• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.262,33 +10,26/+0,82%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.262,33   +10,26/+0,82%  |   HNX-INDEX   303,42   +3,24/+1,08%  |   UPCOM-INDEX   92,84   +0,12/+0,13%  |   VN30   1.280,96   +8,63/+0,68%  |   HNX30   562,02   +10,27/+1,86%
15 Tháng Tám 2022 5:37:43 SA - Mở cửa
CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT : HOSE)
Cập nhật ngày 12/08/2022
3:05:02 CH
84,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+5,50 (+6,95%)
Tham chiếu
79,10
Mở cửa
79,10
Cao nhất
84,60
Thấp nhất
78,20
Khối lượng
4.172.600
KLTB 10 ngày
2.074.050
Cao nhất 52 tuần
175,00
Thấp nhất 52 tuần
37,50
Giá đóng cửa ngày 18/09/2020
24,90 0,00/0,00%
Mở cửa 24,80
Cao nhất 24,95
Thấp nhất 24,80
Khối lượng 374.600
Giá điều chỉnh 16,54
Giá quá khứ của FRT
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
18/09/2020 0,00 / 0,00% 24,80 24,95 24,80 24,90 24,86 16,54 374.600
17/09/2020 -0,20 / -0,80% 25,15 25,15 24,45 24,90 24,82 16,54 863.830
16/09/2020 +0,30 / +1,21% 25,00 25,20 24,80 25,10 25,08 16,67 630.940
15/09/2020 -0,30 / -1,20% 25,10 25,30 24,55 24,80 24,94 16,47 773.140
14/09/2020 +1,00 / +4,15% 24,10 25,25 24,10 25,10 24,85 16,67 1.407.980
11/09/2020 -0,35 / -1,43% 24,45 24,50 24,10 24,10 24,30 16,01 482.110
10/09/2020 +0,95 / +4,04% 24,00 24,60 23,70 24,45 24,28 16,24 1.759.610
09/09/2020 +0,15 / +0,64% 23,00 23,50 23,00 23,50 23,21 15,61 225.680
08/09/2020 +0,35 / +1,52% 23,00 23,35 22,75 23,35 23,03 15,51 482.070
07/09/2020 -0,40 / -1,71% 23,40 23,65 23,00 23,00 23,33 15,28 644.170
04/09/2020 -0,40 / -1,68% 23,00 23,80 23,00 23,40 23,53 15,54 673.930
03/09/2020 -0,15 / -0,63% 24,00 24,15 23,75 23,80 23,89 15,81 528.970
01/09/2020 +0,15 / +0,63% 23,60 24,20 23,50 23,95 23,88 15,91 703.490
31/08/2020 -0,30 / -1,24% 24,10 24,50 23,60 23,80 23,86 15,81 593.490
28/08/2020 +0,45 / +1,90% 23,95 24,50 23,70 24,10 24,06 16,01 956.100
27/08/2020 -0,75 / -3,07% 23,90 23,90 23,40 23,65 23,62 15,71 657.700
26/08/2020 -0,10 / -0,41% 24,50 24,50 24,00 24,40 24,30 15,54 731.230
25/08/2020 -0,15 / -0,61% 24,75 25,30 24,40 24,50 24,77 15,61 722.290
24/08/2020 +1,50 / +6,48% 23,20 24,65 23,20 24,65 24,10 15,70 1.249.010
21/08/2020 +0,15 / +0,65% 23,20 23,20 22,85 23,15 23,09 14,75 398.740
20/08/2020 -0,10 / -0,43% 23,20 23,25 22,85 23,00 23,02 14,65 304.190
19/08/2020 +0,15 / +0,65% 22,95 23,30 22,90 23,10 23,08 14,71 504.420
18/08/2020 +0,30 / +1,32% 22,65 23,30 22,65 22,95 22,96 14,62 217.140
17/08/2020 -0,25 / -1,09% 23,00 23,10 22,00 22,65 22,64 14,43 529.100
14/08/2020 +0,15 / +0,66% 23,00 23,45 22,80 22,90 23,14 14,59 897.040
13/08/2020 +0,25 / +1,11% 22,70 23,00 22,55 22,75 22,73 14,49 337.190
12/08/2020 -0,20 / -0,88% 22,70 22,80 22,30 22,50 22,52 14,33 367.750
11/08/2020 -0,10 / -0,44% 22,80 23,20 22,60 22,70 22,87 14,46 505.470
10/08/2020 +1,20 / +5,56% 21,70 23,00 21,60 22,80 22,44 14,52 670.620
07/08/2020 +0,10 / +0,47% 21,50 21,90 21,40 21,60 21,63 13,76 425.340