• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.442,79 +3,85/+0,27%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.442,79   +3,85/+0,27%  |   HNX-INDEX   409,31   -11,90/-2,83%  |   UPCOM-INDEX   107,84   +0,37/+0,34%  |   VN30   1.482,55   +5,49/+0,37%  |   HNX30   721,37   -17,37/-2,35%
19 Tháng Giêng 2022 5:16:12 CH - Mở cửa
CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT : HOSE)
Cập nhật ngày 19/01/2022
3:05:02 CH
82,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+4,60 (+5,90%)
Tham chiếu
78,00
Mở cửa
77,90
Cao nhất
82,60
Thấp nhất
73,10
Khối lượng
827.400
KLTB 10 ngày
1.767.990
Cao nhất 52 tuần
107,50
Thấp nhất 52 tuần
22,75
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 19,70%
Sở hữu khác 80,30%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP FPT --- 36.754.000 46,53% 30/06/2021
VOF Investment Ltd --- 3.777.834 4,78% 12/03/2021
Amersham Industries Ltd --- 2.271.072 2,88% 17/12/2020
Jpmorgan Vietnam Opportunities Fund --- 1.866.126 2,36% 31/12/2018
Viet Nam Stock Mother Fund --- 1.732.450 2,19% 31/12/2019
Vietnam Growth Stock Income Mother Fund --- 1.499.485 1,90% 31/12/2018
Coeli Sicav I - Frontier Markets Fund --- 1.442.094 1,83% 31/12/2019
Daiwa Vietnam Stock Mother Fund --- 1.416.029 1,79% 31/12/2019
Seahedge Philippines Fund --- 1.390.359 1,76% 31/12/2019
Norges Bank --- 530.006 0,67% 27/02/2020
Aquila Spc Ltd --- 420.000 0,53% 11/02/2020
Nguyễn Việt Anh Phó Tổng giám đốc 415.564 0,53% 13/01/2022
Nguyễn Bạch Điệp Chủ tịch HĐQT 391.000 0,50% 30/06/2021
Trịnh Hoa Giang Thành viên HĐQT 231.000 0,29% 07/09/2021
Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity --- 175.000 0,22% 11/02/2020
DC Developing Markets Strategies Public Limited Company --- 146.600 0,19% 04/12/2020
Hanoi Investments Holdings Ltd --- 124.000 0,16% 04/12/2020
Wareham Group Ltd --- 122.500 0,16% 17/12/2020
Vietnam Co-investment Fund --- 110.000 0,14% 24/04/2020
KB Vietnam Focus Balanced Fund --- 81.100 0,10% 04/12/2020
Vietnam Enterprise Investments Ltd --- 69.362 0,09% 17/12/2020
CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital --- 52.650 0,07% 27/06/2019
Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaWealth --- 49.250 0,06% 10/05/2018
Vũ Thanh Huyền --- 1.035 0,00% 31/12/2019
Nguyễn Bạch Dương --- 966 0,00% 30/06/2021
Asia Value Investment Ltd --- 95 0,00% 10/03/2021
Vietnam Investment Property Holdings Ltd --- 34 0,00% 10/03/2021
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường Việt Nam --- 9 0,00% 10/03/2021
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealth --- 9 0,00% 27/10/2020
Idris Ltd --- 6 0,00% 13/08/2018