• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,71 +6,84/+0,51%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:45:02 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,71   +6,84/+0,51%  |   HNX-INDEX   357,08   +3,83/+1,08%  |   UPCOM-INDEX   96,87   +0,62/+0,64%  |   VN30   1.455,16   +6,18/+0,43%  |   HNX30   584,07   +7,03/+1,22%
17 Tháng Chín 2021 11:53:36 SA - Mở cửa
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR : HOSE)
Cập nhật ngày 17/09/2021
11:45:02 SA
38,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,40 (+1,04%)
Tham chiếu
38,40
Mở cửa
38,50
Cao nhất
38,90
Thấp nhất
38,00
Khối lượng
2.189.100
KLTB 10 ngày
4.278.850
Cao nhất 52 tuần
41,00
Thấp nhất 52 tuần
11,85
GVR - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
15/09/2021 Huỳnh Văn Bảo Tổng giám đốc Đăng ký bán 60.000 Biểu đồ
09/09/2021 Phạm Văn Thành Thành viên HĐQT Đăng ký bán 100.000 Biểu đồ
01/09/2021 Phạm Văn Thành Thành viên HĐQT Bán 71.600 Biểu đồ
19/08/2021 Phạm Văn Thành Thành viên HĐQT Đăng ký bán 71.600 Biểu đồ
16/08/2021 Lê Thị Kim Thảo --- Bán 103.100 Biểu đồ
21/07/2021 Lê Thị Kim Thảo --- Đăng ký bán 100.000 Biểu đồ
16/06/2021 Phùng Thị Thảo --- Đăng ký bán 1.000 Biểu đồ
07/04/2021 Giang Hoa Vũ Thành viên Ban kiểm soát Mua 3.000 Biểu đồ
07/04/2021 Giang Hoa Vũ Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký mua 3.000 Biểu đồ
29/01/2021 Phạm Văn Thành Thành viên HĐQT Mua 200.000 Biểu đồ
13/01/2021 Phạm Văn Thành Thành viên HĐQT Đăng ký mua 200.000 Biểu đồ
09/10/2020 Phan Thị Thanh Thủy --- Bán 2.600 Biểu đồ
26/03/2020 Huỳnh Văn Bảo Tổng giám đốc Mua 50.000 Biểu đồ
23/03/2020 Huỳnh Thanh Hải --- Mua 200 Biểu đồ
20/03/2020 Huỳnh Văn Bảo Tổng giám đốc Đăng ký mua 50.000 Biểu đồ
05/03/2020 Huỳnh Văn Bảo Tổng giám đốc Đăng ký mua 50.000 Biểu đồ
05/03/2020 Phạm Văn Thành Thành viên HĐQT Đăng ký mua 75.000 Biểu đồ
05/03/2020 Nguyễn Tiến Đức Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua 2.000 Biểu đồ
05/03/2020 Phạm Văn Hỏi Em Kế toán trưởng Đăng ký mua 50.000 Biểu đồ
27/02/2020 Trần Ngọc Thuận Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 100.000 Biểu đồ