• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.413,58 -29,74/-2,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:11 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.413,58   -29,74/-2,06%  |   HNX-INDEX   435,85   -13,42/-2,99%  |   UPCOM-INDEX   109,19   -2,92/-2,60%  |   VN30   1.480,92   -23,06/-1,53%  |   HNX30   714,55   -26,36/-3,56%
07 Tháng Mười Hai 2021 12:09:45 SA - Mở cửa
Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFVND : HOSE)
Cập nhật ngày 06/12/2021
2:56:57 CH
26,98 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,60 (-2,18%)
Tham chiếu
27,58
Mở cửa
27,61
Cao nhất
27,66
Thấp nhất
26,28
Khối lượng
1.627.600
KLTB 10 ngày
1.467.870
Cao nhất 52 tuần
29,20
Thấp nhất 52 tuần
15,57
06/12 FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 05/12/2021 - HOSE
06/12 FUEVFVND: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 03/12/2021 - HOSE
06/12 FUEVFVND: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 06/12/2021 - HOSE
03/12 FUEVFVND: Thông báo thay đổi địa chỉ website công ty - HOSE
03/12 FUEVFVND: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 02/12/2021 - HOSE
03/12 FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 02/12/2021 - HOSE
03/12 FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 26/11/2021 đến 02/12/2021 - HOSE
03/12 FUEVFVND: Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 26/11/2021 đến 02/12/2021 - HOSE
03/12 FUEVFVND: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 03/12/2021 - HOSE
02/12 FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 01/12/2021 - HOSE
02/12 FUEVFVND: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 01/12/2021 - HOSE
02/12 FUEVFVND: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 02/12/2021 - HOSE
01/12 FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 30/11/2021 - HOSE
01/12 FUEVFVND: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 30/11/2021 - HOSE
01/12 FUEVFVND: Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức tạo lập thị trường CTCK HSC - HOSE
01/12 FUEVFVND: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 01/12/2021 - HOSE
01/12 FUEVFVND: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết - HOSE
30/11 FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 29/11/2021 - HOSE
30/11 FUEVFVND: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 29/11/2021 - HOSE
30/11 FUEVFVND: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 30/11/2021 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
E1VFVN30  790.200 25,01 -1,92%
FUCTVGF3  0 12,00 0,00%
FUEIP100  40.400 11,00 -1,17%
FUEMAV30  62.100 17,30 -2,81%
FUESSV30  43.900 20,32 5,83%
FUESSV50  29.200 22,00 -4,76%
FUEVN100  45.500 19,06 -4,65%