• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.423,02 +31,39/+2,26%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:06 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.423,02   +31,39/+2,26%  |   HNX-INDEX   404,37   +6,56/+1,65%  |   UPCOM-INDEX   102,67   +0,79/+0,78%  |   VN30   1.516,46   +33,84/+2,28%  |   HNX30   640,05   +16,12/+2,58%
28 Tháng Mười 2021 8:12:44 SA - Mở cửa
Quỹ ETF Ssiam Vnfin Lead (FUESSVFL : HOSE)
Cập nhật ngày 27/10/2021
3:04:59 CH
20,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,20 (-0,99%)
Tham chiếu
20,30
Mở cửa
20,06
Cao nhất
20,31
Thấp nhất
20,00
Khối lượng
34.700
KLTB 10 ngày
44.580
Cao nhất 52 tuần
25,01
Thấp nhất 52 tuần
10,35
27/10 FUESSVFL: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 26/10/2021 - HOSE
27/10 FUESSVFL: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 26/10/2021 - HOSE
27/10 FUESSVFL: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 27/10/2021 - HOSE
26/10 FUESSVFL: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 25/10/2021 - HOSE
26/10 FUESSVFL: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 25/10/2021 - HOSE
26/10 FUESSVFL: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 26/10/2021 - HOSE
25/10 FUESSVFL: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 24/10/2021 - HOSE
25/10 FUESSVFL: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 22/10/2021 - HOSE
25/10 FUESSVFL: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết - HOSE
25/10 FUESSVFL: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 25/10/2021 - HOSE
22/10 FUESSVFL: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 21/10/2021 - HOSE
22/10 FUESSVFL: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 21/10/2021 - HOSE
22/10 FUESSVFL: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 15/10/2021 đến 21/10/2021 - HOSE
22/10 FUESSVFL: Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 15/10/2021 đến 21/10/2021 - HOSE
22/10 FUESSVFL: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 22/10/2021 - HOSE
22/10 FUESSVFL: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết - HOSE
21/10 FUESSVFL: Bổ sung báo cáo tổng kết hoạt động quản lý của BCTC quý 3/2021 - HOSE
21/10 FUESSVFL: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 20/10/2021 - HOSE
21/10 FUESSVFL: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 20/10/2021 - HOSE
21/10 FUESSVFL: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 21/10/2021 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
FUCTVGF2  500 12,75 6,25%
FUCVREIT  13.500 10,30 1,48%