• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.350,68 +10,84/+0,81%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.350,68   +10,84/+0,81%  |   HNX-INDEX   363,43   +4,45/+1,24%  |   UPCOM-INDEX   97,65   +0,89/+0,92%  |   VN30   1.453,22   +7,00/+0,48%  |   HNX30   589,20   +7,13/+1,22%
23 Tháng Chín 2021 6:33:39 SA - Mở cửa
Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFVND : HOSE)
Cập nhật ngày 22/09/2021
2:58:40 CH
25,61 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,11 (+0,43%)
Tham chiếu
25,50
Mở cửa
25,85
Cao nhất
25,91
Thấp nhất
25,60
Khối lượng
1.624.800
KLTB 10 ngày
2.957.720
Cao nhất 52 tuần
26,88
Thấp nhất 52 tuần
13,19
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 98,20%
Sở hữu khác 1,80%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND --- 264.700.000 83,69% 15/12/2020
CTBC Vietnam Equity Fund --- 31.000.000 6,88% 26/02/2021
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh --- 2.388.686 0,48% 15/09/2021
Dominic Timothy Charles Scriven --- 1.000.090 0,19% 23/07/2021
Quỹ Hưu Trí Bổ sung Tự nguyện Thịnh An --- 101.000 0,02% 25/06/2021