• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.392,70 +0,85/+0,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:13:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.392,70   +0,85/+0,06%  |   HNX-INDEX   384,84   -0,01/0,00%  |   UPCOM-INDEX   99,44   +0,15/+0,16%  |   VN30   1.504,84   +1,46/+0,10%  |   HNX30   606,25   +0,32/+0,05%
16 Tháng Mười 2021 10:35:15 CH - Mở cửa
Quỹ ETF SSIAM VNX50 (FUESSV50 : HOSE)
Cập nhật ngày 15/10/2021
2:52:13 CH
22,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,01 (+0,05%)
Tham chiếu
21,99
Mở cửa
22,00
Cao nhất
22,00
Thấp nhất
21,80
Khối lượng
41.600
KLTB 10 ngày
41.170
Cao nhất 52 tuần
22,60
Thấp nhất 52 tuần
12,90
15/10 FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 14/10/2021 - HOSE
15/10 FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 14/10/2021 - HOSE
15/10 FUESSV50: Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 08/10/2021 đến 14/10/2021 - HOSE
15/10 FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 08/10/2021 đến 14/10/2021 - HOSE
15/10 FUESSV50: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 15/10/2021 - HOSE
14/10 FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 13/10/2021 - HOSE
14/10 FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 13/10/2021 - HOSE
14/10 FUESSV50: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 14/10/2021 - HOSE
13/10 FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 12/10/2021 - HOSE
13/10 FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 12/10/2021 - HOSE
13/10 FUESSV50: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 13/10/2021 - HOSE
12/10 FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 11/10/2021 - HOSE
12/10 FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 11/10/2021 - HOSE
12/10 FUESSV50: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 12/10/2021 - HOSE
11/10 FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 10/10/2021 - HOSE
11/10 FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 08/10/2021 - HOSE
11/10 FUESSV50: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 11/10/2021 - HOSE
08/10 FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 07/10/2021 - HOSE
08/10 FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 07/10/2021 - HOSE
08/10 FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 01/10/2021 đến 07/10/2021 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
E1VFVN30  265.200 25,34 0,56%
FUEIP100  30.200 12,00 -5,44%
FUEMAV30  16.200 17,73 0,23%
FUESSV30  30.800 18,78 -3,64%
FUEVFVND  588.200 27,20 0,18%
FUEVN100  34.100 19,00 0,16%