• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.097,85 +19,71/+1,83%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 1:25:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.097,85   +19,71/+1,83%  |   HNX-INDEX   239,83   +4,22/+1,79%  |   UPCOM-INDEX   83,22   +0,84/+1,02%  |   VN30   1.117,03   +19,31/+1,76%  |   HNX30   405,08   +13,21/+3,37%
05 Tháng Mười 2022 1:25:46 CH - Mở cửa
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR : HOSE)
Cập nhật ngày 05/10/2022
1:25:01 CH
18,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,55 (+3,01%)
Tham chiếu
18,25
Mở cửa
18,80
Cao nhất
19,10
Thấp nhất
18,60
Khối lượng
648.300
KLTB 10 ngày
1.246.140
Cao nhất 52 tuần
43,30
Thấp nhất 52 tuần
18,25
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Trần Công Kha
Thành viên HĐQT Lê Thanh Hưng
Thành viên HĐQT Nguyễn Hay
Thành viên HĐQT Trần Ngọc Thuận
Thành viên HĐQT Huỳnh Văn Bảo
Thành viên HĐQT Phạm Văn Thành
Thành viên HĐQT Hà Văn Khương
Thành viên HĐQT Phan Mạnh Hùng
Trưởng ban kiểm soát Đỗ Khắc Thăng
Thành viên Ban kiểm soát Võ Văn Tuấn
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Minh Đức
Tổng giám đốc Lê Thanh Hưng
Phó Tổng giám đốc Lê Đình Bửu Trí
Phó Tổng giám đốc Trần Công Kha
Phó Tổng giám đốc Trương Minh Trung
Phó Tổng giám đốc Lê Thanh Tú
Phó Tổng giám đốc Trần Thanh Phụng
Phó Tổng giám đốc Đỗ Hữu Phước
Phó Tổng giám đốc Huỳnh Kim Nhựt
Kế toán trưởng Phạm Văn Hỏi Em