• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.389,24 +4,47/+0,32%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.389,24   +4,47/+0,32%  |   HNX-INDEX   391,21   +2,75/+0,71%  |   UPCOM-INDEX   100,36   +0,59/+0,59%  |   VN30   1.488,71   -0,55/-0,04%  |   HNX30   610,81   +3,84/+0,63%
24 Tháng Mười 2021 4:44:52 CH - Mở cửa
CTCP Petec Bình Định (GCB : UPCOM)
Cập nhật ngày 22/10/2021
3:00:05 CH
18,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
18,70
Mở cửa
18,70
Cao nhất
18,70
Thấp nhất
18,70
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
420
Cao nhất 52 tuần
19,80
Thấp nhất 52 tuần
6,30
15/10 GCB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
23/09 GCB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
16/09 GCB: Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2021 - HNX
11/08 GCB: Nguyễn Trọng Phát - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 670.568 CP - HNX
11/08 GCB: Đỗ Khoa Mỹ Linh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 251.090 CP - HNX
11/08 GCB: Lương Duy Vân - Chủ tịch HĐQT - đã bán 341.808 CP - HNX
11/08 GCB: Lương Thị Thanh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 60.872 CP - HNX
11/08 GCB: Nguyễn Thị Thanh Trà - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 10.000 CP - HNX
04/08 GCB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
27/07 GCB: Thông báo hoãn Đại dội đông cổ đông thường niên năm 2021 do dịch Covid - HNX
26/07 GCB: Thông báo Về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM - HNX
26/07 GCB: Nguyễn Trọng Phát - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký bán 670.568 CP - HNX
26/07 GCB: Nguyễn Thị Thanh Trà - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 10.000 CP - HNX
26/07 GCB: Lương Thị Thanh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 60.872 CP - HNX
23/07 GCB: Đỗ Khoa Mỹ Linh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 251.090 CP - HNX
23/07 GCB: Lương Duy Vân - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 341.808 CP - HNX
22/07 GCB: Nguyễn Văn Ánh - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 22.867 CP - HNX
13/07 GCB: Nguyễn Văn Ánh - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 22.867 CP - HNX
25/06 GCB: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
14/05 GCB: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABR  0 21,50 0,00%
AMD  3.491.100 5,18 -2,26%
AST  18.000 56,10 -1,41%
BSC  0 15,00 0,00%
BTT  0 49,00 0,00%
CMV  1.000 13,20 -2,22%
DGW  508.900 111,60 -1,15%
FRT  1.360.900 47,70 0,63%
HFX  0 1,40 0,00%