• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.198,90 +1,30/+0,11%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.198,90   +1,30/+0,11%  |   HNX-INDEX   278,88   +1,20/+0,43%  |   UPCOM-INDEX   88,18   -0,40/-0,45%  |   VN30   1.252,24   +3,32/+0,27%  |   HNX30   494,09   +4,85/+0,99%
04 Tháng Bảy 2022 12:06:09 SA - Mở cửa
CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT : HOSE)
Cập nhật ngày 01/07/2022
3:05:02 CH
88,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-2,40 (-2,63%)
Tham chiếu
91,20
Mở cửa
90,30
Cao nhất
90,90
Thấp nhất
84,90
Khối lượng
1.912.900
KLTB 10 ngày
1.610.550
Cao nhất 52 tuần
175,00
Thấp nhất 52 tuần
27,10
Giá đóng cửa ngày 21/06/2021
28,00 -0,60/-2,10%
Mở cửa 28,65
Cao nhất 28,65
Thấp nhất 27,80
Khối lượng 1.191.300
Giá điều chỉnh 18,60
Giá quá khứ của FRT
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
21/06/2021 -0,60 / -2,10% 28,65 28,65 27,80 28,00 28,22 18,60 1.191.300
18/06/2021 +0,80 / +2,88% 28,00 29,00 27,80 28,60 28,51 19,00 2.428.300
17/06/2021 +0,40 / +1,46% 27,00 27,95 26,70 27,80 27,47 18,46 1.095.400
16/06/2021 -0,60 / -2,14% 28,00 28,00 27,05 27,40 27,55 18,20 1.038.300
15/06/2021 +0,90 / +3,32% 27,50 28,40 27,25 28,00 28,04 18,60 2.006.000
14/06/2021 +0,90 / +3,44% 26,35 27,50 26,35 27,10 26,98 18,00 1.906.300
11/06/2021 +0,40 / +1,55% 25,70 26,45 25,70 26,20 26,21 17,40 1.275.300
10/06/2021 0,00 / 0,00% 25,70 26,00 25,50 25,80 25,76 17,14 809.900
09/06/2021 -0,10 / -0,39% 26,10 26,20 25,40 25,80 25,81 17,14 707.400
08/06/2021 0,00 / 0,00% 26,40 26,75 25,90 25,90 26,39 17,20 1.670.100
07/06/2021 -0,10 / -0,38% 26,00 26,30 25,60 25,90 26,09 17,20 903.300
04/06/2021 +0,30 / +1,17% 26,00 26,50 25,90 26,00 26,17 17,27 1.157.200
03/06/2021 +0,65 / +2,59% 25,50 26,00 25,35 25,70 25,58 17,07 1.240.300
02/06/2021 +0,45 / +1,83% 24,65 25,40 24,65 25,05 25,04 16,64 865.100
01/06/2021 -0,30 / -1,20% 24,85 24,85 24,00 24,60 24,53 16,34 858.900
31/05/2021 -0,20 / -0,80% 25,10 25,30 24,80 24,90 24,95 16,54 874.600
28/05/2021 0,00 / 0,00% 25,10 25,30 24,80 25,10 25,00 16,67 1.069.700
27/05/2021 -0,65 / -2,52% 25,75 26,00 24,90 25,10 25,49 16,67 1.006.200
26/05/2021 -0,25 / -0,96% 25,90 26,00 25,40 25,75 25,77 17,10 930.400
25/05/2021 +0,15 / +0,58% 25,70 26,20 25,30 26,00 25,93 17,27 941.800
24/05/2021 +0,05 / +0,19% 25,80 26,50 25,60 25,85 25,80 17,17 776.800
21/05/2021 +1,50 / +6,17% 24,30 26,00 24,05 25,80 25,33 17,14 1.126.500
20/05/2021 -0,85 / -3,38% 24,95 25,20 24,15 24,30 25,15 16,14 1.427.600
19/05/2021 -0,75 / -2,90% 25,60 25,95 25,05 25,15 25,25 16,70 1.234.700
18/05/2021 -0,65 / -2,45% 26,80 26,80 25,75 25,90 25,75 17,20 1.280.400
17/05/2021 -0,40 / -1,48% 26,90 26,95 26,50 26,55 26,50 17,63 818.900
14/05/2021 +0,10 / +0,37% 26,85 27,15 26,80 26,95 26,93 17,90 830.400
13/05/2021 -0,45 / -1,65% 27,30 27,30 26,85 26,85 27,06 17,83 852.600
12/05/2021 +0,30 / +1,11% 27,00 27,50 27,00 27,30 27,25 18,13 506.200
11/05/2021 +0,35 / +1,31% 26,70 27,60 26,65 27,00 27,02 17,93 841.500