• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.485,19 +6,75/+0,46%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:36 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.485,19   +6,75/+0,46%  |   HNX-INDEX   455,81   -2,25/-0,49%  |   UPCOM-INDEX   114,58   +0,48/+0,42%  |   VN30   1.549,81   +12,22/+0,79%  |   HNX30   755,46   -8,89/-1,16%
01 Tháng Mười Hai 2021 3:36:19 CH - Mở cửa
CTCP Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam (FSO : UPCOM)
Cập nhật ngày 01/12/2021
3:02:35 CH
11,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
11,50
Mở cửa
11,50
Cao nhất
11,50
Thấp nhất
11,50
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
0
Cao nhất 52 tuần
11,50
Thấp nhất 52 tuần
11,50
27/08 FSO: CBTT ký hợp đồng với công ty kiểm toán cho BCTC năm 2021 - HNX
04/08 FSO: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
05/07 SSI Research ước tính lợi nhuận quý II của 31 doanh nghiệp - Người đồng hành
11/06 FSO: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
18/05 FSO: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
15/04 FSO: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
09/04 SSI Research ước tính lợi nhuận quý I của 22 doanh nghiệp - Người đồng hành
03/04 FSO: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
22/03 FSO: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
15/03 FSO: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
05/02 FSO: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 - HNX
12/11 FSO: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 - HNX
19/06 FSO: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
04/06 FSO: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
14/05 FSO: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
06/04 FSO: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
06/04 FSO: Hủy ngày đăng ký cuối - HNX
01/04 FSO: Báo cáo thường niên 2019 - HNX
12/03 FSO: Báo cáo tài chính năm 2019 - HNX
03/03 FSO: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
APL  0 20,70 0,00%
CEG  0 9,30 0,00%
CMK  0 7,50 0,00%
CTB  100 30,00 8,30%
CTT  0 12,80 0,00%
DZM  10.800 9,50 0,00%
FBC  0 7,30 0,00%
FT1  800 38,10 -0,26%
IME  0 51,60 0,00%