• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.385,40 -3,84/-0,28%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.385,40   -3,84/-0,28%  |   HNX-INDEX   395,88   +4,68/+1,20%  |   UPCOM-INDEX   100,92   +0,56/+0,56%  |   VN30   1.476,97   -11,74/-0,79%  |   HNX30   620,39   +9,59/+1,57%
25 Tháng Mười 2021 6:17:53 CH - Mở cửa
CTCP Petec Bình Định (GCB : UPCOM)
Cập nhật ngày 25/10/2021
3:00:10 CH
18,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
18,70
Mở cửa
18,70
Cao nhất
18,70
Thấp nhất
18,70
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
420
Cao nhất 52 tuần
19,80
Thấp nhất 52 tuần
6,30
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Lương Duy Vân
Thành viên HĐQT Nguyễn Thanh Hải
Thành viên HĐQT Nguyễn Trọng Phát
Thành viên HĐQT Đỗ Khoa Mỹ Linh
Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Văn Ánh
Thành viên Ban kiểm soát Hoàng Anh Tuấn
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Văn Phàn
Tổng giám đốc Nguyễn Trọng Phát
Phó Tổng giám đốc Đỗ Khoa Mỹ Linh
Phó Tổng giám đốc Lương Duy Vân
Kế toán trưởng Khổng Thị Hà
Đại diện công bố thông tin Đỗ Khoa Mỹ Linh