• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 2:33:36 CH - Mở cửa
CTCP Tập đoàn GELEX (GEX : HOSE)
Cập nhật ngày 17/09/2021
2:59:23 CH
24,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,15 (+0,62%)
Tham chiếu
24,35
Mở cửa
24,35
Cao nhất
24,80
Thấp nhất
24,20
Khối lượng
4.863.000
KLTB 10 ngày
9.332.310
Cao nhất 52 tuần
28,95
Thấp nhất 52 tuần
18,25
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 11,35%
Sở hữu khác 88,65%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Văn Tuấn Tổng giám đốc 138.399.998 17,72% 06/07/2021
Công ty TNHH MTV Đầu tư GEX --- 103.920.000 13,30% 07/07/2021
CTCP Đầu tư nước sạch và môi trường ECO & MORE --- 24.182.549 4,95% 16/08/2019
Đào Thị Lơ --- 24.000.000 3,07% 07/07/2021
CTCP MHC --- 19.650.944 4,02% 30/07/2019
KIM Vietnam Growth Equity Fund --- 17.572.145 3,60% 21/09/2020
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam --- 15.629.101 3,20% 30/08/2018
Vietnam Enterprise Investments Ltd --- 14.200.000 1,82% 20/07/2021
CTCP Quản lý Quỹ đầu tư MB --- 13.611.456 2,79% 17/12/2019
CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện --- 12.079.416 2,47% 31/12/2018
Norges Bank --- 8.330.000 1,07% 20/07/2021
Nguyễn Hoa Cương Chủ tịch HĐQT 7.200.000 0,92% 07/07/2021
Amersham Industries Ltd --- 6.300.000 0,81% 20/07/2021
Công ty TNHH VLCC --- 5.126.562 0,66% 31/12/2020
KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund --- 4.594.308 0,94% 21/09/2020
Viola Ltd --- 2.000.000 0,41% 26/06/2018
Nguyễn Trọng Tiếu Giám đốc 1.718.072 0,22% 01/07/2021
Idris Ltd --- 1.700.000 0,35% 26/06/2018
Võ Anh Linh Thành viên HĐQT 1.600.000 0,20% 06/07/2021
Lương Thanh Tùng Phó Chủ tịch HĐQT 1.600.000 0,20% 01/07/2021
Nguyễn Trọng Hiền Phó Chủ tịch HĐQT 1.600.000 0,20% 02/07/2021
CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Đỏ --- 1.380.000 0,18% 31/12/2020
Hanoi Investments Holdings Ltd --- 1.269.000 0,26% 26/06/2018
Quỹ Đầu tư khám phá giá trị Ngân hàng Công thương Việt Nam --- 1.027.000 0,21% 30/08/2018
Nguyễn Thị Bích Ngọc --- 793.500 0,10% 31/12/2020
Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity --- 639.000 0,08% 20/07/2021
Aquila Spc Ltd --- 550.000 0,11% 26/06/2018
KIM Investment Funds - KIM Vietnam Growth Fund --- 500.000 0,10% 21/09/2020
KITMC Worldwide China Vietnam Fund --- 391.000 0,08% 21/09/2020
Grinling International Ltd --- 344.110 0,07% 26/06/2018
KITMC Worldwde Vietnam Fund 2 --- 270.005 0,06% 21/09/2020
Nguyễn Bích Hà --- 190.325 0,02% 07/07/2021
Nguyễn Thị Xuân Thanh --- 177.700 0,02% 07/07/2021
Phạm Tuấn Anh --- 108.438 0,01% 07/07/2021
Nguyễn Thị Phương Đại diện công bố thông tin 40.000 0,01% 10/09/2021
Phạm Thị Mỹ Hà --- 31.740 0,01% 31/12/2019
Phạm Thị Thu Hà --- 23.000 0,00% 30/06/2018