• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
18 Tháng Chín 2021 1:36:35 SA - Mở cửa
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR : HOSE)
Cập nhật ngày 17/09/2021
2:59:23 CH
38,55 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,15 (+0,39%)
Tham chiếu
38,40
Mở cửa
38,50
Cao nhất
39,15
Thấp nhất
38,00
Khối lượng
3.726.500
KLTB 10 ngày
4.432.590
Cao nhất 52 tuần
41,00
Thấp nhất 52 tuần
11,85
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
17/09/2021 +0,15/+0,39% 38,50 39,15 38,00 38,55 38,64 38,55 3.726.500
16/09/2021 -0,10/-0,26% 38,10 38,80 38,10 38,40 38,39 38,40 2.233.900
15/09/2021 +0,50/+1,32% 37,45 38,80 37,45 38,50 38,21 38,50 2.574.700
14/09/2021 +0,30/+0,80% 37,50 38,30 37,10 38,00 37,73 38,00 3.672.700
13/09/2021 -1,60/-4,07% 39,20 39,30 37,50 37,70 38,16 37,70 7.507.800
10/09/2021 -0,65/-1,63% 40,00 40,00 39,20 39,30 39,63 39,30 3.419.300
09/09/2021 +0,95/+2,44% 39,05 39,95 38,90 39,95 39,38 39,95 4.012.200
08/09/2021 +0,15/+0,39% 38,90 39,70 38,50 39,00 39,13 39,00 4.272.900
07/09/2021 -0,45/-1,15% 39,30 39,95 38,65 38,85 39,03 38,85 6.217.700
06/09/2021 -0,80/-2,00% 41,00 41,00 39,30 39,30 40,06 39,30 6.788.200
01/09/2021 +1,35/+3,48% 38,00 40,50 38,00 40,10 39,64 40,10 8.428.800
31/08/2021 +1,15/+3,06% 37,60 39,90 37,35 38,75 38,74 38,75 9.613.400
30/08/2021 +0,20/+0,53% 37,95 38,30 37,20 37,60 37,86 37,60 5.780.940
27/08/2021 +1,90/+5,35% 35,00 37,40 34,50 37,40 36,18 37,40 7.521.500
26/08/2021 +0,30/+0,85% 35,60 36,40 35,15 35,50 35,69 35,50 4.533.400
25/08/2021 +1,20/+3,53% 34,30 35,20 34,10 35,20 34,60 35,20 3.379.900
24/08/2021 -0,20/-0,58% 34,20 35,00 33,70 34,00 34,13 34,00 6.463.100
23/08/2021 -2,15/-5,91% 36,10 36,90 34,20 34,20 35,52 34,20 7.321.700
20/08/2021 -2,45/-6,31% 38,60 39,00 36,10 36,35 37,50 36,35 12.418.100
19/08/2021 +1,25/+3,33% 37,35 39,00 37,20 38,80 38,22 38,80 6.723.700