• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.231,66 -3,23/-0,26%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:20:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.231,66   -3,23/-0,26%  |   HNX-INDEX   293,79   +0,04/+0,01%  |   UPCOM-INDEX   83,01   -0,06/-0,07%  |   VN30   1.253,26   +1,45/+0,12%  |   HNX30   448,23   +0,79/+0,18%
11 Tháng Tư 2021 11:16:23 CH - Mở cửa
Quỹ ETF SSIAM VNX50 (FUESSV50 : HOSE)
Cập nhật ngày 09/04/2021
2:53:45 CH
18,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,05 (-0,27%)
Tham chiếu
18,25
Mở cửa
18,25
Cao nhất
18,25
Thấp nhất
18,20
Khối lượng
3.000
KLTB 10 ngày
63.670
Cao nhất 52 tuần
18,70
Thấp nhất 52 tuần
10,20
09/04 FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 08/04/2021 - HOSE
09/04 FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 08/04/2021 - HOSE
09/04 FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 02/04/2021 đến 08/04/2021 - HOSE
09/04 FUESSV50: Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 02/04/2021 đến 08/04/2021 - HOSE
09/04 FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021 - HOSE
08/04 FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 07/04/2021 - HOSE
08/04 FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 07/04/2021 - HOSE
08/04 FUESSV50: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi 08/04/2021 - HOSE
07/04 FUESSV50: Báo cáo hoạt động đầu tư tháng 3/2021 - HOSE
07/04 FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 06/04/2021 - HOSE
07/04 FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 06/04/2021 - HOSE
07/04 FUESSV50: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 07/04/2021 - HOSE
06/04 FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 05/04/2021 - HOSE
06/04 FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 05/04/2021 - HOSE
06/04 FUESSV50: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 06/04/2021 - HOSE
05/04 FUESSV50: Thông báo tài liệu họp Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2021 - HOSE
05/04 FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 02/04/2021 - HOSE
05/04 FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 04/04/2021 - HOSE
05/04 FUESSV50: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 05/04/2021 - HOSE
02/04 FUESSV50: Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 26/03/2021 đến 01/04/2021 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
E1VFVN30  333.200 21,00 0,48%
FUEMAV30  10.000 14,76 -0,14%
FUESSV30  24.800 15,60 -0,57%
FUEVFVND  901.100 20,77 0,58%
FUEVN100  42.800 16,15 -0,74%