• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,83 -24,84/-1,92%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,83   -24,84/-1,92%  |   HNX-INDEX   301,77   -4,20/-1,37%  |   UPCOM-INDEX   84,37   -1,20/-1,40%  |   VN30   1.401,53   -26,95/-1,89%  |   HNX30   470,18   -8,17/-1,71%
25 Tháng Bảy 2021 11:47:09 CH - Mở cửa
CTCP Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (GIL : HOSE)
Cập nhật ngày 23/07/2021
3:19:46 CH
64,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+2,50 (+4,03%)
Tham chiếu
62,00
Mở cửa
63,50
Cao nhất
64,90
Thấp nhất
63,40
Khối lượng
870.100
KLTB 10 ngày
349.250
Cao nhất 52 tuần
82,60
Thấp nhất 52 tuần
18,00
23/07 GIL: Thông báo nội dung được điều chỉnh của Nghị quyết HĐQT số 34/2021 ngày 28/06/2021 - HOSE
23/07 GIL: Gilimex báo lãi bán niên 186 tỷ đồng, tăng 82% - Vietnam Finance
22/07 GIL: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt BCTC riêng quý 2.2021 - HOSE
22/07 GIL: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt BCTC riêng quý 2.2021 - HOSE
22/07 GIL: Giải trình KQKD quý 2/2021 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
20/07 GIL: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Phương Đông - HOSE
01/07 GIL: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021 - HOSE
01/07 GIL: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận báo cáo kết qủa giao dịch bán cổ phiếu quỹ của GIL - HOSE
29/06 GIL: : Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 - HOSE
29/06 GIL: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 - HOSE
24/06 GIL: Báo cáo kết quả bán cổ phiếu quỹ - HOSE
24/06 GIL: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
15/06 GIL: Quyết định của HĐQT về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT - HOSE
15/06 GIL: Quyết định của HĐQT về việc ban hành Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung - HOSE
15/06 GIL: Quyết định của HĐQT về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được sửa đổi, bổ sung - HOSE
15/06 GIL: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai góp vốn vào Công ty Cổ phần KCN Gilimex Vĩnh Long - HOSE
15/06 GIL: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai góp vốn thành lập Công ty con và cử người đại diện theo ủy quyền - HOSE
02/06 GIL: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền - HOSE
31/05 GIL: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Phương Đông - HOSE
26/05 GIL: Gilimex trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 30% - Người đồng hành
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAV  207.600 12,50 0,00%
AFX  56.400 13,30 -1,48%
AGM  27.900 32,70 4,98%
AGX  0 30,80 0,00%
ANT  1.000 9,10 -2,15%
APF  4.700 50,30 0,00%
ASA  24.300 4,10 5,13%
ATA  52.000 1,60 -11,11%
ATS  0 33,60 0,00%
BBC  100 61,20 0,00%