• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.481,58 +2,00/+0,14%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.481,58   +2,00/+0,14%  |   HNX-INDEX   411,82   +1,59/+0,39%  |   UPCOM-INDEX   109,05   +1,02/+0,94%  |   VN30   1.525,31   +9,15/+0,60%  |   HNX30   731,76   -0,14/-0,02%
27 Tháng Giêng 2022 12:23:49 SA - Mở cửa
Quỹ ETF MAFM VN30 (FUEMAV30 : HOSE)
Cập nhật ngày 26/01/2022
3:05:02 CH
17,95 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,17 (+0,96%)
Tham chiếu
17,78
Mở cửa
17,78
Cao nhất
17,95
Thấp nhất
17,75
Khối lượng
112.900
KLTB 10 ngày
115.300
Cao nhất 52 tuần
19,57
Thấp nhất 52 tuần
11,64
26/01 FUEMAV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 25/01/2022 - HOSE
26/01 FUEMAV30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 25/01/2022 - HOSE
25/01 FUEMAV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 24/01/2022 - HOSE
25/01 FUEMAV30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 24/01/2022 - HOSE
25/01 FUEMAV30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 25/01/2022 - HOSE
24/01 FUEMAV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 23/01/2022 - HOSE
24/01 FUEMAV30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 21/01/2022 - HOSE
24/01 FUEMAV30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 24/01/2022 - HOSE
21/01 FUEMAV30: Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 14/01/2022 đến 20/01/2022 - HOSE
21/01 FUEMAV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 20/01/2022 - HOSE
21/01 FUEMAV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 14/01/2022 đến 20/01/2022 - HOSE
21/01 FUEMAV30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 20/01/2022 - HOSE
21/01 FUEMAV30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 21/01/2022 - HOSE
20/01 FUEMAV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 19/01/2022 - HOSE
20/01 FUEMAV30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 19/01/2022 - HOSE
20/01 FUEMAV30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 20/01/2022 - HOSE
19/01 FUEMAV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 18/01/2022 - HOSE
19/01 FUEMAV30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 18/01/2022 - HOSE
19/01 FUEMAV30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 19/01/2022 - HOSE
18/01 FUEMAV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/01/2022 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
E1VFVN30  2.204.600 25,50 1,27%
FUCTVGF3  0 12,00 0,00%
FUEIP100  30.900 11,00 1,66%
FUEKIV30  82.400 9,93 1,33%
FUESSV30  7.500 18,95 0,00%
FUESSV50  4.700 22,20 0,91%
FUEVFVND  1.226.900 27,90 1,82%
FUEVN100  45.600 19,78 1,28%