• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.019,80 +5,48/+0,54%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:22 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.019,80   +5,48/+0,54%  |   HNX-INDEX   151,99   +1,19/+0,79%  |   UPCOM-INDEX   69,02   +0,42/+0,61%  |   VN30   985,44   +5,49/+0,56%  |   HNX30   273,42   +1,93/+0,71%
03 Tháng Mười Hai 2020 6:15:40 CH - Mở cửa
Quỹ ETF SSIAM VNX50 (FUESSV50 : HOSE)
Cập nhật ngày 03/12/2020
3:05:22 CH
14,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,01 (+0,07%)
Tham chiếu
14,39
Mở cửa
14,40
Cao nhất
14,70
Thấp nhất
14,40
Khối lượng
53.400
KLTB 10 ngày
63.861
Cao nhất 52 tuần
14,70
Thấp nhất 52 tuần
8,80
4:43 CH FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 02/12/2020 - HOSE
4:40 CH FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 02/12/2020 - HOSE
8:47 SA FUESSV50: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 03/12/2020 - HOSE
02/12 FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 01/12/2020 - HOSE
02/12 FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 01/12/2020 - HOSE
02/12 FUESSV50: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 02/12/2020 - HOSE
01/12 FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 30/11/2020 - HOSE
01/12 FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 30/11/2020 - HOSE
01/12 FUESSV50: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 01/12/2020 - HOSE
30/11 FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 27/11/2020 - HOSE
30/11 FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 29/11/2020 - HOSE
30/11 FUESSV50: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 30/11/2020 - HOSE
27/11 FUESSV50: Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 20/11/2020 đến 26/11/2020 - HOSE
27/11 FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 20/11/2020 đến 26/11/2020 - HOSE
27/11 FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 26/11/2020 - HOSE
27/11 FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 26/11/2020 - HOSE
27/11 FUESSV50: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 27/11/2020 - HOSE
26/11 FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 25/11/2020 - HOSE
26/11 FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 25/11/2020 - HOSE
26/11 FUESSV50: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 26/11/2020 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
E1VFVN30  371.910 16,65 1,22%
FUESSV30  210 12,22 0,58%
FUEVFVND  272.110 15,60 0,65%
FUEVN100  130 12,80 1,35%