• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.035,91 -38,61/-3,59%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.035,91   -38,61/-3,59%  |   HNX-INDEX   226,09   -9,04/-3,84%  |   UPCOM-INDEX   79,98   -2,43/-2,95%  |   VN30   1.039,54   -41,82/-3,87%  |   HNX30   373,76   -18,45/-4,70%
08 Tháng Mười 2022 5:29:17 SA - Mở cửa
CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT : HOSE)
Cập nhật ngày 07/10/2022
3:05:05 CH
63,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-3,50 (-5,22%)
Tham chiếu
67,00
Mở cửa
66,60
Cao nhất
66,60
Thấp nhất
62,80
Khối lượng
1.829.200
KLTB 10 ngày
1.903.000
Cao nhất 52 tuần
175,00
Thấp nhất 52 tuần
45,30
Giá đóng cửa ngày 24/03/2021
31,50 +0,65/+2,11%
Mở cửa 30,30
Cao nhất 32,50
Thấp nhất 30,00
Khối lượng 4.331.100
Giá điều chỉnh 20,92
Giá quá khứ của FRT
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
24/03/2021 +0,65 / +2,11% 30,30 32,50 30,00 31,50 31,47 20,92 4.331.100
23/03/2021 +0,60 / +1,98% 30,20 31,90 29,90 30,85 30,68 20,49 3.562.500
22/03/2021 -0,15 / -0,49% 30,20 30,90 30,00 30,25 30,39 20,09 2.277.200
19/03/2021 0,00 / 0,00% 30,40 30,90 30,00 30,40 30,35 20,19 1.563.100
18/03/2021 +0,15 / +0,50% 31,25 31,50 30,35 30,40 31,02 20,19 2.447.300
17/03/2021 +1,95 / +6,89% 28,85 30,25 28,70 30,25 30,25 20,09 5.490.300
16/03/2021 -0,25 / -0,88% 28,55 28,55 28,00 28,30 28,23 18,80 1.237.600
15/03/2021 -0,35 / -1,21% 29,00 29,10 28,45 28,55 28,66 18,96 1.808.700
12/03/2021 0,00 / 0,00% 29,10 29,40 28,50 28,90 28,96 19,20 1.482.700
11/03/2021 +0,70 / +2,48% 28,90 29,15 28,45 28,90 28,84 19,20 1.944.100
10/03/2021 +0,60 / +2,17% 27,60 28,50 27,50 28,20 28,09 18,73 1.692.900
09/03/2021 -0,20 / -0,72% 27,65 28,00 27,25 27,60 27,80 18,33 1.236.000
08/03/2021 +0,10 / +0,36% 28,50 28,50 27,70 27,80 27,95 18,46 1.346.700
05/03/2021 -0,10 / -0,36% 27,50 27,90 26,90 27,70 27,35 18,40 1.268.900
04/03/2021 -0,90 / -3,14% 28,80 28,90 27,50 27,80 28,70 18,46 1.403.100
03/03/2021 -0,30 / -1,03% 29,00 29,05 28,50 28,70 28,70 19,06 1.346.400
02/03/2021 +0,55 / +1,93% 29,00 29,50 28,45 29,00 28,98 19,26 2.449.700
01/03/2021 +0,45 / +1,61% 28,50 28,55 28,10 28,45 28,34 18,90 992.000
26/02/2021 -0,05 / -0,18% 27,50 28,70 27,40 28,00 27,95 18,60 929.400
25/02/2021 -0,35 / -1,23% 28,70 28,80 27,50 28,05 28,14 18,63 1.280.200
24/02/2021 -0,65 / -2,24% 29,10 29,40 27,05 28,40 28,72 18,86 1.976.300
23/02/2021 -0,30 / -1,02% 29,15 29,60 28,90 29,05 29,16 19,30 1.274.700
22/02/2021 +0,20 / +0,69% 29,80 29,95 28,95 29,35 29,60 19,49 1.566.600
19/02/2021 +0,95 / +3,37% 28,20 29,80 27,80 29,15 28,96 19,36 1.686.300
18/02/2021 +0,25 / +0,89% 28,00 28,50 27,70 28,20 28,11 18,73 1.353.000
17/02/2021 +1,65 / +6,27% 26,40 27,95 26,40 27,95 27,36 18,56 1.211.100
09/02/2021 +0,40 / +1,54% 25,90 26,50 24,90 26,30 25,83 17,47 1.217.600
08/02/2021 -1,10 / -4,07% 27,10 27,15 25,15 25,90 26,14 17,20 1.833.600
05/02/2021 +0,20 / +0,75% 26,80 27,50 26,40 27,00 26,90 17,93 938.100
04/02/2021 +0,95 / +3,68% 26,40 27,45 26,00 26,80 26,88 17,80 1.648.100