• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.203,28 -11,42/-0,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.203,28   -11,42/-0,94%  |   HNX-INDEX   264,44   -1,20/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   88,59   +0,04/+0,05%  |   VN30   1.215,41   -13,53/-1,10%  |   HNX30   460,77   -3,27/-0,70%
24 Tháng Chín 2022 10:47:11 CH - Mở cửa
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR : HOSE)
Cập nhật ngày 23/09/2022
3:05:03 CH
23,35 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,25 (-1,06%)
Tham chiếu
23,60
Mở cửa
23,95
Cao nhất
23,95
Thấp nhất
23,25
Khối lượng
1.000.300
KLTB 10 ngày
1.689.650
Cao nhất 52 tuần
43,30
Thấp nhất 52 tuần
20,50
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 96,77%
Sở hữu nước ngoài 0,47%
Sở hữu khác 2,76%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp --- 3.870.842.819 96,77% 31/12/2020
CTCP Xây dựng Incontec --- 24.730.000 0,62% 15/05/2019
Nguyễn Cửu Tuệ --- 410.000 0,01% 30/06/2022
Trần Ngọc Thuận Thành viên HĐQT 304.700 0,01% 30/06/2022
Phạm Văn Thành Thành viên HĐQT 240.000 0,01% 07/09/2022
Nguyễn Thái Bình --- 151.300 0,00% 31/12/2019
Trần Ngọc Xuân Trang --- 67.000 0,00% 31/12/2021
Huỳnh Kim Nhựt Phó Tổng giám đốc 45.300 0,00% 30/06/2022
Phạm Văn Hỏi Em Kế toán trưởng 30.000 0,00% 30/06/2021
Hoàng Đình Trí --- 23.400 0,00% 31/12/2020
Hoàng Quang Nhân --- 20.000 0,00% 31/12/2020
Trần Thị Kim Thanh --- 13.200 0,00% 30/06/2022
Đỗ Hữu Phước Phó Tổng giám đốc 12.800 0,00% 30/06/2022
Trần Đức Thuận --- 10.100 0,00% 31/12/2021
Trần Thanh Phụng Phó Tổng giám đốc 7.700 0,00% 30/06/2022
Trương Minh Trung Phó Tổng giám đốc 7.600 0,00% 30/06/2022
Hà Văn Khương Thành viên HĐQT 7.300 0,00% 30/06/2022
Giang Hoa Vũ --- 7.000 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Tiến Đức --- 6.200 0,00% 31/12/2021
Lê Thanh Tú Phó Tổng giám đốc 6.100 0,00% 30/06/2022
Huỳnh Văn Bảo Thành viên HĐQT 5.800 0,00% 30/06/2022
Lê Thanh Hưng Tổng giám đốc 5.800 0,00% 30/06/2022
Lê Thị Tùng Oanh --- 5.272 0,00% 30/06/2022
Lê Văn Vui --- 5.200 0,00% 30/06/2022
Trần Công Kha Chủ tịch HĐQT 5.100 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Nhàn --- 3.100 0,00% 22/03/2022
Phan Thị Thanh Thủy --- 2.600 0,00% 26/10/2020
Trần Khắc Chung --- 2.500 0,00% 31/12/2021
Trần Khắc Chiến --- 2.000 0,00% 30/06/2021
Võ Văn Tuấn Thành viên Ban kiểm soát 1.600 0,00% 30/06/2022
Lê Thanh Nghị --- 1.000 0,00% 30/06/2022
Phùng Thị Thảo --- 1.000 0,00% 09/06/2021
Huỳnh Thanh Hải --- 200 0,00% 30/06/2022