• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.203,28 -11,42/-0,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.203,28   -11,42/-0,94%  |   HNX-INDEX   264,44   -1,20/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   88,59   +0,04/+0,05%  |   VN30   1.215,41   -13,53/-1,10%  |   HNX30   460,77   -3,27/-0,70%
25 Tháng Chín 2022 12:03:41 SA - Mở cửa
Quỹ ETF SSIAM VNX50 (FUESSV50 : HOSE)
Cập nhật ngày 23/09/2022
3:05:03 CH
19,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,50%)
Tham chiếu
20,00
Mở cửa
20,21
Cao nhất
20,21
Thấp nhất
19,90
Khối lượng
1.300
KLTB 10 ngày
7.540
Cao nhất 52 tuần
25,03
Thấp nhất 52 tuần
15,35
23/09 FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 22/09/2022 - HOSE
23/09 FUESSV50: Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 16/09/2022 đến 22/09/2022 - HOSE
23/09 FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 16/09/2022 đến 22/09/2022 - HOSE
23/09 FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 22/09/2022 - HOSE
23/09 FUESSV50: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 23/09/2022 - HOSE
22/09 FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 21/09/2022 - HOSE
22/09 FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 21/09/2022 - HOSE
22/09 FUESSV50: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 22/09/2022 - HOSE
21/09 FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 20/09/2022 - HOSE
21/09 FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 20/09/2022 - HOSE
21/09 FUESSV50: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 21/09/2022 - HOSE
20/09 FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 19/09/2022 - HOSE
20/09 FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 19/09/2022 - HOSE
20/09 FUESSV50: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 20/09/2022 - HOSE
19/09 FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 16/09/2022 - HOSE
19/09 FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 18/09/2022 - HOSE
19/09 FUESSV50: Thông báo thay đổi mẫu dấu công ty - HOSE
19/09 FUESSV50: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 19/09/2022 - HOSE
16/09 FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/09/2022 - HOSE
16/09 FUESSV50: Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 09/09/2022 đến 15/09/2022 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
E1VFVN30  544.900 20,82 0,00%
FUEIP100  90.100 8,82 -0,56%
FUEKIV30  53.100 7,94 -0,50%
FUEMAV30  23.400 14,39 -0,62%
FUESSV30  5.800 15,10 -0,33%
FUESSVFL  696.900 15,93 -2,03%
FUEVFVND  801.100 25,70 -1,57%
FUEVN100  61.200 15,76 -1,44%