• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 971,46 +23,75/+2,51%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    971,46   +23,75/+2,51%  |   HNX-INDEX   196,77   +5,55/+2,90%  |   UPCOM-INDEX   68,41   +0,90/+1,33%  |   VN30   967,49   +26,73/+2,84%  |   HNX30   316,55   +14,47/+4,79%
27 Tháng Mười Một 2022 11:49:09 SA - Mở cửa
CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT : HOSE)
Cập nhật ngày 25/11/2022
3:05:03 CH
59,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,20 (+2,08%)
Tham chiếu
57,80
Mở cửa
57,80
Cao nhất
59,10
Thấp nhất
56,60
Khối lượng
1.191.200
KLTB 10 ngày
1.449.030
Cao nhất 52 tuần
175,00
Thấp nhất 52 tuần
55,70
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Mua-Bán KL khớp GT khớp (đ/v: 1000 VNĐ)  
25/11/2022 59,00 3.196 2.348.911 2.266 2.193.361 155.550 1.191.200 68.897.900
24/11/2022 57,80 4.494 2.715.444 2.447 3.056.787 -341.343 1.962.300 114.786.112
23/11/2022 62,10 1.760 1.290.236 1.669 1.503.778 -213.542 657.400 41.272.348
22/11/2022 63,40 3.065 2.735.793 2.758 2.662.147 73.646 1.491.500 94.042.043
21/11/2022 62,70 2.694 2.041.902 1.936 2.120.383 -78.481 1.179.800 75.373.246
18/11/2022 65,20 4.185 2.921.030 2.910 3.006.301 -85.271 1.543.300 97.871.595
17/11/2022 65,40 2.254 1.574.878 2.045 1.885.389 -310.511 856.400 56.378.576
16/11/2022 63,90 3.672 4.112.391 3.801 5.686.274 -1.573.883 2.798.200 164.889.923
15/11/2022 59,80 937 656.803 2.083 4.646.888 -3.990.085 654.500 39.152.249
14/11/2022 64,20 3.239 2.623.836 2.496 4.145.050 -1.521.214 2.155.700 139.448.159
11/11/2022 69,00 2.072 1.725.570 2.414 2.522.514 -796.944 1.113.900 78.717.542
10/11/2022 69,60 4.131 2.822.047 2.467 3.615.892 -793.845 2.049.000 144.948.698
09/11/2022 74,80 1.734 1.590.560 2.485 2.026.386 -435.826 936.700 70.123.751
08/11/2022 74,00 2.282 1.961.823 2.341 2.084.851 -123.028 875.200 63.931.163
07/11/2022 71,20 3.803 2.855.360 2.973 2.870.252 -14.892 1.474.600 106.042.556
04/11/2022 72,70 6.774 4.504.656 2.653 3.659.634 845.022 2.319.100 170.157.701
03/11/2022 76,60 3.420 2.176.391 2.043 2.127.614 48.777 1.079.600 83.824.570
02/11/2022 77,50 5.464 3.352.118 3.156 3.253.667 98.451 1.761.400 138.384.514
01/11/2022 80,70 2.750 2.411.260 4.485 3.473.282 -1.062.022 1.615.000 133.844.482
31/10/2022 81,80 5.928 4.679.812 3.539 4.593.871 85.941 2.824.900 224.681.811