• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.115,97 -4,52/-0,40%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.115,97   -4,52/-0,40%  |   HNX-INDEX   231,34   +0,03/+0,01%  |   UPCOM-INDEX   86,02   +0,06/+0,07%  |   VN30   1.100,42   -6,74/-0,61%  |   HNX30   498,19   +1,19/+0,24%
05 Tháng Mười Hai 2023 6:14:47 CH - Mở cửa
Quỹ ETF Ssiam Vnfin Lead (FUESSVFL : HOSE)
Cập nhật ngày 05/12/2023
3:04:59 CH
18,08 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,23 (-1,26%)
Tham chiếu
18,31
Mở cửa
18,49
Cao nhất
18,49
Thấp nhất
18,08
Khối lượng
10.571.500
KLTB 10 ngày
406.550
Cao nhất 52 tuần
20,50
Thấp nhất 52 tuần
14,08
5:21 CH FUESSVFL: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 04/12/2023 - HOSE
5:20 CH FUESSVFL: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 04/12/2023 - HOSE
9:08 SA FUESSVFL: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 05/12/2023 - HOSE
9:00 SA FUESSVFL: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết - HOSE
04/12 FUESSVFL: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 01/12/2023 - HOSE
04/12 FUESSVFL: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 03/12/2023 - HOSE
04/12 FUESSVFL: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 04/12/2023 - HOSE
01/12 FUESSVFL: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết - HOSE
01/12 FUESSVFL: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 30/11/2023 - HOSE
01/12 FUESSVFL: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 30/11/2023 - HOSE
01/12 FUESSVFL: Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 24/11/2023 đến 30/11/2023 - HOSE
01/12 FUESSVFL: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 24/11/2023 đến 30/11/2023 - HOSE
01/12 FUESSVFL: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 01/12/2023 - HOSE
01/12 FUESSVFL: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết - HOSE
30/11 FUESSVFL: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 29/11/2023 - HOSE
30/11 FUESSVFL: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 29/11/2023 - HOSE
30/11 FUESSVFL: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 30/11/2023 - HOSE
29/11 FUESSVFL: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 28/11/2023 - HOSE
29/11 FUESSVFL: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 28/11/2023 - HOSE
29/11 FUESSVFL: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 29/11/2023 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
E1VFVN30  143.400 18,96 -1,25%
FUEBFVND  0 12,51 0,00%
FUEFCV50  4.500 13,30 0,15%
FUEIP100  200 8,40 -0,47%
FUEKIV30  2.000 7,25 -1,23%
FUEMAV30  9.700 13,05 -0,46%
FUEMAVND  21.100 10,56 -0,38%
FUESSV30  10.400 13,65 0,00%
FUESSV50  9.400 16,90 0,24%