• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.493,03 -7,78/-0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:56 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.493,03   -7,78/-0,52%  |   HNX-INDEX   458,63   -1,04/-0,23%  |   UPCOM-INDEX   114,34   -0,27/-0,24%  |   VN30   1.566,55   -5,91/-0,38%  |   HNX30   764,80   -3,86/-0,50%
27 Tháng Mười Một 2021 10:11:14 CH - Mở cửa
Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP (GAS : HOSE)
Cập nhật ngày 26/11/2021
3:01:43 CH
102,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,90 (-1,83%)
Tham chiếu
103,90
Mở cửa
103,90
Cao nhất
104,00
Thấp nhất
101,60
Khối lượng
1.286.000
KLTB 10 ngày
1.362.270
Cao nhất 52 tuần
128,40
Thấp nhất 52 tuần
72,50
Tiêu đề Ngày Nguồn Ngôn ngữ Loại Số trang
Báo cáo cập nhật GAS - MUA 10/10/2021 VCBS Tiếng Việt 7
Báo cáo cập nhật GAS - MUA 09/03/2021 Phu Hung Securities Tiếng Việt 8
Báo cáo cập nhật GAS - NẮM GIỮ 27/04/2020 Mirae Asset Tiếng Việt 5
Báo cáo cập nhật GAS 22/04/2020 KBSV Tiếng Việt 3
Báo cáo cập nhật GAS - GIỮ 08/04/2020 Phu Hung Securities Tiếng Việt 12
Báo cáo cập nhật GAS - MUA 21/03/2020 MB Securities Tiếng Việt 2
Báo cáo cập nhật GAS - MUA 03/03/2020 MB Securities Tiếng Việt 2
Báo cáo cập nhật GAS - NẮM GIỮ 22/10/2019 ACBS Tiếng Việt 6
Báo cáo phân tích GAS - Khuyến nghị Nắm giữ 11/06/2019 ACBS Tiếng Việt 6
Báo cáo ngắn GAS - THẬN TRỌNG 10/04/2019 KIS Tiếng Việt 4
Báo cáo ngắn GAS - TRUNG LẬP 27/03/2019 KIS Tiếng Việt 4
Báo cáo cập nhật GAS - NEUTRAL 27/12/2018 Bao Viet Securities Tiếng Việt 7
Báo cáo cập nhật GAS - TRUNG LẬP 24/09/2018 KIS Tiếng Việt 7
Báo cáo cập nhật cổ phiếu GAS - Khuyến nghị Tăng tỷ trọng 05/06/2018 Phu Hung Securities Tiếng Việt 8
Báo cáo cập nhật GAS - Khuyến nghị trung lập 09/05/2018 FPT Securities Tiếng Việt 10
Báo cáo cập nhật cổ phiếu GAS - Khuyến nghị Phù hợp thị trường 08/05/2018 MB Securities Tiếng Việt 10
Báo cáo cập nhật cổ phiếu GAS - Trung lập 30/03/2018 KIS Tiếng Việt 6
Báo cáo cập nhật Tổng Công ty khí Việt Nam_Khuyến nghị NẮM GIỮ 19/04/2016 VCBS Tiếng Việt 4
Petrovietnam Gas Joint Stock Corp Report 07/03/2016 KIS Tiếng Anh 4
Báo cáo phân tích Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP 07/03/2016 KIS Tiếng Việt 4