• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.351,17 -1,59/-0,12%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:27 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.351,17   -1,59/-0,12%  |   HNX-INDEX   359,63   -1,39/-0,39%  |   UPCOM-INDEX   98,07   -0,30/-0,30%  |   VN30   1.459,94   +1,71/+0,12%  |   HNX30   579,10   -1,63/-0,28%
26 Tháng Chín 2021 8:38:32 CH - Mở cửa
CTCP Petec Bình Định (GCB : UPCOM)
Cập nhật ngày 24/09/2021
3:00:03 CH
14,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,40 (+11,11%)
Tham chiếu
12,60
Mở cửa
14,30
Cao nhất
14,30
Thấp nhất
14,00
Khối lượng
300
KLTB 10 ngày
30
Cao nhất 52 tuần
14,30
Thấp nhất 52 tuần
6,30
GCB - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
06/08/2021 Nguyễn Thị Thanh Trà --- Bán 10.000 Biểu đồ
06/08/2021 Lương Thị Thanh --- Bán 60.872 Biểu đồ
06/08/2021 Lương Duy Vân Chủ tịch HĐQT Bán 341.808 Biểu đồ
06/08/2021 Nguyễn Trọng Phát Tổng giám đốc Bán 670.568 Biểu đồ
06/08/2021 Đỗ Khoa Mỹ Linh Thành viên HĐQT Bán 251.090 Biểu đồ
28/07/2021 Nguyễn Trọng Phát Tổng giám đốc Đăng ký bán 670.568 Biểu đồ
28/07/2021 Nguyễn Thị Thanh Trà --- Đăng ký bán 10.000 Biểu đồ
27/07/2021 Lương Thị Thanh --- Đăng ký bán 60.872 Biểu đồ
27/07/2021 Lương Duy Vân Chủ tịch HĐQT Đăng ký bán 341.808 Biểu đồ
27/07/2021 Đỗ Khoa Mỹ Linh Thành viên HĐQT Đăng ký bán 251.090 Biểu đồ
19/07/2021 Nguyễn Văn Ánh Trưởng ban kiểm soát Bán 22.867 Biểu đồ
14/07/2021 Nguyễn Văn Ánh Trưởng ban kiểm soát Đăng ký bán 22.867 Biểu đồ
04/02/2020 Đỗ Khoa Mỹ Linh Thành viên HĐQT Mua 3.960 Biểu đồ
08/01/2020 Đỗ Khoa Mỹ Linh Thành viên HĐQT Đăng ký mua 20.000 Biểu đồ
20/09/2019 Đỗ Khoa Mỹ Linh Thành viên HĐQT Mua 0 Biểu đồ
22/08/2019 Đỗ Khoa Mỹ Linh Thành viên HĐQT Đăng ký mua 100.000 Biểu đồ
22/08/2019 Nguyễn Trọng Phát Tổng giám đốc Mua 44.812 Biểu đồ
15/08/2019 Đỗ Khoa Mỹ Linh Thành viên HĐQT Mua 146.067 Biểu đồ
29/07/2019 Đỗ Thị Phương Thùy --- Bán 128.863 Biểu đồ
29/07/2019 Đỗ Thị Kim Thoa --- Bán 10.000 Biểu đồ