• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.257,72 -1,13/-0,09%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:55:02 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.257,72   -1,13/-0,09%  |   HNX-INDEX   303,56   +2,15/+0,71%  |   UPCOM-INDEX   93,27   +0,41/+0,44%  |   VN30   1.278,95   -2,49/-0,19%  |   HNX30   559,74   +5,22/+0,94%
10 Tháng Tám 2022 11:55:43 SA - Mở cửa
Quỹ ETF MAFM VN30 (FUEMAV30 : HOSE)
Cập nhật ngày 10/08/2022
11:55:03 SA
15,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
15,10
Mở cửa
15,30
Cao nhất
15,30
Thấp nhất
15,10
Khối lượng
500
KLTB 10 ngày
33.190
Cao nhất 52 tuần
18,60
Thấp nhất 52 tuần
13,99
8:48 SA FUEMAV30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 10/08/2022 - HOSE
09/08 FUEMAV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 08/08/2022 - HOSE
09/08 FUEMAV30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 08/08/2022 - HOSE
09/08 FUEMAV30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 09/08/2022 - HOSE
08/08 FUEMAV30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 05/08/2022 - HOSE
08/08 FUEMAV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 07/08/2022 - HOSE
05/08 FUEMAV30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 08/08/2022 - HOSE
05/08 FUEMAV30: Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 29/07/2022 đến 04/08/2022 - HOSE
05/08 FUEMAV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 29/07/2022 đến 04/08/2022 - HOSE
05/08 FUEMAV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 04/08/2022 - HOSE
05/08 FUEMAV30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 05/08/2022 - HOSE
04/08 FUEMAV30: Báo cáo hoạt động đầu tư tháng 7/2022 - HOSE
04/08 FUEMAV30: Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ bán niên 2022 - HOSE
04/08 FUEMAV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 03/08/2022 - HOSE
03/08 FUEMAV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 02/08/2022 - HOSE
02/08 FUEMAV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 01/08/2022 - HOSE
01/08 FUEMAV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 31/07/2022 - HOSE
29/07 FUEMAV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 28/07/2022 - HOSE
29/07 FUEMAV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 22/07/2022 đến 28/07/2022 - HOSE
29/07 FUEMAV30: Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 22/07/2022 đến 28/07/2022 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
E1VFVN30  94.600 21,60 -0,37%
FUEIP100  18.200 9,30 0,32%
FUEKIV30  500 8,39 0,00%
FUESSV30  5.100 15,84 -0,81%
FUESSV50  4.600 18,20 -1,03%
FUESSVFL  21.600 17,80 -0,50%
FUEVFVND  903.800 26,85 -0,07%
FUEVN100  85.300 16,54 -1,19%