• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.465,30 +22,51/+1,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.465,30   +22,51/+1,56%  |   HNX-INDEX   411,80   +2,49/+0,61%  |   UPCOM-INDEX   109,67   +1,83/+1,70%  |   VN30   1.492,81   +10,26/+0,69%  |   HNX30   737,59   +16,22/+2,25%
20 Tháng Giêng 2022 3:41:26 CH - Mở cửa
CTCP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (GSP : HOSE)
Cập nhật ngày 20/01/2022
3:05:03 CH
14,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,75 (+5,42%)
Tham chiếu
13,85
Mở cửa
13,50
Cao nhất
14,80
Thấp nhất
13,50
Khối lượng
218.500
KLTB 10 ngày
247.720
Cao nhất 52 tuần
19,00
Thấp nhất 52 tuần
10,85

Thông báo khi giá đạt: 13 15 16 ...
GIỚI THIỆU
Là thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Gas Shipping luôn nhận được sự hỗ trợ về chuyên môn, tài chính cũng như các chính sách để đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty. Hiện nay, Gas Shipping được đánh giá là có những thế mạnh gần như là đầu mối về vận chuyển LPG đầu ra từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất và phần lớn LPG đầu ra của Nhà máy xử lý khí Dinh Cố. Công ty luôn có nguồn...
TÀI CHÍNH
Thị giá vốn 772,82 tỷ
Số cổ phần đang lưu hành 55,80 triệu
Cổ phiếu tự do 17,85 triệu
EPS 1.205
P/E 11,50
Doanh thu (4 quý) 1602,36 tỷ
Lợi nhuận (4 quý) 67,22 tỷ
Tài sản (Quý gần nhất) 1141,34 tỷ
ROE (4 quý) 14,99%
Beta (120 tuần) 0,29

05/01 GSP: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 - HOSE
28/12 GSP: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết - HOSE
24/12 GSP: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết - HOSE
20/12 GSP: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
09/12 GSP: Thông báo công văn của UBCKNN về báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của GSP - HOSE
06/12 GSP: Nghị quyết HĐQT,thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và báo cáo kết quả chào bán - HOSE
25/11 GSP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
22/11 GSP: Nghị quyết HĐQT về việc chốt DSCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
16/11 GSP: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT - HOSE
16/11 GSP: Nghị quyết HĐQT về việc cập nhật và điều chỉnh Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng - HOSE
16/11 GSP: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
16/11 GSP: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
08/11 GSP: Thông báo đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT - HOSE
08/11 GSP: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
29/10 GSP: Thông báo thay đổi nội dung ngày ĐKCC tại Thông báo số 1815/TB-SGDHCM ngày 18/10/2021 - HOSE
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
CCP  0 12,40 0,00%
CCR  11.300 23,30 -4,90%
CCT  0 18,10 0,00%
CDN  3.500 28,40 1,43%
CMP  0 8,10 0,00%
CPI  0 6,50 0,00%
CQN  1.100 24,60 0,00%
DDH  0 5,30 0,00%
DDM  0 5,00 0,00%
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào về cổ phiếu này. Gửi bình luận