• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.198,90 +1,30/+0,11%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.198,90   +1,30/+0,11%  |   HNX-INDEX   278,88   +1,20/+0,43%  |   UPCOM-INDEX   88,18   -0,40/-0,45%  |   VN30   1.252,24   +3,32/+0,27%  |   HNX30   494,09   +4,85/+0,99%
01 Tháng Bảy 2022 5:09:16 CH - Mở cửa
CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT : HOSE)
Cập nhật ngày 01/07/2022
3:05:02 CH
88,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-2,40 (-2,63%)
Tham chiếu
91,20
Mở cửa
90,30
Cao nhất
90,90
Thấp nhất
84,90
Khối lượng
1.912.900
KLTB 10 ngày
1.610.550
Cao nhất 52 tuần
175,00
Thấp nhất 52 tuần
27,10
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Mua-Bán KL khớp GT khớp (đ/v: 1000 VNĐ)  
01/07/2022 88,80 5.774 3.343.400 2.641 3.356.500 -13.100 1.912.900 166.588.952
30/06/2022 91,20 1.527 1.314.900 2.316 1.853.800 -538.900 737.200 67.621.218
29/06/2022 91,20 3.763 2.015.000 2.215 2.233.600 -218.600 1.124.900 102.570.711
28/06/2022 94,00 3.482 3.194.700 4.472 3.433.400 -238.700 2.018.600 186.823.933
27/06/2022 89,00 3.508 1.985.700 2.716 2.229.100 -243.400 1.136.000 102.185.847
24/06/2022 90,70 2.021 1.518.000 2.171 1.675.200 -157.200 866.600 79.351.728
23/06/2022 89,80 3.559 3.204.500 2.413 2.213.600 990.900 1.464.400 124.790.047
22/06/2022 84,00 6.300 4.315.300 2.847 5.772.600 -1.457.300 3.469.500 296.928.449
21/06/2022 90,30 4.345 2.539.400 2.345 2.844.100 -304.700 1.458.400 137.384.197
20/06/2022 97,00 4.844 3.478.200 3.592 3.722.900 -244.700 1.917.000 191.933.644
17/06/2022 102,00 4.779 4.037.400 4.447 3.837.900 199.500 2.141.300 208.643.454
16/06/2022 97,70 2.148 3.306.100 2.580 2.546.800 759.300 1.878.500 180.360.759
15/06/2022 91,40 2.865 2.059.300 2.519 2.201.600 -142.300 1.122.200 102.100.079
14/06/2022 90,00 5.209 3.715.200 2.744 3.366.700 348.500 1.729.800 153.452.028
13/06/2022 92,10 4.175 2.639.600 2.736 5.022.900 -2.383.300 2.152.900 204.904.124
10/06/2022 99,00 3.867 3.269.700 3.213 2.992.100 277.600 1.621.800 164.065.278
09/06/2022 100,40 4.304 2.434.800 2.158 2.247.000 187.800 1.175.500 118.605.070
08/06/2022 102,70 4.206 3.602.300 2.001 2.649.700 952.600 1.998.000 206.566.582
07/06/2022 96,10 4.834 3.443.200 2.266 3.058.800 384.400 1.849.800 174.641.893
06/06/2022 135,30 2.857 2.339.200 3.834 3.012.400 -673.200 1.539.100 211.408.452