• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.350,68 +10,84/+0,81%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.350,68   +10,84/+0,81%  |   HNX-INDEX   363,43   +4,45/+1,24%  |   UPCOM-INDEX   97,65   +0,89/+0,92%  |   VN30   1.453,22   +7,00/+0,48%  |   HNX30   589,20   +7,13/+1,22%
23 Tháng Chín 2021 4:37:37 SA - Mở cửa
CTCP Tập đoàn GELEX (GEX : HOSE)
Cập nhật ngày 22/09/2021
2:58:40 CH
24,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,25 (+1,05%)
Tham chiếu
23,85
Mở cửa
24,00
Cao nhất
24,20
Thấp nhất
23,85
Khối lượng
7.127.000
KLTB 10 ngày
6.832.450
Cao nhất 52 tuần
28,95
Thấp nhất 52 tuần
18,25
GEX - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
06/09/2021 Nguyễn Thị Phương Đại diện công bố thông tin Bán 24.000 Biểu đồ
26/08/2021 Nguyễn Thị Phương Đại diện công bố thông tin Đăng ký bán 24.000 Biểu đồ
19/07/2021 Vietnam Enterprise Investments Ltd --- Mua 500.000 Biểu đồ
09/07/2021 Norges Bank --- Mua 500.000 Biểu đồ
09/07/2021 Amersham Industries Ltd --- Mua 2.000.000 Biểu đồ
05/07/2021 Nguyễn Thị Xuân Thanh --- Mua 66.610 Biểu đồ
05/07/2021 Nguyễn Bích Hà --- Mua 71.300 Biểu đồ
05/07/2021 Công ty TNHH MTV Đầu tư GEX --- Mua 38.970.000 Biểu đồ
05/07/2021 Đào Thị Lơ --- Mua 9.000.000 Biểu đồ
05/07/2021 Phạm Tuấn Anh --- Mua 40.664 Biểu đồ
05/07/2021 Nguyễn Hoa Cương Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 2.700.000 Biểu đồ
05/07/2021 Nguyễn Văn Tuấn Tổng giám đốc Mua 51.899.998 Biểu đồ
05/07/2021 Nguyễn Hoa Cương Chủ tịch HĐQT Mua 2.700.000 Biểu đồ
02/07/2021 Võ Anh Linh Thành viên HĐQT Mua 600.000 Biểu đồ
02/07/2021 Võ Anh Linh Thành viên HĐQT Đăng ký mua 600.000 Biểu đồ
02/07/2021 Nguyễn Trọng Hiền Phó Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 600.000 Biểu đồ
02/07/2021 Nguyễn Trọng Hiền Phó Chủ tịch HĐQT Mua 600.000 Biểu đồ
02/07/2021 Phạm Tuấn Anh --- Đăng ký mua 40.664 Biểu đồ
01/07/2021 Lương Thanh Tùng Phó Chủ tịch HĐQT Mua 600.000 Biểu đồ
01/07/2021 Nguyễn Văn Tuấn Tổng giám đốc Đăng ký mua 51.899.998 Biểu đồ