• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.198,90 +1,30/+0,11%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.198,90   +1,30/+0,11%  |   HNX-INDEX   278,88   +1,20/+0,43%  |   UPCOM-INDEX   88,18   -0,40/-0,45%  |   VN30   1.252,24   +3,32/+0,27%  |   HNX30   494,09   +4,85/+0,99%
02 Tháng Bảy 2022 12:06:38 CH - Mở cửa
CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT : HOSE)
Cập nhật ngày 01/07/2022
3:05:02 CH
88,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-2,40 (-2,63%)
Tham chiếu
91,20
Mở cửa
90,30
Cao nhất
90,90
Thấp nhất
84,90
Khối lượng
1.912.900
KLTB 10 ngày
1.610.550
Cao nhất 52 tuần
175,00
Thấp nhất 52 tuần
27,10
Giá đóng cửa ngày 21/08/2020
23,15 +0,15/+0,65%
Mở cửa 23,20
Cao nhất 23,20
Thấp nhất 22,85
Khối lượng 398.740
Giá điều chỉnh 14,75
Giá quá khứ của FRT
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
21/08/2020 +0,15 / +0,65% 23,20 23,20 22,85 23,15 23,09 14,75 398.740
20/08/2020 -0,10 / -0,43% 23,20 23,25 22,85 23,00 23,02 14,65 304.190
19/08/2020 +0,15 / +0,65% 22,95 23,30 22,90 23,10 23,08 14,71 504.420
18/08/2020 +0,30 / +1,32% 22,65 23,30 22,65 22,95 22,96 14,62 217.140
17/08/2020 -0,25 / -1,09% 23,00 23,10 22,00 22,65 22,64 14,43 529.100
14/08/2020 +0,15 / +0,66% 23,00 23,45 22,80 22,90 23,14 14,59 897.040
13/08/2020 +0,25 / +1,11% 22,70 23,00 22,55 22,75 22,73 14,49 337.190
12/08/2020 -0,20 / -0,88% 22,70 22,80 22,30 22,50 22,52 14,33 367.750
11/08/2020 -0,10 / -0,44% 22,80 23,20 22,60 22,70 22,87 14,46 505.470
10/08/2020 +1,20 / +5,56% 21,70 23,00 21,60 22,80 22,44 14,52 670.620
07/08/2020 +0,10 / +0,47% 21,50 21,90 21,40 21,60 21,63 13,76 425.340
06/08/2020 -0,35 / -1,60% 21,85 21,90 21,50 21,50 21,65 13,70 486.580
05/08/2020 +0,35 / +1,63% 21,50 21,85 21,20 21,85 21,71 13,92 443.320
04/08/2020 +0,50 / +2,38% 21,50 21,90 21,40 21,50 21,56 13,70 437.260
03/08/2020 +0,60 / +2,94% 20,10 21,20 20,10 21,00 20,71 13,38 528.710
31/07/2020 -0,85 / -4,00% 20,40 21,10 20,25 20,40 20,53 12,99 611.830
30/07/2020 +0,35 / +1,67% 21,25 21,80 20,90 21,25 21,25 13,54 323.840
29/07/2020 -1,55 / -6,90% 21,50 21,60 20,90 20,90 21,01 13,31 903.710
28/07/2020 +1,05 / +4,91% 21,20 22,60 20,70 22,45 21,73 14,30 901.910
27/07/2020 -1,60 / -6,96% 21,40 22,25 21,40 21,40 21,56 13,63 781.940
24/07/2020 -1,70 / -6,88% 24,50 24,50 23,00 23,00 23,41 14,65 1.392.750
23/07/2020 -0,20 / -0,80% 24,80 24,90 24,40 24,70 24,58 15,73 372.790
22/07/2020 +0,10 / +0,40% 25,00 25,20 24,50 24,90 24,95 15,86 429.340
21/07/2020 +0,35 / +1,43% 24,45 24,85 24,30 24,80 24,52 15,80 595.920
20/07/2020 -1,25 / -4,86% 25,50 25,65 24,45 24,45 24,97 15,57 993.570
17/07/2020 -0,10 / -0,39% 25,75 26,35 25,50 25,70 25,80 16,37 629.200
16/07/2020 +0,40 / +1,57% 25,55 26,10 25,55 25,80 25,79 16,43 961.950
15/07/2020 +1,10 / +4,53% 24,50 25,40 24,30 25,40 24,91 16,18 1.558.740
14/07/2020 0,00 / 0,00% 24,20 24,55 24,00 24,30 24,15 15,48 481.320
13/07/2020 +0,10 / +0,41% 24,20 24,70 24,00 24,30 24,38 15,48 398.470