• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.228,37   +56,42/+4,81%  |   HNX-INDEX   315,44   +8,39/+2,73%  |   UPCOM-INDEX   95,89   +2,69/+2,89%  |   VN30   1.279,55   +64,47/+5,31%  |   HNX30   546,08   +24,42/+4,68%
17 Tháng Năm 2022 5:22:11 CH - Mở cửa
Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFVND : HOSE)
Cập nhật ngày 17/05/2022
3:05:04 CH
26,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,50 (+6,12%)
Tham chiếu
24,50
Mở cửa
24,50
Cao nhất
26,21
Thấp nhất
23,93
Khối lượng
7.306.300
KLTB 10 ngày
1.511.240
Cao nhất 52 tuần
32,25
Thấp nhất 52 tuần
22,69
9:08 SA FUEVFVND: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết của FUEVFVND - HOSE
9:02 SA FUEVFVND: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 17/05/2022 - HOSE
16/05 FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 15/05/2022 - HOSE
16/05 FUEVFVND: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 13/05/2022 - HOSE
16/05 FUEVFVND: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 16/05/2022 - HOSE
13/05 FUEVFVND: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 12/05/2022 - HOSE
13/05 FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 06/05/2022 đến 12/05/2022 - HOSE
13/05 FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 12/05/2022 - HOSE
13/05 FUEVFVND: Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 06/05/2022 đến 12/05/2022 - HOSE
13/05 FUEVFVND: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 13/05/2022 - HOSE
13/05 FUEVFVND: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết của FUEVFVND - HOSE
12/05 FUEVFVND: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 11/05/2022 - HOSE
12/05 FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 11/05/2022 - HOSE
12/05 FUEVFVND: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết của FUEVFVND - HOSE
12/05 FUEVFVND: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 12/05/2022 - HOSE
11/05 FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 10/05/2022 - HOSE
11/05 FUEVFVND: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 10/05/2022 - HOSE
11/05 FUEVFVND: Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh - HOSE
11/05 FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 11/05/2022 - HOSE
11/05 FUEVFVND: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
E1VFVN30  1.075.100 21,79 5,27%
FUEIP100  136.200 9,14 2,70%
FUEKIV30  57.200 8,32 5,05%
FUEMAV30  32.800 14,94 4,92%
FUESSV30  38.200 15,84 1,02%
FUESSV50  14.400 17,01 0,06%
FUESSVFL  55.300 16,51 0,36%
FUEVN100  157.500 17,16 -1,44%