• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.293,60 0,00/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 8:45:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.293,60   0,00/0,00%  |   HNX-INDEX   310,97   0,00/0,00%  |   UPCOM-INDEX   86,14   0,00/0,00%  |   VN30   1.427,55   0,00/0,00%  |   HNX30   494,31   0,00/0,00%
30 Tháng Bảy 2021 8:48:00 SA - Mở cửa
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR : HOSE)
Cập nhật ngày 30/07/2021
8:45:00 SA
33,15 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
33,15
Mở cửa
33,15
Cao nhất
33,15
Thấp nhất
33,15
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
4.087.460
Cao nhất 52 tuần
37,70
Thấp nhất 52 tuần
10,00

Thông báo khi giá đạt: 31 35 37 ...
GIỚI THIỆU
Tập đoàn là Doanh nghiệp Nhà nước có quy mô lớn, có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao; kinh doanh đa ngành, trong đó trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến cao su là ngành kinh doanh chính; gắn kết chặt chẽ giữa trồng trọt, khai thác, sản xuất, kinh doanh với khoa học công nghệ, đào tạo; làm nòng cốt thúc đẩy ngành công nghiệp cao su Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, hội nhập quốc tế. hoạt động theo Điều lệ...
TÀI CHÍNH
Thị giá vốn 132600,00 tỷ
Số cổ phần đang lưu hành 4,00 tỷ
Cổ phiếu tự do 128,41 triệu
EPS 1.218
P/E 27,22
Doanh thu (4 quý) 23276,15 tỷ
Lợi nhuận (4 quý) 6109,92 tỷ
Tài sản (Quý gần nhất) 79045,28 tỷ
ROE (4 quý) 11,89%
Beta (120 tuần) ---

29/07 GVR: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
28/07 Doanh nghiệp cao su thiên nhiên tiếp tục lãi lớn quý II nhờ giá bán tăng mạnh - Người đồng hành
27/07 GVR: Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền - HOSE
27/07 GVR: Tập đoàn Cao su lãi ròng 6 tháng tăng 165%, nợ vay giảm - Người đồng hành
27/07 GVR: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020 - HOSE
20/07 GVR: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021 - HOSE
16/07 GVR: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Lê Thị Kim Thảo - HOSE
28/06 GVR: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
25/06 GVR: Họp ĐHĐCĐ - Kế hoạch đầu tư hơn 2.600 tỷ đồng, thoái vốn thu về khoảng 350 tỷ đồng năm nay - Người đồng hành
23/06 GVR: Quy định về phòng, chống dịch bệnh covid-19 tại ĐHĐCĐTN 2021 - HOSE
21/06 GVR: Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
16/06 GVR: Tờ trình thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tập đoàn - HOSE
16/06 GVR: Tờ trình thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn - HOSE
16/06 Cổ phiếu cao su thiên nhiên ‘âm thầm’ tăng giá - Người đồng hành
09/06 GVR: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Phùng Thị Thảo - HOSE
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAA  0 16,15 0,00%
ABS  0 19,95 0,00%
APC  0 21,00 0,00%
APH  0 45,40 0,00%
APP  0 7,20 0,00%
BRC  0 12,90 0,00%
BRR  0 14,70 0,00%
BVN  0 8,30 0,00%
CSV  0 30,80 0,00%
DAG  0 5,23 0,00%
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào về cổ phiếu này. Gửi bình luận