• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.389,24 +4,47/+0,32%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.389,24   +4,47/+0,32%  |   HNX-INDEX   391,21   +2,75/+0,71%  |   UPCOM-INDEX   100,36   +0,59/+0,59%  |   VN30   1.488,71   -0,55/-0,04%  |   HNX30   610,81   +3,84/+0,63%
24 Tháng Mười 2021 5:09:53 CH - Mở cửa
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR : HOSE)
Cập nhật ngày 22/10/2021
2:53:12 CH
38,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,20 (+3,23%)
Tham chiếu
37,10
Mở cửa
37,15
Cao nhất
38,45
Thấp nhất
37,10
Khối lượng
5.277.400
KLTB 10 ngày
3.735.530
Cao nhất 52 tuần
41,00
Thấp nhất 52 tuần
13,20
22/10 GVR: Thông báo về việc hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 - HOSE
18/10 GVR: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Văn Thành - HOSE
12/10 GVR: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Võ Thị Hoàng Hồng - HOSE
11/10 GVR: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Phạm Văn Thành - HOSE
08/10 GVR: Tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 - HOSE
07/10 GVR: Nhắc nhở chậm công bố báo cáo tiến độ sử dụng vốn - HOSE
06/10 GVR: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam được hoàn 132 tỷ đồng sau quyết toán cổ phần hóa - Người đồng hành
05/10 GVR: Thông báo về quyết định phê duyệt quyết toán cổ phần hóa - HOSE
30/09 Thị trường chứng khoán Việt có 5 doanh nghiệp vốn điều lệ trên 40.000 tỷ đồng - Người đồng hành
20/09 GVR: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Huỳnh Văn Bảo - HOSE
15/09 GVR: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 - HOSE
10/09 GVR: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 - HOSE
10/09 GVR: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Võ Thị Hoàng Hồng - HOSE
09/09 GVR: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Huỳnh Văn Bảo - HOSE
06/09 GVR: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Văn Thành - HOSE
06/09 GVR: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Phạm Văn Thành - HOSE
31/08 GVR: Tập đoàn Cao su giảm lãi hơn 100 tỷ sau soát xét - Người đồng hành
23/08 GVR: Giải trình biến động KQKD bán niên năm 2021 đã soát xét so với cùng kỳ năm 2020 - HOSE
17/08 GVR: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Lê Thị Kim Thảo - HOSE
16/08 GVR: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Văn Thành - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAA  4.055.900 16,15 1,57%
ABS  819.000 19,20 -1,29%
APC  27.200 22,20 0,00%
APH  3.069.100 41,10 1,36%
APP  30.600 12,70 -1,55%
BRC  2.900 16,20 0,00%
BRR  4.500 23,90 3,02%
BVN  0 10,90 0,00%
CSV  1.481.400 44,60 -4,09%
DAG  594.800 6,36 -0,78%