• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.231,66 -3,23/-0,26%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:20:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.231,66   -3,23/-0,26%  |   HNX-INDEX   293,79   +0,04/+0,01%  |   UPCOM-INDEX   83,01   -0,06/-0,07%  |   VN30   1.253,26   +1,45/+0,12%  |   HNX30   448,23   +0,79/+0,18%
11 Tháng Tư 2021 11:19:10 CH - Mở cửa
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR : HOSE)
Cập nhật ngày 09/04/2021
2:53:45 CH
28,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,35%)
Tham chiếu
28,40
Mở cửa
28,40
Cao nhất
28,95
Thấp nhất
28,40
Khối lượng
3.044.000
KLTB 10 ngày
2.372.600
Cao nhất 52 tuần
34,20
Thấp nhất 52 tuần
9,60
09/04 GVR: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Giang Hoa Vũ - HOSE
09/04 GVR: Không phải mủ cao su, đây mới là mảng sinh lời nhất cho GVR - Người đồng hành
07/04 GVR: Nghị quyết HĐQT về việc hủy danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
06/04 GVR: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 - HOSE
02/04 Lợi nhuận của CTD, GVR, PVC, CII “bốc hơi” mạnh sau kiểm toán - BizLive
25/03 GVR: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2020 trước và sau kiểm toán - HOSE
17/03 GVR: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
16/03 GVR: Sở hữu 0,1% cổ phần GVR có thể ứng cử làm thành viên HĐQT - Người đồng hành
08/03 GVR: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
26/02 GVR: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 - HOSE
24/02 Hàng loạt doanh nghiệp niêm yết tự tin về năm 2021, đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số - BizLive
22/02 GVR: Thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 - HOSE
17/02 SIP có gần 9.500 tỷ đồng doanh thu cho thuê KCN chưa thực hiện, vượt qua GVR và IDC - Người đồng hành
03/02 GVR: Tập đoàn Cao su kiến nghị giảm kế hoạch cổ tức về 4% - Người đồng hành
03/02 GVR: Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 - HOSE
02/02 GVR: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 - HOSE
01/02 GVR: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Văn Thành - HOSE
29/01 GVR: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 - HOSE
29/01 GVR: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2020 so với quý 4/2019 - HOSE
25/01 GVR: Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAA  7.489.300 17,50 4,17%
ABS  58.700 54,90 2,04%
APC  47.100 24,35 2,31%
APH  551.400 50,70 0,00%
APP  14.300 9,00 -1,10%
BRC  2.000 13,50 -2,17%
BRR  0 13,10 0,00%
BVN  0 7,00 0,00%
CSV  155.900 30,75 1,82%
DAG  648.500 7,58 0,00%