• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.293,60 +16,53/+1,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:06:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.293,60   +16,53/+1,29%  |   HNX-INDEX   310,97   +4,72/+1,54%  |   UPCOM-INDEX   86,14   +1,18/+1,39%  |   VN30   1.427,55   +20,05/+1,42%  |   HNX30   494,31   +11,82/+2,45%
29 Tháng Bảy 2021 11:12:18 CH - Mở cửa
CTCP Tập đoàn GELEX (GEX : HOSE)
Cập nhật ngày 29/07/2021
3:06:15 CH
22,05 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
22,05
Mở cửa
22,20
Cao nhất
22,20
Thấp nhất
21,95
Khối lượng
2.214.400
KLTB 10 ngày
3.168.300
Cao nhất 52 tuần
28,95
Thấp nhất 52 tuần
18,10
23/07 GEX: Thông báo công văn của UBCKNN về kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng - HOSE
20/07 GEX: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn - HOSE
20/07 GEX: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng - HOSE
20/07 GEX: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
20/07 GEX: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 và sửa đổi điều lệ công ty - HOSE
15/07 GEX: Gelex tiếp tục bán 5,4 triệu cổ phiếu chưa phân phối với giá 16.000 đồng/cp - Người đồng hành
14/07 GEX: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết - HOSE
12/07 GEX: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn - HOSE
09/07 GEX: Quy chế công bố thông tin - HOSE
07/07 GEX: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Hoa Cương - HOSE
07/07 GEX: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Thị Xuân Thanh, Nguyễn Bích Hà và Đào Thị Lơ - HOSE
07/07 GEX: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư GEX - HOSE
07/07 GEX: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Tuấn Anh - HOSE
06/07 GEX: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Văn Tuấn - HOSE
06/07 GEX: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Võ Anh Linh - HOSE
02/07 GEX: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Trọng Hiền - HOSE
01/07 GEX: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021 - HOSE
01/07 GEX: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lương Thanh Tùng - HOSE
01/07 GEX: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Trọng Tiếu - HOSE
01/07 12,5 tỷ cổ phiếu từ chia thưởng, cuộc đua vốn hóa ngày càng khốc liệt - Người đồng hành
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BEL  0 11,40 0,00%
GLT  2.200 28,40 -5,33%
VTB  3.500 11,30 0,00%