• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 971,46 +23,75/+2,51%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    971,46   +23,75/+2,51%  |   HNX-INDEX   196,77   +5,55/+2,90%  |   UPCOM-INDEX   68,41   +0,90/+1,33%  |   VN30   967,49   +26,73/+2,84%  |   HNX30   316,55   +14,47/+4,79%
27 Tháng Mười Một 2022 11:48:20 SA - Mở cửa
CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT : HOSE)
Cập nhật ngày 25/11/2022
3:05:03 CH
59,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,20 (+2,08%)
Tham chiếu
57,80
Mở cửa
57,80
Cao nhất
59,10
Thấp nhất
56,60
Khối lượng
1.191.200
KLTB 10 ngày
1.449.030
Cao nhất 52 tuần
175,00
Thấp nhất 52 tuần
55,70
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 24,66%
Sở hữu khác 75,34%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP FPT --- 55.131.000 46,53% 07/06/2022
CTBC Vietnam Equity Fund --- 4.200.000 3,55% 14/11/2022
Amersham Industries Ltd --- 2.271.072 2,88% 17/12/2020
Jpmorgan Vietnam Opportunities Fund --- 1.866.126 2,36% 31/12/2018
Viet Nam Stock Mother Fund --- 1.732.450 2,19% 31/12/2019
DC Developing Markets Strategies Public Limited Company --- 1.500.000 1,27% 14/11/2022
Vietnam Growth Stock Income Mother Fund --- 1.499.485 1,90% 31/12/2018
Coeli Sicav I - Frontier Markets Fund --- 1.442.094 1,83% 31/12/2019
Daiwa Vietnam Stock Mother Fund --- 1.416.029 1,79% 31/12/2019
Seahedge Philippines Fund --- 1.390.359 1,76% 31/12/2019
Nguyễn Việt Anh Phó Tổng giám đốc 815.946 0,69% 30/06/2022
Nguyễn Bạch Điệp Chủ tịch HĐQT 586.500 0,50% 30/06/2022
Norges Bank --- 530.006 0,67% 27/02/2020
Aquila Spc Ltd --- 420.000 0,53% 11/02/2020
Trịnh Hoa Giang Thành viên HĐQT 346.500 0,29% 30/06/2022
KB Vietnam Focus Balanced Fund --- 270.000 0,23% 14/11/2022
Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity --- 226.800 0,19% 14/11/2022
Hanoi Investments Holdings Ltd --- 124.000 0,16% 04/12/2020
Wareham Group Ltd --- 122.500 0,16% 17/12/2020
Vietnam Co-investment Fund --- 110.000 0,14% 24/04/2020
Vietnam Enterprise Investments Ltd --- 69.362 0,09% 17/12/2020
CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital --- 52.650 0,07% 27/06/2019
Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaWealth --- 49.250 0,06% 10/05/2018
Nguyễn Bạch Dương --- 1.500 0,00% 30/06/2022
Vũ Thanh Huyền --- 1.035 0,00% 31/12/2019
Asia Value Investment Ltd --- 95 0,00% 10/03/2021
Vietnam Investment Property Holdings Ltd --- 34 0,00% 10/03/2021
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường Việt Nam --- 9 0,00% 10/03/2021
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealth --- 9 0,00% 27/10/2020
Idris Ltd --- 6 0,00% 13/08/2018