• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 901,83 -2,15/-0,24%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 1:30:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    901,83   -2,15/-0,24%  |   HNX-INDEX   131,81   +0,08/+0,06%  |   UPCOM-INDEX   61,49   -0,03/-0,04%  |   VN30   855,60   -0,60/-0,07%  |   HNX30   246,32   +1,42/+0,58%
30 Tháng Chín 2020 1:34:18 CH - Mở cửa
CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương (HAD : HNX)
Cập nhật ngày 30/09/2020
1:30:01 CH
13,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
13,00
Mở cửa
13,10
Cao nhất
13,10
Thấp nhất
13,00
Khối lượng
1.400
KLTB 10 ngày
5.250
Cao nhất 52 tuần
31,80
Thấp nhất 52 tuần
11,00
03/09 HAD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
27/08 HAD: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền - HNX
06/08 HAD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 - HNX
21/07 HAD: Báo cáo tài chính quý 2/2020 - HNX
14/07 HAD: Ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán năm 2020 - HNX
13/07 HAD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020 - HNX
29/06 HAD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
15/06 HAD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
22/05 HAD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
22/05 HAD: Thông báo về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền chốt ngày 27/3/2020 - HNX
15/05 HAD: Nghị quyết của HĐQT - HNX
15/05 HAD: Thông báo về ngày Đăng ký cuối cùng để họp ĐHCĐ thường niên 2020 - HNX
04/05 Doanh nghiệp bia báo lãi quý I thấp kỷ lục, thậm chí lỗ - Người đồng hành
16/04 HAD: Báo cáo tài chính quý 1/2020 - HNX
08/04 HAD: Nghị quyết của HĐQT - HNX
30/03 'Kẹp' giữa 2 gọng kìm, các công ty con Sabeco và Habeco lên kế hoạch lợi nhuận 2020 giảm sâu - Người đồng hành
27/03 HAD: Thay đổi nhân sự - HNX
09/03 HAD: Ngày đăng ký cuối cùng Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
06/03 HAD: CBTT đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát - HNX
06/03 HAD: Báo cáo thường niên 2019 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BBM  0 9,50 0,00%
BHK  0 11,80 0,00%
BHN  1.380 71,40 -4,80%
BHP  0 5,80 0,00%
BQB  0 5,40 0,00%
BSD  0 27,00 0,00%
BSH  0 16,00 0,00%
BSL  0 9,10 0,00%
BSP  0 17,10 0,00%
BSQ  600 19,00 0,00%