• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.345,55 +10,81/+0,81%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:23:49 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.345,55   +10,81/+0,81%  |   HNX-INDEX   325,46   +5,44/+1,70%  |   UPCOM-INDEX   87,93   +0,40/+0,46%  |   VN30   1.486,46   +14,26/+0,97%  |   HNX30   526,92   +7,21/+1,39%
06 Tháng Tám 2021 12:20:28 SA - Mở cửa
Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFVND : HOSE)
Cập nhật ngày 05/08/2021
3:07:27 CH
25,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,20 (-0,77%)
Tham chiếu
26,00
Mở cửa
25,51
Cao nhất
25,90
Thấp nhất
25,48
Khối lượng
1.781.700
KLTB 10 ngày
1.746.510
Cao nhất 52 tuần
26,88
Thấp nhất 52 tuần
11,60
05/08 FUEVFVND: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 04/08/2021 - HOSE
05/08 FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 04/08/2021 - HOSE
05/08 FUEVFVND: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết - HOSE
05/08 FUEVFVND: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày ngày 05/08/2021 - HOSE
05/08 FUEVFVND: Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức có liên quan CĐNB - CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh - HOSE
04/08 FUEVFVND: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 03/08/2021 - HOSE
04/08 FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 03/08/2021 - HOSE
04/08 FUEVFVND: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày ngày 04/08/2021 - HOSE
04/08 FUEVFVND: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết - HOSE
03/08 FUEVFVND: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 02/08/2021 - HOSE
03/08 FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 02/08/2021 - HOSE
03/08 FUEVFVND: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết - HOSE
03/08 FUEVFVND: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày ngày 03/08/2021 - HOSE
02/08 FUEVFVND: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 30/07/2021 - HOSE
02/08 FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 01/08/2021 - HOSE
02/08 FUEVFVND: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 02/08/2021 - HOSE
02/08 FUEVFVND: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết của FUEVFVND - HOSE
30/07 FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 23/07/2021 đến 29/07/2021 - HOSE
30/07 FUEVFVND: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 29/07/2021 - HOSE
30/07 FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 29/07/2021 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
E1VFVN30  1.843.500 24,74 0,98%
FUEMAV30  359.000 17,70 2,31%
FUESSV30  26.800 19,50 2,63%
FUESSV50  45.300 21,30 0,47%
FUEVN100  97.700 18,60 0,81%