• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,83 -24,84/-1,92%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,83   -24,84/-1,92%  |   HNX-INDEX   301,77   -4,20/-1,37%  |   UPCOM-INDEX   84,37   -1,20/-1,40%  |   VN30   1.401,53   -26,95/-1,89%  |   HNX30   470,18   -8,17/-1,71%
25 Tháng Bảy 2021 8:21:09 CH - Mở cửa
CTCP Điện Gia Lai (GEG : HOSE)
Cập nhật ngày 23/07/2021
3:19:46 CH
15,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,35 (-2,17%)
Tham chiếu
16,15
Mở cửa
16,15
Cao nhất
16,15
Thấp nhất
15,75
Khối lượng
701.600
KLTB 10 ngày
378.380
Cao nhất 52 tuần
21,45
Thấp nhất 52 tuần
13,50
20/07 GEG: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán cho năm 2021 - HOSE
19/07 GEG: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
15/07 GEG: Công văn của UBCKNN về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại GEG - HOSE
07/07 GEG: Nghị quyết HĐQT số 27 và 28 ngày 07/07/2021 - HOSE
24/06 GEG: Điều chỉnh điều 3 tại Nghị quyết HD8QT số 13/2021/-NQ-HĐQT ngày 07/05/2021 - HOSE
09/06 GEG: Điện Gia Lai muốn huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu, đầu tư thêm vào điện gió - Người đồng hành
08/06 GEG: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt mua cổ phần phát hành thêm của TGE - HOSE
08/06 GEG: Trích Nghị quyết HĐQT về việc chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng - HOSE
04/06 GEG: Nghị quyết HĐQT số 15/2021 ngày 04/06/2021 - HOSE
14/05 GEG: Trích Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt chủ trương phát hành trái phiếu đợt 2 năm 2021 - HOSE
10/05 GEG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành tăng vốn - HOSE
06/05 GEG: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án CTCP Năng lượng Điện Gió Tiền Giang - HOSE
29/04 GEG: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
29/04 GEG: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành - HOSE
29/04 GEG: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và tình hình HĐKD quý 1/2021 - HOSE
20/04 GEG: Kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ - HOSE
14/04 GEG: Thông báo đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT - HOSE
12/04 GEG: Báo cáo thường niên năm 2020 - HOSE
08/04 GEG: Thư mời họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
07/04 GEG: Trích Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt các công việc liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ năm 2021 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AVC  500 27,00 -0,74%
BHA  0 10,30 0,00%
BSA  2.000 13,80 0,73%
BTP  300.200 16,30 1,88%
CHP  6.300 17,70 -0,56%
DNA  0 22,00 0,00%
DNC  0 57,00 0,00%
DNH  0 36,80 0,00%
DRL  0 58,00 0,00%
DTE  0 25,20 0,00%