• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.472,89   +7,59/+0,52%  |   HNX-INDEX   417,84   +6,04/+1,47%  |   UPCOM-INDEX   109,68   +0,01/+0,01%  |   VN30   1.502,16   +9,35/+0,63%  |   HNX30   749,64   +12,05/+1,63%
24 Tháng Giêng 2022 5:18:57 SA - Mở cửa
CTCP Dịch Vụ Ô Tô Hàng Xanh (HAX : HOSE)
Cập nhật ngày 21/01/2022
3:05:02 CH
28,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
28,20
Mở cửa
28,70
Cao nhất
28,70
Thấp nhất
28,00
Khối lượng
253.800
KLTB 10 ngày
670.550
Cao nhất 52 tuần
33,85
Thấp nhất 52 tuần
16,65
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 16,07%
Sở hữu khác 83,93%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đỗ Tiến Dũng Chủ tịch HĐQT 10.948.684 22,11% 05/11/2021
Vũ Thị Hạnh Thành viên HĐQT 6.836.524 14,31% 27/09/2021
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI --- 1.735.368 4,72% 05/04/2018
Hoàng Đức Thành --- 1.664.087 4,53% 07/06/2018
Công ty TNHH Nhựa Phước Thành --- 1.027.197 2,80% 05/04/2018
Nguyễn Thị Ngọc Bích Tổng giám đốc 230.000 0,46% 05/11/2021
Hoàng Đức Hùng --- 207.949 0,57% 05/04/2018
Nguyễn Thị Ngân Hà --- 174.470 0,37% 30/06/2021
Trần Quốc Hải Thành viên HĐQT 170.091 0,34% 05/11/2021
Trần Văn Mỹ Phó Tổng giám đốc 140.000 0,28% 05/11/2021
Nguyễn Thị Thanh Hằng Kế toán trưởng 130.000 0,26% 05/11/2021
Đỗ Ngọc Oanh --- 110.000 0,22% 05/11/2021
Lê Quang Định --- 33.199 0,09% 05/04/2018
Vũ Quang Huy --- 22.155 0,06% 05/04/2018
Hoàng Thị Minh Nguyệt --- 15.000 0,04% 30/06/2020
Tạ Xuân Thủy --- 12.000 0,03% 30/06/2020
Đỗ Ngọc Thùy Trang Thành viên HĐQT 10.070 0,02% 05/11/2021
Lê Văn Hiệp --- 9.397 0,03% 05/04/2018
Đặng Thị Phượng Loan --- 724 0,00% 05/04/2018