 23,24 16,07 2.015.200
01/02/2021 -1,80 / -6,87% 26,05 26,50 24,40 24,40 25,18 16,21 2.543.500
29/01/2021 -0,25 / -0,95% 24,60 27,50 24,60 26,20 25,40 17,40 2.478.800
28/01/2021 -1,95 / -6,87% 26,45 26,45 26,45 26,45 26,45 17,57 675.200
27/01/2021 -2,10 / -6,89% 30,30 30,50 28,40 28,40 29,10 18,86 2.225.200
26/01/2021 -2,20 / -6,73% 32,60 32,60 30,45 30,50 31,18 20,26 1.818.900
25/01/2021 0,00 / 0,00% 32,70 33,65 32,15 32,70 32,37 21,72 1.131.500
22/01/2021 -0,20 / -0,61% 32,90 33,80 32,05 32,70 32,96 21,72 1.475.400
21/01/2021 +1,60 / +5,11% 32,00 33,30 31,20 32,90 32,06 21,85 1.604.900
20/01/2021 -0,65 / -2,03% 32,00 32,50 29,75 31,30 30,65 20,79 1.924.400
19/01/2021 -2,40 / -6,99% 34,35 35,40 31,95 31,95 33,34 21,22 2.406.400
18/01/2021 +0,45 / +1,33% 34,00 35,50 32,90 34,35 33,86 22,82 3.107.300
15/01/2021 -0,35 / -1,02% 34,25 34,90 33,90 33,90 34,39 22,52 1.573.900
14/01/2021 -0,05 / -0,15% 34,80 34,90 34,00 34,25 34,34 22,75 1.277.200
13/01/2021 +0,10 / +0,29% 34,75 35,25 34,20 34,30 34,57 22,78 2.459.600
12/01/2021 +0,05 / +0,15% 34,15 34,25 33,50 34,20 33,94 22,72 1.629.000
11/01/2021 +0,20 / +0,59% 33,95 34,45 33,50 34,15 33,71 22,68 1.875.400
08/01/2021 -0,35 / -1,02% 34,30 34,50 33,60 33,95 34,06 22,55 2.531.800
07/01/2021 +1,80 / +5,54% 32,50 34,35 32,05 34,30 33,21 22,78 3.163.300
06/01/2021 -0,20 / -0,61% 33,10 33,30 32,40 32,50 32,76 21,59 2.525.900
05/01/2021 +0,40 / +1,24% 32,00 33,80 31,90 32,70 33,07 21,72 2.391.600
04/01/2021 +0,30 / +0,94% 32,20 32,90 32,20 32,30 32,61 21,45 1.591.800
31/12/2020 0,00 / 0,00% 32,00 32,70 31,70 32,00 32,11 21,25 1.780.550
30/12/2020 -0,60 / -1,84% 32,25 33,15 31,60 32,00 32,24 21,25 3.619.030