• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,96 +8,20/+0,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,96   +8,20/+0,56%  |   HNX-INDEX   416,73   +5,46/+1,33%  |   UPCOM-INDEX   109,69   +0,96/+0,88%  |   VN30   1.532,24   +15,67/+1,03%  |   HNX30   734,63   +6,60/+0,91%
29 Tháng Giêng 2022 7:47:29 CH - Mở cửa
CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT : HOSE)
Cập nhật ngày 28/01/2022
3:05:02 CH
87,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+4,70 (+5,66%)
Tham chiếu
83,00
Mở cửa
83,20
Cao nhất
88,10
Thấp nhất
83,20
Khối lượng
1.194.100
KLTB 10 ngày
795.910
Cao nhất 52 tuần
107,50
Thấp nhất 52 tuần
22,75
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Mua-Bán KL khớp GT khớp (đ/v: 1000 VNĐ)  
28/01/2022 87,70 1.329 1.785.900 2.621 2.515.700 -729.800 1.194.100 103.493.447
27/01/2022 83,00 1.271 1.283.400 1.525 1.734.400 -451.000 787.100 64.876.458
26/01/2022 80,60 688 530.600 646 715.200 -184.600 275.800 22.071.289
25/01/2022 80,60 1.147 1.272.800 752 967.500 305.300 541.100 42.537.451
24/01/2022 79,70 1.253 1.052.300 990 1.295.600 -243.300 723.000 57.188.000
21/01/2022 83,00 888 972.800 1.392 1.529.300 -556.500 529.700 43.888.680
20/01/2022 83,00 954 1.046.300 1.258 1.325.900 -279.600 485.700 40.105.638
19/01/2022 82,60 1.613 1.807.700 1.340 1.399.400 408.300 827.400 64.223.318
18/01/2022 78,00 1.641 2.023.300 1.164 2.008.000 15.300 1.413.600 109.424.825
17/01/2022 81,90 1.629 1.398.000 1.701 2.742.200 -1.344.200 1.181.600 99.411.765
14/01/2022 88,00 1.844 3.618.000 2.567 2.321.000 1.297.000 1.350.800 115.493.684
13/01/2022 83,00 1.599 1.988.700 1.705 1.548.900 439.800 966.200 79.777.000
12/01/2022 80,60 2.647 3.389.200 2.273 3.755.900 -366.700 2.320.800 175.061.000
11/01/2022 79,80 3.513 3.400.700 2.212 3.958.300 -557.600 2.421.300 197.567.000
10/01/2022 85,80 2.445 2.032.100 1.636 2.450.400 -418.300 1.284.200 112.754.006
07/01/2022 88,80 3.798 4.154.400 2.677 3.523.200 631.200 2.288.900 234.847.000
06/01/2022 87,50 5.806 5.068.200 3.864 6.086.200 -1.018.000 3.625.100 322.259.500
05/01/2022 94,00 2.814 2.620.100 2.362 2.590.600 29.500 1.543.900 154.976.000
04/01/2022 95,00 3.104 3.328.400 2.632 3.630.700 -302.300 2.197.800 213.078.161
31/12/2021 100,20 4.140 3.744.200 2.575 3.999.200 -255.000 2.483.400 247.892.000