• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.269,18 -4,48/-0,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.269,18   -4,48/-0,35%  |   HNX-INDEX   297,94   -3,25/-1,08%  |   UPCOM-INDEX   92,77   -0,08/-0,09%  |   VN30   1.294,93   -5,00/-0,38%  |   HNX30   545,87   -9,37/-1,69%
19 Tháng Tám 2022 5:56:17 CH - Mở cửa
CTCP Dịch Vụ Ô Tô Hàng Xanh (HAX : HOSE)
Cập nhật ngày 19/08/2022
3:05:04 CH
22,35 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,65 (+3,00%)
Tham chiếu
21,70
Mở cửa
21,80
Cao nhất
22,80
Thấp nhất
21,70
Khối lượng
702.400
KLTB 10 ngày
755.080
Cao nhất 52 tuần
40,30
Thấp nhất 52 tuần
16,20
16/08 HAX: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết - HOSE
12/08 HAX: Quyết định thay đổi niêm yết - HOSE
12/08 HAX: Nghị quyết HĐQT số 22 ngày 11/08/2022 - HOSE
04/08 HAX: Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký niêm yết bổ sung - HOSE
04/08 HAX: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 27 - HOSE
29/07 HAX: Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ - HOSE
29/07 HAX: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 - HOSE
29/07 HAX: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 - HOSE
27/07 HAX: Ra mắt đại lý Merceds-Benz Haxaco Cần Thơ - Báo Hải quan
26/07 HAX: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức - HOSE
20/07 HAX: Giải trình HĐKD theo báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ 30/06/2022 - HOSE
20/07 HAX: Giải trình KQKD quý 2/2022 và lũy kế 6 tháng năm 2022 - HOSE
12/07 HAX: Đại lý chính hãng của Mercedes Benz VN báo lãi quý 2 gấp gần 13 lần cùng kỳ - Vietnam Daily
11/07 HAX: Giải trình KQKD quý 2 và lũy kế 6 tháng năm 2022 - HOSE
08/07 HAX: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch khai trương và chính thức đi vào hoạt động của Chi nhánh Cần Thơ - HOSE
28/06 HAX: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và bẳng tiền - HOSE
28/06 HAX: Chốt danh sách chia cổ tức 2021 - Tạp chí kinh tế chứng khoán VN
23/06 HAX: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và cổ phiếu - HOSE
22/06 HAX: Công văn của UBCKNN về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của HAX - HOSE
06/06 HAX: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho CĐHH - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
CMC  13.100 6,90 0,00%
CTF  443.000 20,90 1,46%
DAS  0 13,50 0,00%
GGG  1.900 6,90 4,55%
HHS  785.100 6,60 -0,75%
HTL  5.600 22,40 6,67%
SVC  0 115,00 0,00%
TMT  5.700 19,30 1,58%
VMA  0 5,80 0,00%