• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.468,19 +25,40/+1,76%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:45:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.468,19   +25,40/+1,76%  |   HNX-INDEX   413,21   +3,90/+0,95%  |   UPCOM-INDEX   109,52   +1,68/+1,56%  |   VN30   1.492,73   +10,18/+0,69%  |   HNX30   743,54   +22,17/+3,07%
20 Tháng Giêng 2022 2:49:47 CH - Mở cửa
CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG : HOSE)
Cập nhật ngày 20/01/2022
2:45:03 CH
13,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,40 (-2,88%)
Tham chiếu
13,90
Mở cửa
13,50
Cao nhất
14,25
Thấp nhất
12,95
Khối lượng
30.764.000
KLTB 10 ngày
35.652.980
Cao nhất 52 tuần
16,20
Thấp nhất 52 tuần
4,19
HAG - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
18/01/2022 Nguyễn Thị Thơm --- Đăng ký bán 30.000 Biểu đồ
17/12/2021 Hồ Thị Kim Chi Phó Tổng giám đốc Mua 250.000 Biểu đồ
17/12/2021 Hồ Thị Kim Chi Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua 250.000 Biểu đồ
10/12/2021 Võ Thị Mỹ Hạnh Thành viên HĐQT Đăng ký mua 300.000 Biểu đồ
10/12/2021 Võ Thị Mỹ Hạnh Thành viên HĐQT Mua 300.000 Biểu đồ
16/11/2021 Nguyễn Văn Minh --- Đăng ký bán 2.000.000 Biểu đồ
16/11/2021 Nguyễn Văn Minh --- Bán 2.000.000 Biểu đồ
11/11/2021 Nguyễn Văn Minh --- Bán 550.200 Biểu đồ
11/11/2021 Nguyễn Văn Minh --- Đăng ký bán 550.200 Biểu đồ
30/09/2021 Đoàn Hoàng Anh --- Mua 4.000.000 Biểu đồ
27/09/2021 Đoàn Hoàng Anh --- Đăng ký mua 4.000.000 Biểu đồ
20/08/2021 Đoàn Hoàng Anh --- Mua 4.000.000 Biểu đồ
09/08/2021 Đoàn Hoàng Anh --- Đăng ký mua 4.000.000 Biểu đồ
22/07/2021 Nguyễn Văn Minh --- Bán 0 Biểu đồ
23/06/2021 Nguyễn Văn Minh --- Đăng ký bán 500.000 Biểu đồ
14/05/2021 Nguyễn Văn Minh --- Bán 0 Biểu đồ
15/04/2021 Nguyễn Văn Minh --- Đăng ký bán 550.217 Biểu đồ
09/02/2021 Nguyễn Văn Minh --- Bán 273.600 Biểu đồ
08/02/2021 Đoàn Nguyên Đức Chủ tịch HĐQT Bán 21.780.000 Biểu đồ
05/02/2021 Đoàn Nguyên Đức Chủ tịch HĐQT Đăng ký bán 21.780.000 Biểu đồ