• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.273,47 +11,14/+0,88%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:35:01 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.273,47   +11,14/+0,88%  |   HNX-INDEX   305,87   +2,45/+0,81%  |   UPCOM-INDEX   92,77   -0,07/-0,08%  |   VN30   1.292,89   +11,93/+0,93%  |   HNX30   566,26   +4,24/+0,75%
15 Tháng Tám 2022 11:40:24 SA - Mở cửa
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR : HOSE)
Cập nhật ngày 15/08/2022
11:35:02 SA
25,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,15 (+0,60%)
Tham chiếu
24,85
Mở cửa
25,25
Cao nhất
25,30
Thấp nhất
24,85
Khối lượng
758.400
KLTB 10 ngày
1.680.290
Cao nhất 52 tuần
43,30
Thấp nhất 52 tuần
20,50
GVR - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
04/08/2022 Phạm Văn Thành Thành viên HĐQT Đăng ký bán 272.000 Biểu đồ
24/05/2022 Phạm Văn Thành Thành viên HĐQT Mua 102.000 Biểu đồ
26/04/2022 Phạm Văn Thành Thành viên HĐQT Đăng ký mua 130.000 Biểu đồ
01/04/2022 Nguyễn Thị Nhàn --- Đăng ký bán 3.100 Biểu đồ
18/02/2022 Phạm Văn Thành Thành viên HĐQT Mua 120.000 Biểu đồ
20/01/2022 Phạm Văn Thành Thành viên HĐQT Đăng ký mua 200.000 Biểu đồ
12/01/2022 Nguyễn Cửu Tuệ --- Đăng ký mua 410.000 Biểu đồ
12/01/2022 Nguyễn Cửu Tuệ --- Mua 410.000 Biểu đồ
17/12/2021 Trần Đức Thuận Thành viên HĐQT Bán 10.000 Biểu đồ
25/11/2021 Trần Đức Thuận Thành viên HĐQT Đăng ký bán 10.000 Biểu đồ
02/11/2021 Phạm Văn Thành Thành viên HĐQT Bán 100.000 Biểu đồ
20/10/2021 Phạm Văn Thành Thành viên HĐQT Đăng ký bán 100.000 Biểu đồ
11/10/2021 Võ Thị Hoàng Hồng --- Bán 1.800 Biểu đồ
08/10/2021 Phạm Văn Thành Thành viên HĐQT Bán 50.000 Biểu đồ
17/09/2021 Huỳnh Văn Bảo Thành viên HĐQT Bán 60.000 Biểu đồ
15/09/2021 Huỳnh Văn Bảo Thành viên HĐQT Đăng ký bán 60.000 Biểu đồ
15/09/2021 Võ Thị Hoàng Hồng --- Đăng ký bán 1.800 Biểu đồ
09/09/2021 Phạm Văn Thành Thành viên HĐQT Đăng ký bán 100.000 Biểu đồ
01/09/2021 Phạm Văn Thành Thành viên HĐQT Bán 71.600 Biểu đồ
19/08/2021 Phạm Văn Thành Thành viên HĐQT Đăng ký bán 71.600 Biểu đồ