• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.470,76 0,00/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 9:05:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.470,76   0,00/0,00%  |   HNX-INDEX   410,80   -0,47/-0,11%  |   UPCOM-INDEX   108,80   +0,07/+0,06%  |   VN30   1.518,05   +1,48/+0,10%  |   HNX30   726,94   -1,09/-0,15%
28 Tháng Giêng 2022 9:08:43 SA - Mở cửa
CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT : HOSE)
Cập nhật ngày 28/01/2022
9:04:59 SA
83,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
83,00
Mở cửa
83,00
Cao nhất
83,00
Thấp nhất
83,00
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
676.500
Cao nhất 52 tuần
107,50
Thấp nhất 52 tuần
22,75
Giá đóng cửa ngày 19/08/2021
42,60 -0,40/-0,93%
Mở cửa 42,50
Cao nhất 43,00
Thấp nhất 42,30
Khối lượng 1.636.500
Giá điều chỉnh 42,60
Giá quá khứ của FRT
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
19/08/2021 -0,40 / -0,93% 42,50 43,00 42,30 42,60 42,54 42,60 1.636.500
18/08/2021 -0,40 / -0,92% 42,60 43,75 42,50 43,00 43,07 43,00 1.890.400
17/08/2021 +1,40 / +3,33% 42,00 43,80 41,20 43,40 42,33 43,40 3.187.400
16/08/2021 0,00 / 0,00% 42,00 42,90 41,00 42,00 42,30 42,00 2.135.300
13/08/2021 +1,20 / +2,94% 40,20 42,00 39,50 42,00 40,60 42,00 4.618.300
12/08/2021 -0,70 / -1,69% 41,40 42,50 40,00 40,80 41,33 40,80 3.528.800
11/08/2021 +0,70 / +1,72% 41,00 42,60 40,50 41,50 41,73 41,50 3.390.000
10/08/2021 +1,50 / +3,82% 39,40 41,20 38,90 40,80 39,92 40,80 3.581.700
09/08/2021 +0,40 / +1,03% 38,90 39,70 38,55 39,30 39,13 39,30 2.368.400
06/08/2021 +1,55 / +4,15% 37,35 39,90 37,35 38,90 39,03 38,90 4.607.500
05/08/2021 -0,30 / -0,80% 37,45 37,65 37,00 37,35 37,30 37,35 2.839.600
04/08/2021 -0,25 / -0,66% 37,95 38,30 37,40 37,65 37,68 37,65 3.038.200
03/08/2021 +0,10 / +0,26% 37,65 38,40 37,25 37,90 37,71 37,90 3.300.400
02/08/2021 +0,35 / +0,93% 37,00 38,70 36,55 37,80 37,69 37,80 3.804.500
30/07/2021 0,00 / 0,00% 37,90 38,50 37,45 37,45 37,97 37,45 3.453.800
29/07/2021 +2,45 / +7,00% 35,20 37,45 34,85 37,45 36,74 37,45 4.458.800
28/07/2021 -1,15 / -3,18% 35,65 36,00 34,80 35,00 35,34 35,00 4.231.000
27/07/2021 0,00 / 0,00% 36,80 37,20 35,60 36,15 36,25 36,15 5.080.400
26/07/2021 +2,35 / +6,95% 34,10 36,15 33,80 36,15 35,08 36,15 5.466.800
23/07/2021 +0,30 / +0,90% 33,30 34,85 32,50 33,80 33,70 33,80 3.779.200
22/07/2021 +1,35 / +4,20% 32,40 33,95 32,20 33,50 33,39 33,50 3.807.700
21/07/2021 +1,80 / +5,93% 30,40 32,45 30,20 32,15 31,60 32,15 4.276.800
20/07/2021 -0,35 / -1,14% 31,30 31,30 30,30 30,35 30,69 30,35 2.082.800
19/07/2021 +0,30 / +0,99% 29,60 31,50 29,60 30,70 30,97 30,70 4.585.000
16/07/2021 +0,90 / +3,05% 29,60 30,75 29,30 30,40 30,11 30,40 3.133.600
15/07/2021 0,00 / 0,00% 29,00 30,20 29,00 29,50 29,58 29,50 1.839.100
14/07/2021 -1,45 / -4,68% 30,50 31,00 28,90 29,50 30,00 29,50 2.669.000
13/07/2021 +0,80 / +2,65% 31,00 31,30 30,30 30,95 30,87 30,95 2.130.500
12/07/2021 +1,05 / +3,61% 29,40 30,75 28,80 30,15 29,62 30,15 4.518.900
09/07/2021 +0,20 / +0,69% 28,50 30,25 28,50 29,10 29,68 29,10 3.576.300