• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.293,60 +16,53/+1,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:06:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.293,60   +16,53/+1,29%  |   HNX-INDEX   310,97   +4,72/+1,54%  |   UPCOM-INDEX   86,14   +1,18/+1,39%  |   VN30   1.427,55   +20,05/+1,42%  |   HNX30   494,31   +11,82/+2,45%
29 Tháng Bảy 2021 10:12:05 CH - Mở cửa
CTCP Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh (HBE : HNX)
Cập nhật ngày 29/07/2021
3:06:11 CH
7,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
7,30
Mở cửa
7,30
Cao nhất
7,30
Thấp nhất
7,30
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
320
Cao nhất 52 tuần
9,60
Thấp nhất 52 tuần
6,50
13/07 HBE: Ngày 10/08/2021, ngày hủy niêm yết cổ phiếu của CTCP Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh - HNX
28/06 HBE: Thông báo về việc đưa cổ phiếu HBE vào danh sách chứng khoán không được phép ký quỹ - HNX
28/06 HBE: Thông báo về việc cổ phiếu HBE của CTCP Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh nằm trong diện bị hủy bỏ niêm yết - HNX
18/06 HBE: Văn bản huỷ tư cách đại chúng của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước - HNX
24/05 HBE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
26/04 HBE: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
26/04 HBE: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
26/04 HBE: Báo cáo tài chính quý 1/2021 - HNX
13/04 HBE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
06/04 HBE: Giải trình chênh lệch LNST BCTC năm 2020 trước và sau kiểm toán - HNX
05/04 HBE: Giải trình chênh lệch LNST BCTC 2020 - HNX
05/04 HBE: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
05/04 HBE: Nghị quyết HĐQT - HNX
02/04 HBE: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2021 - HNX
10/03 HBE: Thông báo của VSD về hủy thông báo ngày đăng ký cuối cùng - HNX
05/03 HBE: Công văn hủy ngày ĐKCC thực hiện quyền dự ĐHCĐ - HNX
05/03 HBE: Nghị quyết HĐQT - HNX
26/02 HBE: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Trần Việt Bảo - HNX
23/02 HBE: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Trần Việt Bảo - HNX
22/02 HBE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ADC  0 21,50 0,00%
ALT  0 12,70 0,00%
BDB  0 10,60 0,00%
BED  100 36,20 -9,95%
BST  100 14,10 -6,00%
DAD  1.800 17,70 -0,56%
DAE  0 19,00 0,00%
DNB  0 6,90 0,00%
DST  565.900 3,70 0,00%
EBS  1.600 9,00 0,00%