• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.035,91 -38,61/-3,59%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.035,91   -38,61/-3,59%  |   HNX-INDEX   226,09   -9,04/-3,84%  |   UPCOM-INDEX   79,98   -2,43/-2,95%  |   VN30   1.039,54   -41,82/-3,87%  |   HNX30   373,76   -18,45/-4,70%
08 Tháng Mười 2022 6:14:26 SA - Mở cửa
CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT : HOSE)
Cập nhật ngày 07/10/2022
3:05:05 CH
63,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-3,50 (-5,22%)
Tham chiếu
67,00
Mở cửa
66,60
Cao nhất
66,60
Thấp nhất
62,80
Khối lượng
1.829.200
KLTB 10 ngày
1.903.000
Cao nhất 52 tuần
175,00
Thấp nhất 52 tuần
45,30
Giá đóng cửa ngày 22/07/2020
24,90 +0,10/+0,40%
Mở cửa 25,00
Cao nhất 25,20
Thấp nhất 24,50
Khối lượng 429.340
Giá điều chỉnh 15,86
Giá quá khứ của FRT
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
22/07/2020 +0,10 / +0,40% 25,00 25,20 24,50 24,90 24,95 15,86 429.340
21/07/2020 +0,35 / +1,43% 24,45 24,85 24,30 24,80 24,52 15,80 595.920
20/07/2020 -1,25 / -4,86% 25,50 25,65 24,45 24,45 24,97 15,57 993.570
17/07/2020 -0,10 / -0,39% 25,75 26,35 25,50 25,70 25,80 16,37 629.200
16/07/2020 +0,40 / +1,57% 25,55 26,10 25,55 25,80 25,79 16,43 961.950
15/07/2020 +1,10 / +4,53% 24,50 25,40 24,30 25,40 24,91 16,18 1.558.740
14/07/2020 0,00 / 0,00% 24,20 24,55 24,00 24,30 24,15 15,48 481.320
13/07/2020 +0,10 / +0,41% 24,20 24,70 24,00 24,30 24,38 15,48 398.470
10/07/2020 -0,30 / -1,22% 24,45 24,80 24,00 24,20 24,38 15,41 550.270
09/07/2020 +0,30 / +1,24% 24,00 24,50 23,90 24,50 24,34 15,61 623.010
08/07/2020 +0,20 / +0,83% 24,00 24,45 23,90 24,20 24,16 15,41 417.170
07/07/2020 -0,25 / -1,03% 24,60 24,80 24,00 24,00 24,48 15,29 660.910
06/07/2020 +0,80 / +3,41% 23,70 24,70 23,20 24,25 24,01 15,45 671.350
03/07/2020 -0,20 / -0,85% 23,80 24,00 23,25 23,45 23,53 14,94 311.980
02/07/2020 +0,15 / +0,64% 23,50 24,20 23,40 23,65 23,69 15,06 423.870
01/07/2020 +1,50 / +6,82% 21,70 23,50 21,70 23,50 22,85 14,97 739.900
30/06/2020 -0,30 / -1,35% 22,55 23,00 21,10 22,00 22,03 14,01 491.930
29/06/2020 -1,40 / -5,91% 23,50 23,50 22,05 22,30 22,54 14,20 1.046.750
26/06/2020 -0,30 / -1,25% 24,50 24,55 23,70 23,70 23,94 15,10 417.210
25/06/2020 -0,10 / -0,41% 24,00 24,25 23,10 24,00 23,86 15,29 451.900
24/06/2020 -1,05 / -4,17% 25,10 25,15 24,10 24,10 24,60 15,35 773.200
23/06/2020 -0,35 / -1,37% 25,30 25,65 24,30 25,15 25,09 16,02 533.370
22/06/2020 +0,50 / +2,00% 25,30 25,80 25,15 25,50 25,41 16,24 643.150
19/06/2020 +1,20 / +5,04% 23,85 25,20 23,85 25,00 24,60 15,92 1.063.310
18/06/2020 -0,35 / -1,45% 24,10 24,10 23,50 23,80 23,82 15,16 350.840
17/06/2020 -0,25 / -1,02% 24,45 24,50 23,50 24,15 24,07 15,38 543.500
16/06/2020 +0,45 / +1,88% 24,25 24,75 22,50 24,40 23,96 15,54 1.210.890
15/06/2020 -1,75 / -6,81% 25,70 26,30 23,95 23,95 24,37 15,26 1.389.690
12/06/2020 -0,15 / -0,58% 24,05 25,70 24,05 25,70 24,76 16,37 1.362.720
11/06/2020 -1,90 / -6,85% 27,75 28,65 25,85 25,85 27,18 16,47 2.198.340