• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.350,68 +10,84/+0,81%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.350,68   +10,84/+0,81%  |   HNX-INDEX   363,43   +4,45/+1,24%  |   UPCOM-INDEX   97,65   +0,89/+0,92%  |   VN30   1.453,22   +7,00/+0,48%  |   HNX30   589,20   +7,13/+1,22%
23 Tháng Chín 2021 2:40:34 SA - Mở cửa
CTCP Petec Bình Định (GCB : UPCOM)
Cập nhật ngày 22/09/2021
3:04:32 CH
12,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
12,60
Mở cửa
12,60
Cao nhất
12,60
Thấp nhất
12,60
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
10
Cao nhất 52 tuần
13,60
Thấp nhất 52 tuần
6,30
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 0,00%
Sở hữu khác 100,00%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP --- 1.274.064 31,54% 31/12/2020
Huỳnh Đức Trường --- 20.716 0,51% 31/12/2019
Nguyễn Văn Ánh Trưởng ban kiểm soát 5.000 0,12% 22/07/2021
Khổng Thị Hà Kế toán trưởng 3.462 0,09% 31/12/2020
Lương Thị Thủy --- 2.640 0,07% 30/06/2021
Nguyễn Văn Phàn Thành viên Ban kiểm soát 1.400 0,03% 30/06/2021
Trần Thị Bốn --- 1.320 0,03% 30/06/2021
Nguyễn Trọng Bảo --- 1.320 0,03% 30/06/2021
Nguyễn Công Chính --- 1.320 0,03% 30/06/2021
Phạm Minh Nhật --- 1.000 0,02% 30/06/2021