• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
18 Tháng Chín 2021 1:52:52 SA - Mở cửa
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR : HOSE)
Cập nhật ngày 17/09/2021
2:59:23 CH
38,55 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,15 (+0,39%)
Tham chiếu
38,40
Mở cửa
38,50
Cao nhất
39,15
Thấp nhất
38,00
Khối lượng
3.726.500
KLTB 10 ngày
4.432.590
Cao nhất 52 tuần
41,00
Thấp nhất 52 tuần
11,85
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 96,77%
Sở hữu nước ngoài 0,63%
Sở hữu khác 2,60%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp --- 3.870.842.819 96,77% 31/12/2020
CTCP Xây dựng Incontec --- 24.730.000 0,62% 15/05/2019
Trần Ngọc Thuận Chủ tịch HĐQT 304.700 0,01% 31/12/2020
Phạm Văn Thành Thành viên HĐQT 200.000 0,01% 06/09/2021
Nguyễn Thái Bình --- 151.300 0,00% 31/12/2019
Trần Ngọc Xuân Trang --- 67.000 0,00% 31/12/2020
Huỳnh Văn Bảo Tổng giám đốc 65.800 0,00% 09/09/2021
Phạm Văn Hỏi Em Kế toán trưởng 30.000 0,00% 31/12/2020
Hoàng Đình Trí --- 23.400 0,00% 31/12/2020
Trần Đức Thuận Thành viên HĐQT 20.100 0,00% 31/12/2020
Hoàng Quang Nhân --- 20.000 0,00% 31/12/2020
Trần Thị Kim Thanh --- 13.200 0,00% 31/12/2020
Giang Hoa Vũ Thành viên Ban kiểm soát 10.000 0,00% 09/04/2021
Trần Thanh Phụng Phó Tổng giám đốc 7.700 0,00% 31/12/2020
Trương Minh Trung Phó Tổng giám đốc 7.600 0,00% 31/12/2020
Hà Văn Khương Thành viên HĐQT 7.300 0,00% 31/12/2020
Nguyễn Tiến Đức Phó Tổng giám đốc 6.200 0,00% 31/12/2020
Lê Thanh Tú Phó Tổng giám đốc 6.100 0,00% 31/12/2020
Lê Thanh Hưng Phó Tổng giám đốc 5.800 0,00% 31/12/2020
Lê Văn Vui --- 5.200 0,00% 31/12/2020
Trần Công Kha Phó Tổng giám đốc 5.100 0,00% 31/12/2020
Lê Thanh Nghị --- 4.100 0,00% 31/12/2020
Nguyễn Thị Nhàn --- 3.100 0,00% 31/12/2020
Phan Thị Thanh Thủy --- 2.600 0,00% 26/10/2020
Trần Khắc Chung Thành viên Ban kiểm soát 2.500 0,00% 31/12/2020
Trần Khắc Chiến --- 2.000 0,00% 31/12/2020
Võ Thị Hoàng Hồng --- 1.900 0,00% 31/12/2020
Phùng Thị Thảo --- 1.000 0,00% 09/06/2021
Huỳnh Thanh Hải --- 200 0,00% 31/12/2020