• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.203,28 -11,42/-0,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.203,28   -11,42/-0,94%  |   HNX-INDEX   264,44   -1,20/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   88,59   +0,04/+0,05%  |   VN30   1.215,41   -13,53/-1,10%  |   HNX30   460,77   -3,27/-0,70%
24 Tháng Chín 2022 10:35:04 CH - Mở cửa
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR : HOSE)
Cập nhật ngày 23/09/2022
3:05:03 CH
23,35 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,25 (-1,06%)
Tham chiếu
23,60
Mở cửa
23,95
Cao nhất
23,95
Thấp nhất
23,25
Khối lượng
1.000.300
KLTB 10 ngày
1.689.650
Cao nhất 52 tuần
43,30
Thấp nhất 52 tuần
20,50
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
23/09/2022 -0,25/-1,06% 23,95 23,95 23,25 23,35 23,59 23,35 1.000.300
22/09/2022 +0,35/+1,51% 23,10 23,65 23,05 23,60 23,26 23,60 1.418.900
21/09/2022 -0,25/-1,06% 23,30 23,80 23,20 23,25 23,46 23,25 846.600
20/09/2022 +0,60/+2,62% 23,00 23,65 22,75 23,50 23,11 23,50 1.307.700
19/09/2022 -1,70/-6,91% 24,60 24,60 22,90 22,90 23,47 22,90 3.152.800
16/09/2022 -0,90/-3,53% 25,40 25,40 24,60 24,60 24,96 24,60 1.709.100
15/09/2022 +0,50/+2,00% 25,20 25,95 24,80 25,50 25,50 25,50 2.666.700
14/09/2022 -0,05/-0,20% 24,35 25,00 24,35 25,00 24,67 25,00 1.835.500
13/09/2022 +0,05/+0,20% 24,80 25,10 24,55 25,05 24,83 25,05 1.514.500
12/09/2022 -0,35/-1,38% 25,60 25,70 24,85 25,00 25,28 25,00 1.444.400
09/09/2022 +0,35/+1,40% 25,20 25,35 23,25 25,35 24,56 25,35 3.553.600
08/09/2022 -0,80/-3,10% 25,85 26,10 25,00 25,00 25,47 25,00 2.272.500
07/09/2022 -0,10/-0,39% 26,00 26,90 25,80 25,80 26,35 25,80 5.221.400
06/09/2022 -0,30/-1,15% 26,40 26,70 25,75 25,90 26,10 25,90 2.683.600
05/09/2022 -0,15/-0,57% 26,25 27,35 26,20 26,20 26,71 26,20 2.623.300
31/08/2022 -0,30/-1,13% 26,65 26,80 26,15 26,35 26,44 26,35 1.892.400
30/08/2022 +1,70/+6,81% 25,00 26,65 25,00 26,65 26,42 26,65 7.996.000
29/08/2022 -0,45/-1,77% 24,80 24,95 24,00 24,95 24,59 24,95 2.556.000
26/08/2022 -0,05/-0,20% 25,50 25,50 24,90 25,40 25,24 25,40 1.739.300
25/08/2022 +1,30/+5,38% 24,20 25,45 24,20 25,45 25,03 25,45 5.087.500